Bezoekersinformatie

Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân is gehuisvest in het gebouw van de Bibliotheek Dokkum en het Streekarchief Noordoost Fryslân. In de publieksruimte vindt u een deel van de gezamenlijk beheerde collectie in een open opstelling en heeft u de voorzieningen en faciliteiten om in alle rust onderzoek te doen. De niet in open opstelling aanwezige publicaties bevinden zich in het depot van het streekarchief. Deze kunt u aanvragen in de aangrenzende studiezaal van het streekarchief.

 

Studietafels
  Studietafels en computers met  
   zoekcatalogi.


Historisch Informatiepunt
Het Historisch Informatiepunt met een wisselend aanbod aan informatie in de vorm van presentaties en foldermateriaal.

Lees- en internetcafé
 Lees- en internetcafé

 

Streekarchief
De studiezaal van het Streekarchief met archiefinventarissen, microfiches van doop-, trouw-, en begraafboeken van vóór 1811, microfiches van de burgerlijke stand na 1811, en naamindexen op bevolkingsregisters en publicaties van genealogische aard.