Openingstijden

 

Maandag 13.30-17.00 17.00-20.30 *
Dinsdag 09.30-17.00 17.00-20.30 *
Woensdag 09.30-17.00 17.00-18.00 *
Donderdag 09.30-17.00 17.00-18.00 *
Vrijdag 09.30-17.00 17.00-20.30*
Zaterdag 10.00-15.00 *

 

 

* gedurende deze uren is de studiezaal van het Streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald. Er kan dan wel gebruik gemaakt worden van de in de studiezaal aanwezige inventarissen, toegangen op bevolkingsregisters, microfiches Burgerlijke Stand en Nedergerechten en de Collectie Genealogiën uit de bibliotheek.

Voor een bezoek aan de archieven van Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Ameland of Schiermonnikoog kunt u, bij voorkeur telefonisch, een afspraak maken met de archivaris (tel. nr. 0519 22 28 53).