Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Aalsum
[ Aalzum ]


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Aalsum
  Gereformeerde Kerk Aalsum
  Nederlands Hervormde Gemeente Aalsum-Wetzens
  Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Aalsum

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 075 Noord Friese Lokaal Spoorlijn N.F.L.S. (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 105 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Aalsum
 • toegang 283 NH Gemeente Aalsum/ Wetzens
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang T001 Foto's Gemeente Dokkum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0040: Vinea Domini Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum - Wetzens
 • Inv.nr. B0044: Ealsum fan doe en no.
 • Inv.nr. B0045: Oer Ealsum âld en nij
 • Inv.nr. B0092: De Streek en Betterwird
 • Inv.nr. B0292: Port Natal visa versa Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1944/45
 • Inv.nr. B0669: Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910
 • Inv.nr. B0707: De worm heeft rode haren
 • Inv.nr. B0737: Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 • Inv.nr. B0922: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 1
 • Inv.nr. B0953: Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1799: Reisbrief út Ealsum
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0201: Kwartierstaat van Nanne Jacobs Streekstra, mr scheepstimmerman te Aalsum
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO012: Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw
 • Inv.nr. HDO013: Beneficiaalboek van Oostergo, 1542 : Aalsum
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0051.2: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0130: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817)
 • Inv.nr. I0146: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832)
 • Inv.nr. I0159: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846)
 • Inv.nr. I0172: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900
 • Inv.nr. I0185: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914
 • Inv.nr. I0186: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0103: De Sneuper 103
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0121: Het 100 jarig jubileum van "de Risico" 1902-2002
 • Inv.nr. W0207: Nog nooit van gehoord Schets in vogelvlucht van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum