Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Ameland (gemeente)


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]
 • gemeente


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang A1010 Doopsgezinde Gemeente Ameland Doopsgezinde Gemeente Ameland

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0004: Merken van friese goud- en zilversmeden
 • Inv.nr. B0017: Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland
 • Inv.nr. B0057: De plantengroei van de waddeneilanden
 • Inv.nr. B0059: Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden
 • Inv.nr. B0098: De Waddenzeehond
 • Inv.nr. B0345: Waddenfolklore
 • Inv.nr. B0354: De particuliere busondernemers van Ameland 1923-1967
 • Inv.nr. B0400: Ameland van Hollum tot de Hon
 • Inv.nr. B0402: Ameland gekomponeerd door de zee.
 • Inv.nr. B0405: Van Slot tot Postbureau, rechtsbedeling en politietaak op Ameland in de loop der tijden.
 • Inv.nr. B0410: 100 jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland 1890-1990.
 • Inv.nr. B0411: De Kooiplaats op Ameland.
 • Inv.nr. B0413: Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken.
 • Inv.nr. B0414: Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindelopen, Ameland en Terschelling
 • Inv.nr. B0415: De restauratie van de Hervormd Kerk van Hollum
 • Inv.nr. B0416: De gebrandschilderde ramen van de Hervormde Kerk van Hollum
 • Inv.nr. B0419: Memorij Het dagboek van Cornelis Pieter Zorgdrager.
 • Inv.nr. B0420: Tames Oud 1895-1953 van Ameland.
 • Inv.nr. B0421: Beschermde Dorpsgezichten in Friesland Hollum
 • Inv.nr. B0423: Dorpsbelang Hollum 1948 - 1998
 • Inv.nr. B0424: Verdwenen plekjes ... Ameland 1945-1980
 • Inv.nr. B0425: Ameland in een wisselend Getij
 • Inv.nr. B0426: Ameland kadastraal Lijsten en omschrijving van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplans van 1830 op Ameland. - Kadaste
 • Inv.nr. B0427: Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners. het pand uit 1516 aan de Johan Bakkerstraat 7 te Hollum.
 • Inv.nr. B0428: Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs
 • Inv.nr. B0429: De Koninging Wilhelminaschool op Ameland
 • Inv.nr. B0430: Vijftig jaar Kardinaal de Jongschool op Ameland
 • Inv.nr. B0431: Van Boerenstand tot Vennoot te Buren op Ameland.
 • Inv.nr. B0432: 2000 jaar Ameland. Thema expositie in het natuurcentrum te Nes en het Sorgdragermuseum te Hollum
 • Inv.nr. B0433: Duinen Ameland. Advies Mr. H.H. Huber, advocaat te Leeuwarden over de aanspraken van het Rijk op duingronden en kwelders op het eiland Ameland
 • Inv.nr. B0434: Aardgaswinning op Ameland ? - een rapport over de achtergronden en mogelijke gevolgen.
 • Inv.nr. B0435: Deductie voor Franciscus Duco van Cammingha waar het aal oude recht op Ameland grondig wordt aangewesen
 • Inv.nr. B0436: Ameland een sociaal geografische studie van een Waddeneiland
 • Inv.nr. B0437: Herinneringen uit het zeemansleven van Sijtze de Vries geboren 28 maart 1895 te Hollum op Ameland
 • Inv.nr. B0438: 100 jaar Onderlinge Ameland. 1988 - Geschiedenis van een eeuw de Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.
 • Inv.nr. B0440: Geel Wit 60 jaar foetbal om oast 1934-1994
 • Inv.nr. B0441: Erfenis van de storm. Oorlogsgraven op Ameland.
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0443: Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee
 • Inv.nr. B0444: van Postschip tot Veerboot. De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0445: Waddenland
 • Inv.nr. B0446: Het mooiste feest van Hollum, de viering van de Sunneklaas in Hollum
 • Inv.nr. B0447: Grafschriften van het kerkhof rond de Nederlands Hervormde Kerk te Hollum
 • Inv.nr. B0448: Gelijk en Anders. Drie eeuwen ontwikkeling van het landschap op de Waddeneilanden.
 • Inv.nr. B0449: Planologische aspecten van de recreatie op de friese waddeneilanden.
 • Inv.nr. B0553: Bestuurders in de provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0565: Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0568: De Waddenpolders
 • Inv.nr. B0638: De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
 • Inv.nr. B0644: Sint Clemensparochie op Ameland
 • Inv.nr. B0645: 300 jaar Nederlands Hervormde Kerk Hollum
 • Inv.nr. B0646: Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden
 • Inv.nr. B0652: Wat met het Wad?
 • Inv.nr. B0671: Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
 • Inv.nr. B0672: De Magie van de Zee
 • Inv.nr. B0673.01: Scheepsstrandingen op Ameland,deel I, 1814-1834 (G.A. Ameland inv.nr. 1165)
 • Inv.nr. B0673.02: Scheepsstrandingen op Ameland, deel II 1834-1888 (G.A. Ameland inv.nr. 1166-1170)
 • Inv.nr. B0687: Skip op strân - Ameland - Reddingsstations langs de Nederlandse kust
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0700: Ameland Zo is Ballum
 • Inv.nr. B0701: De zeevaartschool op Ameland en de onderwijzer Dijkstra
 • Inv.nr. B0725: Oost Ameland
 • Inv.nr. B0728: Dokkumer, Kollumer en Amelander ZILVER
 • Inv.nr. B0735: Logboek van een vliegveld............ Vliegveld Ameland in de periode 1916 - 2997
 • Inv.nr. B0740: Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778 door den commandeur Hidde Dirks Kat
 • Inv.nr. B0764: Ameland...ander land De complete reisgids
 • Inv.nr. B0767: Vertellingen van Elise de Boer - Jongsma .......haar jeugd op Ameland
 • Inv.nr. B0796: 75 jaar Dorpsbelang Buren
 • Inv.nr. B0797: Geel Wit in de bloei van zijn leven 75 jaar
 • Inv.nr. B0798: Verbonden met Blierherne De bijzondere geschiedenis van een kampeerboerderij op Ameland
 • Inv.nr. B0799.01: It Ark ... Sûnder skiednis gjin takomst Agrarisch Erfgoed
 • Inv.nr. B0799.02: Over agrarische ontwikkelingen in het dorp Buren op Ameland
 • Inv.nr. B0811: Willem Cornelis de Groot (1853-1939) Architect in Friesland
 • Inv.nr. B0840: It Kleaster Foswert op Amelân
 • Inv.nr. B0883: Friese volksgebruiken weerspiegeld in europese folklore
 • Inv.nr. B0927: Nederlandse vuurtorens
 • Inv.nr. B0946: Een en al boerderij op Ameland
 • Inv.nr. B0954: "Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden" Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0300: Vrouw Rixt van Ameland
 • Inv.nr. CVT0379: Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. CVT0383: Villa Oorwurm (op Ameland)
 • Inv.nr. CVT0779: Badgids voor Ameland
 • Inv.nr. CVT1087: Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
 • Inv.nr. CVT1272: De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
 • Inv.nr. CVT1323: Ameland verleden en heden
 • Inv.nr. CVT1425: Ameland in vroeger eeuwen
 • Inv.nr. CVT1426: Gezondheidszorg op Ameland
 • Inv.nr. CVT1428: Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland
 • Inv.nr. CVT1504: Wadden, Ameland
 • Inv.nr. CVT1563: Geillustreerde badgids voor Ameland
 • Inv.nr. CVT1603: Ruim honderd jaar badleven op Ameland
 • Inv.nr. CVT1606: Kerk tussen duin en wad
 • Inv.nr. CVT1754: Frisia Catholica
 • Inv.nr. CVT1761: Van Slot tot Postbureau
 • Inv.nr. CVT1765: Inventaris van het gemeentearchief van Ameland
 • Inv.nr. CVT1809: Friese vaderlandsche gezichten
 • Inv.nr. CVT2123: De toekomst van het Waddengebied
 • Inv.nr. CVT2302: Het voorgeslacht van kardinaal De Jong
 • Inv.nr. CVT2535: Ameland aan den Vrieschen wal
 • Inv.nr. CVT2695: Ameland duinen, deining….en demonen
 • Inv.nr. CVT2700: Dammen naar Ameland en inpoldering van de friese wadden
 • Inv.nr. CVT2778: Historia Frisiae - een verzameling historische gegevens
 • Inv.nr. CVT3027: Gedenkboek ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van R. Schuiling
 • Inv.nr. CVT3094: De onzijdigheidsverklaringen van Ameland 1598 ......1672
 • Inv.nr. CVT3647: Redders 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0001: Flessen ossetong als sinterklaascadeau uit zee
 • Inv.nr. D0004: In het blauwe licht van God
 • Inv.nr. D0007: Eenzame dood op het wad
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0026.1: Nakomelingen Polet en Pollet de friese tak. deel 1
 • Inv.nr. G0058: Jeugdherinneringen van Jan Visser.
 • Inv.nr. G0106: Genealogie van de familie Scheltema, afkomstig van het eiland Ameland
 • Inv.nr. G0110: Het geslacht Lap uit Ameland.
 • Inv.nr. G0176: De Amelandse familie De Jong Van zeebonk tot landrot
 • Inv.nr. G0177: Het geslacht Barf op de vrije heerlijkheid Ameland
 • Inv.nr. G0179: Genealogie van Heeckeren
 • Inv.nr. G0184: De Ale's kinderen
 • Inv.nr. G0190: Toorn, Tooren, Toren 4 eeuwen familiegeschiedenis
 • Inv.nr. G0191: Het voorgeslacht van kardinaal de Jong
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA001: Akte van belening door Hertog Albrecht van Beieren van Aernt van Egmond met Ameland 1398
 • Inv.nr. HDA002: Verklaring van Watze Frans van Cammingha inzake de neutraliteit van Ameland in de oorlog tussen Engeland en de Republiek
 • Inv.nr. HDA003: Organisatiestructuur van het Bestuur van Ameland in de 17e en 18e eeuw
 • Inv.nr. HDA004: Lijst van de Hoofdelingen, burgermeesters en Heren van Ameland, met beschrijving van hun wapens
 • Inv.nr. HDA005: Krankzinnigenzorg in Huize Tremper te Hollum op Ameland
 • Inv.nr. HDA006: Verordening tegen illegale herbergen en smokkelkroegen op Ameland door Maria Louise Princes van Oranje 1750
 • Inv.nr. HDA007: Proces van het geschil tussen de Heer van - en ingezetenen van Ameland betreffende de wederzijdse rechten voor de Staten-Generaal 1619-1620
 • Inv.nr. HDA008: Lijst van lidmaten van de Jan Jacobs Gemeente en de Foppe Onnes Gemeente ten tijde van hunne Vereniging 1804
 • Inv.nr. HDA009: Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar
 • Inv.nr. HDA010: Quotisatie op de vensters en deuren, en het aantal inwoners op het eiland Ameland 1809/1810
 • Inv.nr. HDA011: Kosten van het grote feest wegens het planten van de vrijheidsboom te Hollum 1798
 • Inv.nr. HDA012: Permissie voor de belijders van de Augsburgse Confessie om van de hervormde kerk te Ballum gebruik te
 • Inv.nr. HDA013: Lijst van schippers en commandeurs in den jare 1781 op Ameland als burgers woonachtig
 • Inv.nr. HDA014: Staat houdende opgave van namen, geboortedata, beroepen en welstand van mannen op Ameland 1813
 • Inv.nr. HDA015: Namen van verenigingen op Ameland volgens vermelding in de Dokkumer Courant 1875-1949
 • Inv.nr. HDA016: Extract uit het regtboek van Ameland inzake een geschil tussen Watzo van Cammingha en Sophia van Verwou aangaande de erfenis van Ameland 1641
 • Inv.nr. HDA017: Onze Noordelijke Badplaatsen
 • Inv.nr. HDA018: Staten en statestieken uit de gemeenteverslagen over Hollum betreffende Armenzorg Scheepvaart Onderwijs Visserij 1851-1900
 • Inv.nr. HDA019: Register van gestrande schepen op Ameland 1814 - 1900 ( G.A. inv. nr. 1165-1170)
 • Inv.nr. HDA020: Het einde van een Dornier
 • Inv.nr. HDA021: Interneringen van Marinevliegtuigen in de eerste wereldoorlog nabij de waddeneilanden
 • Inv.nr. HDA022: Spanjolen op Ameland. Spaanse vluchtelingen op Ameland
 • Inv.nr. HDA023: Sundeklaas, levende waddenfolklore op Ameland
 • Inv.nr. HDA024: Wat gebeurde er in 1799 bij de Engelsmanduun
 • Inv.nr. HDA025: De Dam naar Ameland in 1871
 • Inv.nr. HDA026: Het verdrinkingsgeval op Ameland. Mevrouw Adriani door haar man verdronken
 • Inv.nr. HDA027: Uittreksels uit de gemeenteverslagen van Ameland, 1851 - 1907
 • Inv.nr. HDA028: Redder zonder poespas Bescheiden amelander "scheepsjongen" (85) bracht 138 drenkelingen in veiligheid
 • Inv.nr. HDA029: Ballumer Mieden: De eerste ruilverkaveling in Nederland
 • Inv.nr. HDA030: Ameland Vooruit
 • Inv.nr. HDA031: Vliegveld Ballum haalde Ameland uit isolement
 • Inv.nr. HDA032: Tip de Bruin (1920 - 2008) Drummer werd kostuumkoning
 • Inv.nr. HDA033: Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968
 • Inv.nr. HDA034: Extract uit het proces van de Staat der Nederlanden contra het bestuur van de Vereniging "De Gemeene Weide" te Buren op Ameland betreffende het beweiden van landerijen
 • Inv.nr. HDA035: "It takes three generations to make a gentleman" ofwel enige opmerkingen en mededelingen over de rechtsgeschiedenis van Ameland
 • Inv.nr. HDA036: Het Zeemanscollege "Zeemanstroost" opgericht in 1878 te Ameland
 • Inv.nr. HDA037: Het eiland Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. HDD031: Als we wandelen.....
 • Inv.nr. HDS015: Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910
 • Inv.nr. HDS017: Nederlandse Militaire Luchtvaart VI Fokker D-xxxi deel 2
 • Inv.nr. HDS019: Friese kopers van schepen uit Groningen. Monsterrollen uit Amsterdam betreffende friese schepen 1824-1826
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0028.2: Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 2 Archieven en informatie bodemsanering - Streekarchivariaat Noordoost Friesland
 • Inv.nr. I0210: FAF 01: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Dopen 1690-1812
 • Inv.nr. I0211: FAF 02: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Huwelijken 1696-1811
 • Inv.nr. I0212: FAF 03: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Lidmaten 1702-1852
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.002: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.003: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.004: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.005: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.006: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.009: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.011: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.012: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.014: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.015: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.016: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.017: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.018: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.019: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.020: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.021: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.022: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.023: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.024: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.025: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.026: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.027: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.028: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.029: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.030: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.031: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.032: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.033: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.034: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.035: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.036: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.037: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.038: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.039: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.040: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.041: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.042: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.043: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.044: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.045: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.046: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.047: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.048: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.049: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.050: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.051: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.052: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.053: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.054: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.055: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.056: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.057: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.058: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.059: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.060: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.061: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.062: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.063: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.064: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.065: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.066: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.67: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0013: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.05: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.06: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.07: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.08: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.09: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.10: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.11: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.12: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.13: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.14: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.15: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. P0013.16: Stichting Paardenreddingboot Ameland
 • Inv.nr. S0069: De Sneuper 69
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0042: Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw.
 • Inv.nr. W0043: De Staatkundige Geschiedenis van Ameland.
 • Inv.nr. W0044: Van Amelandschen Bodem. verzamelde schetsen
 • Inv.nr. W0045: Het vreemdelingenverkeer op Ameland.
 • Inv.nr. W0064: De geschiedenis van het notariaat op Ameland.
 • Inv.nr. W0067: De kerkelijke verhoudingen op Ameland.
 • Inv.nr. W0068: De datering van de zogenaamde Hartwerder oorkonde over het Ameland.
 • Inv.nr. W0074: De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.
 • Inv.nr. W0086: Demografische documentatie Ameland 1881-1968
 • Inv.nr. W0087: De paardenfokkerij op Ameland vanaf 1700
 • Inv.nr. W0104: Het mysterieuze Amelander Paard
 • Inv.nr. W0110: W.C. de Groot: gevierd in Friesland, onbekend op eigen eiland
 • Inv.nr. W0111: Illusies en Incidenten: De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
 • Inv.nr. W0155: De grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Wadden.
 • Inv.nr. W0176: Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. W0177: Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden - Ameland.
 • Inv.nr. W0178: Amelands Varensvolk
 • Inv.nr. W0179: Boeren op Ameland
 • Inv.nr. W0180: Rij d'r eens langs. reisgids langs Amelander kerken en zerken.
 • Inv.nr. W0181: De togt naar Ameland een dichterlijk verhaal
 • Inv.nr. W0182: Kloosters, Torens, Kerken en Molens op Ameland.
 • Inv.nr. W0183: De Gezondheidszorg op Ameland.
 • Inv.nr. W0186: Ameland
 • Inv.nr. W0187: Kerk tussen Duin en Wad Een eeuw geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Hollum.
 • Inv.nr. W0188: De kerk in het bosch bij Balm. Ballum
 • Inv.nr. W0189: Cooperatieve Stoomzuivelfabriek CZB te Buren 1911-1943
 • Inv.nr. W0191: Hollum een dorp als monument.
 • Inv.nr. W0220: De Poerdersramp in de Westhoek 25 september 1935