Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Anjum


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel

Specifieker [NT]

 • Ezumazijl
 • Teert onder Anjum  [Teert]


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Afdeling Anjum van de Christelijke Boeren- en TuindersBond
  Armvoogdij en Burgerlijk Armbestuur te Anjum
  Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Anjum
  Mairie en Gemeente Anjum
  Nederlands Hervormde Gemeente Anjum
  Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Anjum
  Vereniging van Wijkverpleging
  Woningbouwvereniging De Reederij

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 106 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Anjum
 • toegang 162 Woningbouwvereniging De Reederij, Anjum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 183 NH Gemeente Anjum
 • toegang 201 Algemene Werklieden Vereniging Oostdongeradeel
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 281 Collectie Handschriften en Diversen
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 384 CBTB Anjum
 • toegang 403 Groene Kruis, afdeling Paesens-Moddergat
 • toegang 407 Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Anjum
 • toegang T001 Foto's Gemeente Dokkum

  Archiefstukken

  Toegang  002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • Inv.nr. 0249: Register van notulen van vergaderingen

  • bladzijde 176 - Benoeming van geneesheren voor de armen te Nijkerk, Paesens en Anjum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0020: Van Anigheim tot Anjum.
 • Inv.nr. B0021: Anjum
 • Inv.nr. B0022: De Kerk van Anjum in het licht van oude rekeningen.
 • Inv.nr. B0023: De Michaelskerk te Anjum
 • Inv.nr. B0025: Rond de restauratie van de Hervormde Kerk te Anjum.
 • Inv.nr. B0027: 125 jaar Christelijk Onderwijs in Anjum 1866-1991
 • Inv.nr. B0028: Het friese prentenkabinet Dorps- en stadsgezichten van toen en nu
 • Inv.nr. B0031: Willem Teackes uit Anjum. Verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1526.
 • Inv.nr. B0033: Op en drafke... 75 jaar Rabobank
 • Inv.nr. B0035: Hotse Hiddes de vrijbuiter de watergeus
 • Inv.nr. B0036: Gids voor Anjum en Omstreken
 • Inv.nr. B0037: Van knollenveld naar "Kolkenfjild" 50 jaar v.v. Anjum 1948 - 1998
 • Inv.nr. B0038: Anjum in oude ansichten
 • Inv.nr. B0039: 90 Jaar Christelijk Fanfarekorps "Halleluja"te Anjum.
 • Inv.nr. B0059: Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden
 • Inv.nr. B0108: Ruimen....tien keer erger dan ik dacht
 • Inv.nr. B0116: De dwergganzen van Anjum
 • Inv.nr. B0117: Als de ooievaar komt 20 jaar Fûgelpits Anjum
 • Inv.nr. B0723: Niemand ontvlucht het slagveld van de dood
 • Inv.nr. B0957: Terpbewoning in oostelijk Friesland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0464: De smokkelaars van de Schans
 • Inv.nr. CVT0479: Hotse Hiddes
 • Inv.nr. CVT0481: Sjouk van Holdinge
 • Inv.nr. CVT0999: De kerk van Anjum
 • Inv.nr. CVT1309: Gids Anjum en omstreken
 • Inv.nr. CVT1383: Geschiedenis van de doleantie in Anjum
 • Inv.nr. CVT1583: Bumahus 1901-1975
 • Inv.nr. CVT1750: Anjum en zijn molen
 • Inv.nr. CVT2778: Historia Frisiae - een verzameling historische gegevens
 • Inv.nr. CVT3646: Van knollenveld naar "Kolkenfjild"
 • Inv.nr. CVT3847: Tongblier (MKZ)
 • Inv.nr. CVT3922: De Skans
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0171: Van Hylke, de Fries tot Huibert de Vries
 • Inv.nr. G0218: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2
 • Inv.nr. G0221: Genealogie van Geert Wijgers
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO002: De Terp van Anjum, globale structuur naar een kaart van 1718 met hoogtelijnen
 • Inv.nr. HDO003: Het ontstaan van het Bumahuis te Anjum 1898-1902
 • Inv.nr. HDO004: Holdinga State te Anjum : Akte van Verkoop 8 januari 1831
 • Inv.nr. HDO005: Bouwvereniging de Reederij te Anjum of alle begin is moeilijk
 • Inv.nr. HDO006: Statistieken betreffende het verenigingsleven te Anjum, 1872-1900
 • Inv.nr. HDO007: Billet van verkopinge der vastigheden van de pastorie van Anjum 1762
 • Inv.nr. HDO008: Beroepen in Anjum, 1511-1968
 • Inv.nr. HDO009: Register van geestelijke opkomsten van Oostergo: Anjum 1580
 • Inv.nr. HDO010: Statistieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
 • Inv.nr. HDO011: Uitspraak van het Hof van Frieslsand in de strafzaak van Willem Teakes te Anjum, 1526
 • Inv.nr. HDO015: Reglement voor de beurtschippers van Anjum op Dokkum en Leeuwarden 1732
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDO036: Gevreesde hounegât nog steeds intact
 • Inv.nr. HDO044: Poldermolen "De Gans" bij Ezumazijl
 • Inv.nr. HDO045: Koren- en Pelmolen "De Eendracht" in Anjum
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0019.1: Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
 • Inv.nr. I0019.2: Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.
 • Inv.nr. I0104: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793)
 • Inv.nr. I0131: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818)
 • Inv.nr. I0132: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819)
 • Inv.nr. I0133: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819)
 • Inv.nr. I0147: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833)
 • Inv.nr. I0160: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847)
 • Inv.nr. I0173: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900
 • Inv.nr. I0187: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914
 • Inv.nr. I0188: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0288: Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0009: De Sneuper 9
 • Inv.nr. S0010: De Sneuper 10
 • Inv.nr. S0011: De Sneuper 11
 • Inv.nr. S0015: De Sneuper 15
 • Inv.nr. S0016: De Sneuper 16
 • Inv.nr. S0075: De Sneuper 75
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0038: Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum
 • Inv.nr. W0065: De zeskante Anjum tegels in het fries museum. Waar komen ze vandaan. ?
 • Inv.nr. W0161: Na 100 jaar Christelijke Nationale School Anjum 1866 - 1966
 • Inv.nr. W0163: Bumahus 1901-1975
 • Inv.nr. W0164: Anjum en zijn molen