Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

BonifatiusGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00512: De Bonifatiuspomp
 • Obj.nr. D00527: Een ontwerp voor het Bonifatiusmonument
 • Obj.nr. D00535: Een model van het Bonifatiusstandbeeld
 • Obj.nr. D00536: De onthulling van het Bonifatiusmonument door prinses Beatrix
 • Obj.nr. D00537: Het Bonifatiusstandbeeld in de werkplaats van de beeldhouwer
 • Obj.nr. D00551: Een tekening van de bovenkant van de Bonifatiuspomp
 • Obj.nr. D00552: De Bonifatiuspomp
 • Obj.nr. D00833: Gezelschap Tetman de Vries tijdens voorstelling "FUORT ĀLDE GUDS NEI DOKKUM TA ......" in de Bonifatiuskapel
 • Obj.nr. D00857: Dokkumers in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00857a: Optreden Euphonia in Fulda
 • Obj.nr. D00857b: De bisschop van Fulda en pastoor Van der Mei van Dokkum bij het graf van Bonifatius in Fulda
 • Obj.nr. D00858: NH Kerkkoor bij het afscheid in Fulda
 • Obj.nr. D00858a: Dokkumers bij het afscheid in Fulda
 • Obj.nr. D00859: A. Visser-Toornstra in Fries kostuum in Fulda
 • Obj.nr. D00859a: Dokkumer Muziekkorps in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00859b: Dokkumer Muziekkorps in Fulda
 • Obj.nr. D00860: NH Kerkkoor in Fulda
 • Obj.nr. D00860a: NH Kerkkoor in Fulda
 • Obj.nr. D00860b: NH Kerkkoor in Fulda
 • Obj.nr. D00861: Dokkumer Muziekkorps in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00861a: Dokkumer Muziekkorps in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00861b: Dokkumer muziekkorps in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00862: Dokkumer motorrijders bij aankomst in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00862a: Dokkumers in de Duitse Bonifatiusstad Fulda
 • Obj.nr. D00863: Gasten uit Fulda in de raadzaal
 • Obj.nr. D00864: Aankomst Fuldaërs op de Markt
 • Obj.nr. D00865: Uitwisseling Bonifatiussteden Dokkum - Fulda
 • Obj.nr. D00866: Uitwisseling Bonifatiussteden Fulda - Dokkum
 • Obj.nr. D00867: Duitse les ter voorbereiding reis naar Fulda
 • Obj.nr. D00868: Aankomst Fuldaërs op de Markt
 • Obj.nr. D00909: Beeld van Bonifatius
 • Obj.nr. D00909a: Beeld van Bonifatius
 • Obj.nr. D00910: Tekening van het omhakken van de Donarseik door Bonifatius
 • Obj.nr. D01234: De Bonifatiusbron in Dokkum

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0204: Oer Dokkum, Juster en Hjoed
 • Inv.nr. B0215: Dokkum op weg naar het verleden.
 • Inv.nr. B0216: Dokkum Bolwerk van het noorden
 • Inv.nr. B0323: Marteldood van Bisschop Bonifatius en gezellen
 • Inv.nr. B0324: Sint Bonifatiusboek
 • Inv.nr. B0325: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. B0326.1: Verslag van het verhandelde in het Symposium met betrekking tot de Nationale Bonifatius Herdenking
 • Inv.nr. B0326.2: Bonifatius Marteldood 754-1954
 • Inv.nr. B0327: De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
 • Inv.nr. B0328: Bonifaes yn it Bernelan bitocht
 • Inv.nr. B0329: De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
 • Inv.nr. B0330: Liudger 742-809 De confrontatie tussen Heidendom en Christendom in de Lage Landen
 • Inv.nr. B0331: Bonifatius bij Dokkum vermoord 754
 • Inv.nr. B0332: Bonifatius in Dokkum Het verhaal van een levende legende
 • Inv.nr. B0333: Bonifatius grondlegger van Europa
 • Inv.nr. B0334: Op Pylgerreis
 • Inv.nr. B0336: In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer?
 • Inv.nr. B0337: Dokkum en Bonifatius
 • Inv.nr. B0338.1: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
 • Inv.nr. B0338.2: Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking 3 juli 1954
 • Inv.nr. B0378: Convent van St. Bonifatius te Dokkum
 • Inv.nr. B0648: In kringen van Kanunniken 695-1227
 • Inv.nr. B0706: Bonifatius bijlage van het Friesch Dagblad in het kader van het Bonifatiusjaar 754-2004
 • Inv.nr. B0710: Benedictijns Tijdschrift
 • Inv.nr. B0710.01: Steunpilaar en dwarsligger. Bonifatius en de verhouding kerk - staat
 • Inv.nr. B0710.02: Kerstening van Friesland
 • Inv.nr. B0710.03: Bonifatius. Een man tussen tijden en culturen
 • Inv.nr. B0734: Bonifatius Hij die het goede doet 754 - 2004
 • Inv.nr. B0752: Albert Delahaye`s geografische herinterpretatie van historisch bronnenmateriaal over Nederland, Vlaanderen en Noord Frankrijk in de romeinse tijd en de vroege middeleeuwen
 • Inv.nr. B0759: Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0841: Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron
 • Inv.nr. B0866: De 25 dagen van Nederland: deel 2 Bonifatius te Dokkum vermoord
 • Inv.nr. B0871: Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen
 • Inv.nr. B0872: Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum
 • Inv.nr. B0900: Nederland dichterbij - Friesland
 • Inv.nr. B0962: Holle boomstammen
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0001: De Arte patiendi et compatiendi
 • Inv.nr. CVT0003: Liber secundus de artecompatiendi
 • Inv.nr. CVT0004: Marteldood van Bisschop Bonifatius en Gezellen
 • Inv.nr. CVT0008: Nederlandse watervloeden en levensbeschrijvingen van ST.Willebrord, Bonifatius en Halberijk
 • Inv.nr. CVT0009: Bonifatius Stichting Dokkum, souvenir van Dokkum's pastoor
 • Inv.nr. CVT0012: Brieven van Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0013: 754-1954 Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0016: Dietsche Heiligen
 • Inv.nr. CVT0017: Das Dom-Museum zu Fulda
 • Inv.nr. CVT0018: Pelgrimsboekje voor de bedevaart naar Dokkum
 • Inv.nr. CVT0019: Das Bonifatiusgrab zu Fulda
 • Inv.nr. CVT0021: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
 • Inv.nr. CVT0024: The Cathedral at Fulda
 • Inv.nr. CVT0025: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum
 • Inv.nr. CVT0027: St. Michael's at Fulda
 • Inv.nr. CVT0028: Der Petersberg bei Fulda
 • Inv.nr. CVT0029: Fulda Jahreszeiten und Jahrhunderte
 • Inv.nr. CVT0030: Der Dom zu Fulda
 • Inv.nr. CVT0031: Bonifatius Büchlein
 • Inv.nr. CVT0032: Der Michaelskirche zu Fulda
 • Inv.nr. CVT0033: Auf Sankt Bonifatius Spuren
 • Inv.nr. CVT0035: Saint Boniface
 • Inv.nr. CVT0036: Stadtplan Fulda
 • Inv.nr. CVT0037: Lichtstralen op den akker der wereld, Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0038: Willibrord, missionary in the Netherlands 691-739
 • Inv.nr. CVT0039: Heilige in dieser Welt
 • Inv.nr. CVT0040: Saint Boniface
 • Inv.nr. CVT0041: Crediton, the birthplace of St.Boniface
 • Inv.nr. CVT0042: Guide to Fulda
 • Inv.nr. CVT0043: Die Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit
 • Inv.nr. CVT0044: Getuigen van Christus, Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0046: Führer durch Fulda und Umgebung
 • Inv.nr. CVT0047: Bonifatius und die Frage der apostlischen Sukzession
 • Inv.nr. CVT0048: Sint Bonifatiusboek
 • Inv.nr. CVT0051: St Boniftius, Missionaris en martelaar
 • Inv.nr. CVT0052: Church of the holy cross Crediton
 • Inv.nr. CVT0053: Bonifatius, Wanderer Christi
 • Inv.nr. CVT0054: Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0058: De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
 • Inv.nr. CVT0059: Winfried en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0061: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0063: Leven van den Heiligen Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0064: Evangelie en de Friezen
 • Inv.nr. CVT0072: Crediton in Dokkum
 • Inv.nr. CVT0073: Crediton in Dokkum
 • Inv.nr. CVT0075: Boniface
 • Inv.nr. CVT0076: Speeches by the National Boniface Memorial
 • Inv.nr. CVT0078: Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking
 • Inv.nr. CVT0080: Bonifatius als Pelgrim
 • Inv.nr. CVT0083: Bonifatius die angelsächsische Mission und Niedersachsen
 • Inv.nr. CVT0096: St. Boniface
 • Inv.nr. CVT0098: Bonifacius der Apostel der Deutschen
 • Inv.nr. CVT0100: Het Bonifatiusbrood in de Dokkumer Bonifatiustraditie
 • Inv.nr. CVT0101: De Heilige Bonifatius syn libben en syn wurk
 • Inv.nr. CVT0102: St. Boniface Celebrations 1978
 • Inv.nr. CVT0103: De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0104: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0109: Handbuch des Bonifatiusvereins
 • Inv.nr. CVT0110: The Anglo-Saxon Missionairies in Germany
 • Inv.nr. CVT0114: Een middelnederlands leven van St. Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0117: 25 jaar Frisia Catholica
 • Inv.nr. CVT0121: Die Bonifatius Kapelle
 • Inv.nr. CVT0125: Prolegomena to the ars grammatica Bonifatii
 • Inv.nr. CVT0126: Noblest adventurer
 • Inv.nr. CVT0127: Ecclesia docens
 • Inv.nr. CVT0134: Kostgongers fan de Hear
 • Inv.nr. CVT0135: Boden en Helden Gods
 • Inv.nr. CVT0136: Fuldaer Studien
 • Inv.nr. CVT0141: St Boniface and his world
 • Inv.nr. CVT0142: Parochiegids Dokkum
 • Inv.nr. CVT0143: Bonifatius-Bisschop
 • Inv.nr. CVT0144: Rerum Germanicarum
 • Inv.nr. CVT0145: De tjerne
 • Inv.nr. CVT0147: Biniface of devon
 • Inv.nr. CVT0149: The greatest Englishman
 • Inv.nr. CVT0150: Bonifatius, een kerkhistorische studie
 • Inv.nr. CVT0151: Nederlandse heiligen
 • Inv.nr. CVT0153: Bonifatius, levenseinde in het licht der opgravingen
 • Inv.nr. CVT0154: Het leven van Sint Wilfrid
 • Inv.nr. CVT0155: De Nieuwe Mens - Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0157: Germanische Glauben und Christentum
 • Inv.nr. CVT0158: Die Friesenbekerung bis zum Martertode des Hl. Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0159: Der Zeit des Fuldaerlehrplans
 • Inv.nr. CVT0161: Pelgrimages Bedevaartplaatsen van de westerse Christenheid
 • Inv.nr. CVT0162: Das Hessen-Bistum Buraburg
 • Inv.nr. CVT0167: Fulda
 • Inv.nr. CVT0172: Bonifatius toneelstuk
 • Inv.nr. CVT0174: Benedictijns Tijdschrift
 • Inv.nr. CVT0176: Bonifatius Jahrbuch 1916
 • Inv.nr. CVT0180: Weltgeschichte in Karakterbildern
 • Inv.nr. CVT0181: Bonifatius Oratorium
 • Inv.nr. CVT0182: Bonifatius in Dokkum vermoord............
 • Inv.nr. CVT0183: Merian
 • Inv.nr. CVT0184: Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und England
 • Inv.nr. CVT0185: Heimatblätter der Glocker
 • Inv.nr. CVT0186: Nationale Bonifatius herdenking
 • Inv.nr. CVT0192: Sankt Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0193: Verwaltungsbericht 1970/71
 • Inv.nr. CVT0194: Verwaltungsbericht 1962
 • Inv.nr. CVT0195: Verwaltungsbericht 1984/85
 • Inv.nr. CVT0196: Verwaltungsbericht 1964/65
 • Inv.nr. CVT0197: Verwaltungsbericht 1966/67
 • Inv.nr. CVT0198: Verwaltungsbericht 1988/89
 • Inv.nr. CVT0199: Verwaltungsbericht 1968/69
 • Inv.nr. CVT0200: Verwaltungsbericht - Jubileumnummer 744 - 1994
 • Inv.nr. CVT0201: Crediton Frindship Festival 1988
 • Inv.nr. CVT0202: Verwaltungsbericht 1994/95
 • Inv.nr. CVT0203: Register der publicaties van het Sint Bernulphus Gilde 1873 - 1939, deel I en II
 • Inv.nr. CVT0205: Verwaltungsbericht 1960
 • Inv.nr. CVT0206: Fulda, die Bonifatiusstadt
 • Inv.nr. CVT0211: Monuments and Memorials to St. Boniface
 • Inv.nr. CVT0213: Fotoboek Fulda
 • Inv.nr. CVT0214: Bonifatius meer levend dan dood
 • Inv.nr. CVT0216: Verwaltungsbericht 1996/97
 • Inv.nr. CVT0217: Het wonder van Dokkum, verkenningen van een populair religieus ritueel
 • Inv.nr. CVT0218: It libben fan Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0221: St. Boniface 675 - 754
 • Inv.nr. CVT0223: Bonifatius, vom Angelssächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen
 • Inv.nr. CVT0224: Bonifatius zijn leven en invloed
 • Inv.nr. CVT0226: Bonifatius en zijn tijd
 • Inv.nr. CVT1008: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. CVT3257: Het Lourdes van het Noorden (artikel in Haagse Post) betreffende de Bonifatiusbron
 • Inv.nr. CVT3276: Spiegel van bekende friezen
 • Inv.nr. CVT3347: Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum
 • Inv.nr. CVT3865: Dokkum en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT3911: Bonifatius en zijn tijd
 • Inv.nr. CVT3944: Ut it tsjuster fen it forjit
 • Inv.nr. CVT3949: Het wonder van Dokkum Verkenningen van een populair religieus ritueel
 • Inv.nr. CVT3952: St Boniface 675/754 - the first european
 • Inv.nr. CVT3959: Crediton in Dokkum
 • Inv.nr. CVT4423: Bonifatiusblatt Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
 • Inv.nr. CVT4449: Bonifatius Jubiläum 2004
 • Inv.nr. W0218: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD017: Bonifatius
 • Inv.nr. HDD038: De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?
 • Inv.nr. HDD048: De kerk(en) van brunoons Dokkum
 • Inv.nr. HDD058: Dongeradeel tusken Dokkum en see
 • Inv.nr. HDD059: Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
 • Inv.nr. HDD074: Waan of werkelijkheid Willibrord en Bonifatius Echternach, Deurne of Dokkum
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0021.05: Dokkum Magazine
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0202: De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum
 • Inv.nr. W0204: Dokkum - Bonifatiusstad 20 stappen in de geschiedenis van de stad Dokkum