Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Brantgum


Ruimer [BT]

 • Westdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Brantgum
  Begrafenisvereniging "Brantgum en Waaxens" te Brantgum
  Kaatsvereniging Sla Raak
  Nederlands Hervormde Gemeente Brantgum- Waaxens
  Schildersbedrijf W. Glas
  Waaxens en Foudgum" te Brantgum Volksbibliotheek "Brantgum

  Archiefblokken

 • toegang 003 Westdongeradeel 1640-1816
 • toegang 134 Schildersbedrijf Glas, Brantgum
 • toegang 135 Volksbibliotheek " Brantgum, Waaxens en Foudgum" te Brantgum
 • toegang 147 NH Gemeente Brantgum/ Waaxens
 • toegang 264 Begrafenisvereniging " Brantgum en Waaxens" te Brantgum
 • toegang 271 Kaatsvereniging Sla Raak Brantgum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0096: De Kerken te Waaxens en Brantgum.
 • Inv.nr. B0097: Kerk en Dorp van Brantgum
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1301: Kerk en dorp van Brantgum
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0044: Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum.
 • Inv.nr. G0147: Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDW019: Denkend aan Brantgum....
 • Inv.nr. HDW020: De school te Brantgum
 • Inv.nr. HDW021: Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW022: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Brantgum en Waaxens, 1753-1905
 • Inv.nr. HDW023: Gedicht en grafschrift ter nagedachtenis van Anne Martens te Brantgum, 1775-1827
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0072: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625)
 • Inv.nr. I0079: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634)
 • Inv.nr. I0088: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645)
 • Inv.nr. I0097: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662)
 • Inv.nr. I0295: Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0005: De Sneuper 5
 • Inv.nr. S0012: De Sneuper 12
 • Inv.nr. S0013: De Sneuper 13
 • Inv.nr. S0062: De Sneuper 62
 • Inv.nr. S0063: De Sneuper 63
 • Inv.nr. S0097: De Sneuper 97
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0061: Rinse Posthumus in leven Kerkleeraar onder de Hervormde Gemeente van Waaxens en Brantgum.