Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

cultuurGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00462: Optreden Dokkumer Muziekkorps bij De Harmonie t.g.v. 5 jaar Harmonie
 • Obj.nr. D00462a: Veel publiek voor de film Dr. Vlimmen tijdens viering 5 jaar Harmonie
 • Obj.nr. D00832: Gezelschap Tetman de Vries tijdens voorstelling "FUORT ÂLDE GUDS NEI DOKKUM TA ......" in de Bonifatiuskapel
 • Obj.nr. D00832a: Gezelschap Tetman de Vries tijdens voorstelling "FUORT ÂLDE GUDS NEI DOKKUM TA ......" in de Bonifatiuskapel
 • Obj.nr. D00833: Gezelschap Tetman de Vries tijdens voorstelling "FUORT ÂLDE GUDS NEI DOKKUM TA ......" in de Bonifatiuskapel
 • Obj.nr. D01105: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01108: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01108a: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01109: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum
 • Obj.nr. D01109a: Deelnemers aan het Groot Friesch Congres in Dokkum

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0012: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Inv.nr. B0031: Willem Teackes uit Anjum. Verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1526.
 • Inv.nr. B0032: In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572
 • Inv.nr. B0035: Hotse Hiddes de vrijbuiter de watergeus
 • Inv.nr. B0039: 90 Jaar Christelijk Fanfarekorps "Halleluja"te Anjum.
 • Inv.nr. B0053: Christelijke Muziekvereniging Melodia Oranje 1909 - 1979
 • Inv.nr. B0055: Mockema State
 • Inv.nr. B0056: Peke Donia de Koloniaal
 • Inv.nr. B0068: 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
 • Inv.nr. B0082: 75 jarig bestaan van de christelijke muziekvereniging de Bazuin te Niawier - Wetzens 1920 - 1995
 • Inv.nr. B0104: Kan er iets goeds uit Nazareth zijn. 75 jaar U.D.I. 1911-1986
 • Inv.nr. B0139: Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004
 • Inv.nr. B0156: 100 jaar vvv Concordia 1890-1990 Vereniging van Volksvermaken
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0172: Tussen Scholbalg en Lauwers, Ballade van een eiland.
 • Inv.nr. B0174: Schiermonnikoog een rijk verleden, een rijker heden.
 • Inv.nr. B0175: Het eiland Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0180: Schiermonnikoog een oase van rust
 • Inv.nr. B0186: Winters op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0192: Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin
 • Inv.nr. B0197: Schiermonnikoog een drieluik
 • Inv.nr. B0199: Louise Mellema 1900-1990
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0209: De Granaet en sijn freonen. Volksverhalen en Overleveringen uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0210: Feestflitsen uit Dokkums jubeljaar. Programma van de festiviteiten uit 1954, ter gelegenheid van 12 eeuwen Dokkum.
 • Inv.nr. B0214.2: Dokkums activiteit in 1957
 • Inv.nr. B0214.3: Dokkums activiteit in 1958
 • Inv.nr. B0214.4: Dokkums activiteit in 1959
 • Inv.nr. B0218: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten
 • Inv.nr. B0219: Dokkum, een stad vol herinneringen 66 artikelen uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 • Inv.nr. B0225: Kent U ze nog ... de Dokkumers
 • Inv.nr. B0228: Dokkum, beeld van een stad.
 • Inv.nr. B0234: Siderius de Granaet
 • Inv.nr. B0240: Alles anne hang. Sport en spel in vroeger jaren te Dokkum.
 • Inv.nr. B0244: Alles in het water,.. een Dokkumer badverhaal. Ontstaan van de zwembaden in Dokkum.
 • Inv.nr. B0245: Sa Boartsjende wei. Naar aanleiding van de opening van het Harddraverspark.
 • Inv.nr. B0265: Anne Hallema 1893-1973 Bibliografie
 • Inv.nr. B0266: Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0267: Doederus Johannes Kamminga 1884 - 1977
 • Inv.nr. B0268: Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e Jierdei fan D.J. Kamminga.
 • Inv.nr. B0281: Jakob Nieweg in stille bewondering. 1877 - 1955.
 • Inv.nr. B0282: Toonkunstkoor Dokkum e. o. 1940-1990
 • Inv.nr. B0285: Herleving der Koppermaandagviering ? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn
 • Inv.nr. B0290: Fan kafee Stuut oant en mei de IJsherberg - 1903 - 100 jier Fryske Krite Dockum - 2003
 • Inv.nr. B0326.2: Bonifatius Marteldood 754-1954
 • Inv.nr. B0338.1: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
 • Inv.nr. B0400: Ameland van Hollum tot de Hon
 • Inv.nr. B0420: Tames Oud 1895-1953 van Ameland.
 • Inv.nr. B0423: Dorpsbelang Hollum 1948 - 1998
 • Inv.nr. B0445: Waddenland
 • Inv.nr. B0446: Het mooiste feest van Hollum, de viering van de Sunneklaas in Hollum
 • Inv.nr. B0514: Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later
 • Inv.nr. B0523: Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995
 • Inv.nr. B0581: De voorgeschiedenis afsluiting ontginning en verbouw van cultuurgewassen gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 - 1978 in de lauwersmeer
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0636: Mode in Friesland Moade yn Fryslân 1750-1950
 • Inv.nr. B0651.04: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Materiële Cultuur: Huisraad, Kleding en Bedrijfsgereedschap
 • Inv.nr. B0679: Schiermonnikoog door schildersogen van vroeger tot gisteren
 • Inv.nr. B0691: Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne
 • Inv.nr. B0712: Om mekaar in Dokkum
 • Inv.nr. B0722: VLAS van lijnzaad tot lijnwaad
 • Inv.nr. B0868: Beelden van Friesland
 • Inv.nr. B0883: Friese volksgebruiken weerspiegeld in europese folklore
 • Inv.nr. B0904: Muzyk yn Fryslân
 • Inv.nr. B0938: Wat verdween Verdwenen beroepen van mensen die veel met de natuur te maken hadden
 • Inv.nr. B0955: Hark ris, wat kinne dy mannen spylje Kristlike Muzykferiening U.D.I. Easternytsjerk 100 ier 1911 - 2011
 • Inv.nr. B0956: Miskend natuurtalent ? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser
 • Inv.nr. B0987: Och, alles feroaret, wy ek
 • Inv.nr. B0991: Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
 • Inv.nr. B1011: Dokkumer kralencocktail....verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie 500 - 2000 a.d.
 • Inv.nr. B1012: Foar dy, leave Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 • Inv.nr. B1013: De fascinerende vissen van Nel Kamphuis
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0563: Tussen Rijswit & Spanjolen
 • Inv.nr. CVT0757: Volksspelen
 • Inv.nr. CVT0758: Naar een levende volkscultuur
 • Inv.nr. CVT1102: 10 jaar toneelcoördinatie
 • Inv.nr. CVT1478: De overheid en de cultuur
 • Inv.nr. CVT1493: Hoeveel het was… en hoe weinig.
 • Inv.nr. CVT1564: 20 jier fryske kultuerried
 • Inv.nr. CVT1741: Spellingsvoorstel voor het Schiermonniksoogs
 • Inv.nr. CVT2065: De grounslaggen fen ús kultuer
 • Inv.nr. CVT2068: Op 'e praetstoel
 • Inv.nr. CVT2277: De earekrone
 • Inv.nr. CVT2310: Heraklit en demokrit in 1871
 • Inv.nr. CVT2610: Het vocalisma der beklemtoonde lettergrepen van den metslawierschen tongval
 • Inv.nr. CVT2695: Ameland duinen, deining….en demonen
 • Inv.nr. CVT2712: Phonetische beschrijvingen van de klanken der schiermonnikoogsche taal
 • Inv.nr. CVT2717: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeentes
 • Inv.nr. CVT3119: Kestenholz - Seine geschichte sein volk
 • Inv.nr. CVT3144: Die Forschungsaufgaben der Kulturgeschichtlichen Museen
 • Inv.nr. CVT3574: Hoog Crescendo Honderd jaar historie van muziekvereniging te Holwerd 1896 - 1996
 • Inv.nr. CVT3684: Feestmarsch gecomponeerd ter gelegenheid van de tentoonstelling van landbouw, veeteelt en zuivelbereiding gehouden op 18 en 19 augustus 1891
 • Inv.nr. CVT4420: SKS Skûtsjes in Dokkum en Oostmahorm
 • Inv.nr. CVT4436: Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
 • Inv.nr. CVT4438: 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
 • Inv.nr. CVT4442: Gedragen door de wind .... een poëtische tocht door Noordoost Friesland
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA015: Namen van verenigingen op Ameland volgens vermelding in de Dokkumer Courant 1875-1949
 • Inv.nr. HDA023: Sundeklaas, levende waddenfolklore op Ameland
 • Inv.nr. HDD013: Volmaking, een dichtstukje vervaardigd ter gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling te Dokkum, op den 8 en 9e Augustus 1854
 • Inv.nr. HDD030: Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum
 • Inv.nr. HDD042: Anthonie Johannes Wolters, organist, dirigent en componist
 • Inv.nr. HDD044: Richard Lindeman: een beeld van een vent
 • Inv.nr. HDD047: Dokkumer dûmny herkend as Frysk skriuwer - ds F. van der Ploeg
 • Inv.nr. HDO024: Verenigingsleven in Oostdongeradeel 1864-1899
 • Inv.nr. HDW019: Denkend aan Brantgum....
 • Inv.nr. HDW041: Van Broodbakker naar broodschrijver, biografie van Waling Dijkstra
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0006: Yn us eigen tael
 • Inv.nr. P0008.011: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.012: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.014: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.015: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.016: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.017: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.018: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.019: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.020: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.021: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.022: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.023: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.024: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.025: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.026: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.027: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.028: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.029: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.030: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.031: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.032: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.033: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.034: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.035: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.036: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.037: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.038: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.039: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.040: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.041: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.042: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.043: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.044: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.045: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.046: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.047: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.048: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.049: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.050: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.051: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.052: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.053: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.054: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.055: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.056: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.057: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.058: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.059: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.060: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.061: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.062: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.063: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.064: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.065: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.066: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.67: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0016: Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0009.01: Drankgebruik en Drankbestrijding in Dokkum in de periode 1890-1920.
 • Inv.nr. W0019: Reinier Bogerman van Dokkum (1461-1551 )
 • Inv.nr. W0039: Leefbaarheid Kleine Kernen Oostdongeradeel.
 • Inv.nr. W0044: Van Amelandschen Bodem. verzamelde schetsen
 • Inv.nr. W0071: Ook dit is Dokkum. Over het leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed.
 • Inv.nr. W0087: De paardenfokkerij op Ameland vanaf 1700
 • Inv.nr. W0100: Metslawier in de 16e en 17e eeuw
 • Inv.nr. W0110: W.C. de Groot: gevierd in Friesland, onbekend op eigen eiland
 • Inv.nr. W0114: Vertelsels en Anekdotes uit de Dongeradelen tijdens de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0116: Letterlappen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. W0186: Ameland
 • Inv.nr. W0209: Merklappen Nuttige Handwerken Kleding