Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

demografieGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0008: Dongeradeel byda aestersiida der Pasen
 • Inv.nr. B0107: Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn
 • Inv.nr. B0149: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. B0191: Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0214.1: Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum 1954
 • Inv.nr. B0214.2: Dokkums activiteit in 1957
 • Inv.nr. B0214.3: Dokkums activiteit in 1958
 • Inv.nr. B0214.4: Dokkums activiteit in 1959
 • Inv.nr. B0271: Kleine Luyden in een kleine Stad. Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium te Dokkum.
 • Inv.nr. B0357: Skier Besjoen
 • Inv.nr. B0362: De Dokkumer Wouden omstreeks 1830
 • Inv.nr. B0432: 2000 jaar Ameland. Thema expositie in het natuurcentrum te Nes en het Sorgdragermuseum te Hollum
 • Inv.nr. B0436: Ameland een sociaal geografische studie van een Waddeneiland
 • Inv.nr. B0446: Het mooiste feest van Hollum, de viering van de Sunneklaas in Hollum
 • Inv.nr. B0493: Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
 • Inv.nr. B0510: Drie Eeuwen Friesland Economische en Sociale ontwikkelingen van 1500-1800
 • Inv.nr. B0521: Frisians to America 1880-1914 with the baggage of the fatherland
 • Inv.nr. B0523: Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995
 • Inv.nr. B0554: De oogst van de tegenspoed. Emigratie van friese landarbeiders naar Argentinie ( 1888-1890)
 • Inv.nr. B0561: Landbouw en Bevolking tijdens de Agrarische Depressie in Friesland 1878-1895.
 • Inv.nr. B0562: Werken en wonen in de kleibouwstreek
 • Inv.nr. B0573: Undersyk yn de noardeasthoeke
 • Inv.nr. B0577: Dijken en Zeedijksters
 • Inv.nr. B0651.01: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Bevolkings- en Gezinsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0651.02: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Vrouwengeschiedeis
 • Inv.nr. B0651.03: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Eliteonderzoek: Rijkdom, Macht en Status in het verleden
 • Inv.nr. B0651.05: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Dorpsgeschiedenis: Bewoning en Bewoners
 • Inv.nr. B0651.06: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Stadsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0674: Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland
 • Inv.nr. B0748: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. B0897: Wenjen en wurkjen yn Fryslân - Wonen en werken in Friesland
 • Inv.nr. B0987: Och, alles feroaret, wy ek
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1015: Streekontwikkeling door samenwerking overheid en bevolking
 • Inv.nr. CVT1125: Dokkum kern van Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. CVT1128: Herclassificatie van Dokkum
 • Inv.nr. CVT1364: Documentatiegegevens voor industrievestigingen in Dokkum
 • Inv.nr. CVT1587: Dokkumer Paredis
 • Inv.nr. CVT2308: Waarheid en verdichting; tafereelen uit het Friesche dorpsleven
 • Inv.nr. CVT2356: Frieslands verleden verkend - problemen methoden en onderzoek met betrekking tot de friese geschiedenis na 1750
 • Inv.nr. CVT2741: Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland
 • Inv.nr. CVT3181: Gegevens betreffende de bevolking van Dokkum naar aanleiding van de Volkstelling 1960
 • Inv.nr. CVT3380: Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum
 • Inv.nr. CVT4010: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. CVT4431: Krimp biedt ruimte
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA023: Sundeklaas, levende waddenfolklore op Ameland
 • Inv.nr. HDA033: Ameland Een verslag naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, met bevolkingsoverzicht 1840 - 1968
 • Inv.nr. HDO008: Beroepen in Anjum, 1511-1968
 • Inv.nr. HDW025: Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0031: Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. I0035: Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620)
 • Inv.nr. I0050: Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0008: Dokkum, een historisch geografische benadering.
 • Inv.nr. W0013: Westdongeradeel Werken en Wonen
 • Inv.nr. W0030: Dorpsvernieuwing Wierum ?
 • Inv.nr. W0039: Leefbaarheid Kleine Kernen Oostdongeradeel.
 • Inv.nr. W0045: Het vreemdelingenverkeer op Ameland.
 • Inv.nr. W0067: De kerkelijke verhoudingen op Ameland.
 • Inv.nr. W0077: Demografische documentatie Westdongeradeel 1881-1968
 • Inv.nr. W0083: Volkstelling 1899 algemene uitkomsten Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0084: Demografische documentatie Schiermonnikoog 1881-1968
 • Inv.nr. W0086: Demografische documentatie Ameland 1881-1968
 • Inv.nr. W0092: De toestand van Morra in het jaar 1900. bewoners van de huizen in de kom van het dorp.
 • Inv.nr. W0093: De toestand van Lioessens in het jaar 1900 bewoners van de huizen in de kom van het dorp
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0117: Demografische documentatie Dokkum 1881-1968
 • Inv.nr. W0119: Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964
 • Inv.nr. W0125: Demografische documentatie Oostdongeradeel 1881-1968
 • Inv.nr. W0176: Ameland en zijn bewoners
 • Inv.nr. W0216: Leeftijdsopbouwstatistiek der inwoners van de gemeente Dongeradeel per 01-01-2000, mede per dorp gerangschikt