Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

dijk
[ zeedijk ]Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2002 : Ferwerderadiel: Foto's Marrum
 • Obj.nr. m499: Noorderleeg
 • Obj.nr. m500: Noorderleeg
 • Obj.nr. m501: Noorderleeg

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0062: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 • Inv.nr. B0090: Nes in doarp yn'e Dongeradielen
 • Inv.nr. B0448: Gelijk en Anders. Drie eeuwen ontwikkeling van het landschap op de Waddeneilanden.
 • Inv.nr. B0566: De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen.
 • Inv.nr. B0569: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925 Honderd jaar uit de Geschiedenis van de Zeedefensie in de Provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0571: De Dijk op hoogte. Ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van de friese Zeedijken.
 • Inv.nr. B0577: Dijken en Zeedijksters
 • Inv.nr. B0603.1: Gevaar. een sein, inzonderheid voor Friesland Wetsvoorstel tot ophogen van de zeedijken in Friesland
 • Inv.nr. B0681: Schiermonnikoog een wandelend eiland
 • Inv.nr. B0724: Noord-Friesland buitendijks
 • Inv.nr. B0753: Honderd Eeuwen Nederland
 • Inv.nr. B0791: Zeedijken in het noorden mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming
 • Inv.nr. B0845: De Allerheiligenvloed van 1570
 • Inv.nr. B0874: Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland
 • Inv.nr. B1018: De Lauwerszee is dicht
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1441: Willem Loré zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk-en waterwerken
 • Inv.nr. CVT1858: Verhandeling van de Zeedijken
 • Inv.nr. CVT2162: De Lauwerszee en de bedijking van het "Cruijslandt" in Kollumerland, met eene kaart
 • Inv.nr. CVT2163: Rechtsgeschiedenis van de aanwas proefschrift
 • Inv.nr. CVT2662: Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland
 • Inv.nr. CVT2698: De friesche zeeweringen van 1825 tot 1925
 • Inv.nr. CVT2700: Dammen naar Ameland en inpoldering van de friese wadden
 • Inv.nr. CVT2703: De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied
 • Inv.nr. CVT2734: Binnendiken en slieperdiken
 • Inv.nr. CVT3141: De Dijkwet van 1810
 • Inv.nr. CVT3495: Mei slykboar en kramizer
 • Inv.nr. CVT3845: De Slachte
 • Inv.nr. CVT4444: Verslag van de Commissie tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauwerszee i.v.m.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA025: De Dam naar Ameland in 1871
 • Inv.nr. HDO042: De Engwierumer Polder : Engwierummers, bouwers van ons land
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.052: Pôllepraat
 • Inv.nr. S0006: De Sneuper 6
 • Inv.nr. S0065: De Sneuper 65
 • Inv.nr. S0089: De Sneuper 89
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0015: Open brief aan Worp van Peyma in Noord-Amerika over Westdongeradeels Contributie Zeedijk,
 • Inv.nr. W0122: De Brug annex Keersluis te Munnekezijl