Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

doleantieGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0052: Gereformeerde Kerk van Ee. 1890-1990
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0135: Wij hebben een jonge zuster Gereformeerde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. B0142.1: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. B0166: Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0374: Met vallen en opstaan. Honderd jaar Gereformeerd Rinsumageest.
 • Inv.nr. B0396.02: Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest ten tijde van ds Politiek
 • Inv.nr. B0398: Doleantieherdenking 1886-1986 in Kollum en Oudwoude Westergeest
 • Inv.nr. B0616: Het Dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19e eeuw.
 • Inv.nr. B0617: De Reformatie van '86. De herdenking van het halve-eeuwgetij der Doleantie.
 • Inv.nr. B0832: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham 1835 - 1985
 • Inv.nr. B0936: Kostgongers fan de Hear Bylden ùt de Fryske tsjerkeskiednis
 • Inv.nr. B0937: Libbensskôging yn Fryslân
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1383: Geschiedenis van de doleantie in Anjum
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0012.17: Snypsnaren
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0018: De Doleantie in Dokkum
 • Inv.nr. W0025: Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Hantum.
 • Inv.nr. W0031: De Doleantie en de verhoudingen daarna in Wierum.
 • Inv.nr. W0038: Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum
 • Inv.nr. W0088: J.J. Ploos van Amstel.