Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

economieGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang 224 Parley Wolfabriek, Dokkum Parley Wolfabriek, Dokkum

  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00945: Burgemeester Meindert Pool van Westdongeradeel met de door Dokkum geschonken ton voor het wegwerken van het begrotingstekort
 • Obj.nr. D00945a: Burgemeester Meindert Pool van Westdongeradeel met de door Dokkum geschonken ton voor het wegwerken van het begrotingstekort
 • Obj.nr. D01179: Lezing J. Pen over Nederlandse Economie

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0015: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en Westdongeradeel )1815-1965
 • Inv.nr. B0033: Op en drafke... 75 jaar Rabobank
 • Inv.nr. B0072: Van Bintje tot Marijke
 • Inv.nr. B0074: Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw
 • Inv.nr. B0092: De Streek en Betterwird
 • Inv.nr. B0149: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. B0165: De hulpverlening binnen de visserij in de 2e helft van de 19e eeuw - naar aanleiding van de ramp te Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0202: Beknopte Geschiedenis van Dokkum
 • Inv.nr. B0203: Losse grepen út de skiednis fan Dokkum.
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0214.1: Statistische gegevens betreffende de gemeente Dokkum 1954
 • Inv.nr. B0214.2: Dokkums activiteit in 1957
 • Inv.nr. B0214.3: Dokkums activiteit in 1958
 • Inv.nr. B0214.4: Dokkums activiteit in 1959
 • Inv.nr. B0228: Dokkum, beeld van een stad.
 • Inv.nr. B0235: Dongeradeel Dokkum en 27 dorpen. Presentatiegids van het Dongeradeels Bedrijfsleven.
 • Inv.nr. B0236: Leven en Werken bij de N.O.F. 1920-1990
 • Inv.nr. B0237: De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel de Posthoorn te Dokkum
 • Inv.nr. B0238: Schets van een oud Dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. VèGè
 • Inv.nr. B0239: 35 jaar Prins N.V., 1940-1975
 • Inv.nr. B0249: Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
 • Inv.nr. B0261: 100 jaar IJzer en Staal. Hacquebord en Spriensma
 • Inv.nr. B0288: Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie
 • Inv.nr. B0293: Beschrijving van 65 jaar koopmanschap Fa Toornstra Dokkum
 • Inv.nr. B0297: Van boerenzoon tot fabrikant Memoires van Pier Prins
 • Inv.nr. B0342: Drukkerij Douma Dokkum 100 jaar: eerste in druk
 • Inv.nr. B0354: De particuliere busondernemers van Ameland 1923-1967
 • Inv.nr. B0361: Dantumadeel in 1861.
 • Inv.nr. B0363: De gritenij Dantumadiel 1932
 • Inv.nr. B0390: Handel en Ambacht in Kollum. 1925-1975
 • Inv.nr. B0401: Johannes kroniek van een leven
 • Inv.nr. B0432: 2000 jaar Ameland. Thema expositie in het natuurcentrum te Nes en het Sorgdragermuseum te Hollum
 • Inv.nr. B0434: Aardgaswinning op Ameland ? - een rapport over de achtergronden en mogelijke gevolgen.
 • Inv.nr. B0436: Ameland een sociaal geografische studie van een Waddeneiland
 • Inv.nr. B0438: 100 jaar Onderlinge Ameland. 1988 - Geschiedenis van een eeuw de Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.
 • Inv.nr. B0494.01: Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840- 1990
 • Inv.nr. B0494.02: De Electriciteitsvoorziening op het friese platteland en de toekomstige behoefte van een modern agrarisch bedrijf.
 • Inv.nr. B0504: Tweeduizend 200 jaar Geschiedenis van Friesland.
 • Inv.nr. B0510: Drie Eeuwen Friesland Economische en Sociale ontwikkelingen van 1500-1800
 • Inv.nr. B0518: Middeleeuws Friesland. De Economische ontwikkeling van het Gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen.
 • Inv.nr. B0531: Frieslands middeleeuwse Marktrechten.
 • Inv.nr. B0541: Frieslands Handel in de late Middeleeuwen
 • Inv.nr. B0543: De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
 • Inv.nr. B0555.1: Noord-Oost-Friese Korenmolens en hun molenaars.
 • Inv.nr. B0555.2: Molenbedrijf en Meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0659: 50 jaar C.B.T.B. 1918-1968
 • Inv.nr. B0674: Hervormd Friesland. Een studie over achtergronden en plaats van de Hervormde Gemeenten in de Kerkprovincie Friesland
 • Inv.nr. B0721: Stoomzuivelfabriek "de Eensgezindheid" Coöperatieve zuivelfabriek Schiermonnikoog G.A.
 • Inv.nr. B0730: Banda in beweging 1885 - 2005
 • Inv.nr. B0732: Friesland 1945 - 1970
 • Inv.nr. B0765: Middenstand in Dokkum
 • Inv.nr. B0770: Ee Historisch dorp vol bedrijvigheid
 • Inv.nr. B0774: Dat kan ons niet gebeuren..het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0805: Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
 • Inv.nr. B0854: Een iniatiatief met een luchtje ... Over de garnalenfabrieken in Moddergat en Zoutkamp
 • Inv.nr. B0861: Blija Hoe het is was en wordt
 • Inv.nr. B0897: Wenjen en wurkjen yn Fryslân - Wonen en werken in Friesland
 • Inv.nr. B0952: Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 - 2005
 • Inv.nr. B0972: Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden deel 6: Friesland 1587-1795
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0899: Prins N.V. Dokkum
 • Inv.nr. CVT0953: Schets van een oud dokkumer bedrijf H.E. Sipkes B.V. de VeGe
 • Inv.nr. CVT1111: Gids van de Nederlandse gasindustrie 1967
 • Inv.nr. CVT1147: Dokkum industriegegevens
 • Inv.nr. CVT1151: Friesland, komende kansen
 • Inv.nr. CVT1185: Verslag van den toestand der gemeente Dokkum over den jare 1851
 • Inv.nr. CVT1216: Prins Dokkum 25 jaar
 • Inv.nr. CVT1224: Dantumadeel uit vroeger tijden nummer 4
 • Inv.nr. CVT1364: Documentatiegegevens voor industrievestigingen in Dokkum
 • Inv.nr. CVT1366: De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel "de Posthoorn" te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1455: 10 jaar friese welvaart
 • Inv.nr. CVT1604: Winkelweek Dokkum 1923
 • Inv.nr. CVT1653: Zakengids van Dokkum
 • Inv.nr. CVT1676: De winkelman in de Kleibouwstreek
 • Inv.nr. CVT1769: Alphabetische lijst van beroepen en bedrijven met het recht op patent
 • Inv.nr. CVT1794: Ut it boagerlibben fan Dokkum om 1840 hinne
 • Inv.nr. CVT1923: 350 jaar geleden. Geschiedenis van de textielwinkel van der Gang uit Dokkum
 • Inv.nr. CVT1951: Firma H.J. Boorsma manifacturen 1851-1951
 • Inv.nr. CVT2026: Middenstand en ondernemersschap met de toenemende bevolking
 • Inv.nr. CVT2225: Het gezicht van Nederland, Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2350: Als eb en vloed 150 jaar Onderlinge Verzekeringsmaatschappij O.W.D. (Oost- en West Dongeradeel)
 • Inv.nr. CVT2435: Friese fabrieksarbeiders
 • Inv.nr. CVT2455: Mogenlijkheden voor industrievestiging te Dokkum
 • Inv.nr. CVT2494: Dokkum exposeert ... programma van de 2e jaarbeurs voor Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2631: De Kamer neemt de vrijheid
 • Inv.nr. CVT2741: Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland
 • Inv.nr. CVT2841: Werken en wonen in de kleibouwstreek
 • Inv.nr. CVT2909: De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973
 • Inv.nr. CVT2928: Verenigde Friesch-Groningse Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
 • Inv.nr. CVT2952: Het werkende land Opbouw van Nederland in moeilijke tijden
 • Inv.nr. CVT3119: Kestenholz - Seine geschichte sein volk
 • Inv.nr. CVT3176: Sociaal economisch onderzoek betreffende Dokkum
 • Inv.nr. CVT3200: Gedenkboek van de Kamer van Koophandel
 • Inv.nr. CVT3240: Ford 25 jaar in Nederland
 • Inv.nr. CVT3259: De regionale functie van Dokkum (1958)
 • Inv.nr. CVT3347: Tusschen Flie en Lauwers................Dokkum
 • Inv.nr. CVT3361: Industrieschap Oostelijk Friesland
 • Inv.nr. CVT3376: Lijst met opgave van fabrieken en werkwinkels in de gemeente Dokkum in het jaar 1819
 • Inv.nr. CVT3381: Losse grepen ut de skiednis fan Dokkum
 • Inv.nr. CVT3599: Vulcanus in Dokkum Industriële ontwikkeling van Dokkum na 1945
 • Inv.nr. CVT3651: Atlas van het vernieuwend platteland
 • Inv.nr. CVT3685: Bij Koninklijke Beschikking - Hofleverancier
 • Inv.nr. CVT3872: Romke Kooyenga, een biografie
 • Inv.nr. CVT3958: Ee
 • Inv.nr. CVT4020: Fries Aardewerk De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950
 • Inv.nr. CVT4418: Middenstand in Dokkum
 • Inv.nr. CVT4443: Patentboek De wet op het patent met lijst van beroepen, bedrijven, enz en tarief, classificatie, opcenten
 • Inv.nr. CVT4447: Korte Historische Schets van Dokkum
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD002: Het Bierbrouwersgilde : Bierbrouwers en brouwerijen van Dokkum van 1648-1846
 • Inv.nr. HDD029: Aantekeningen uit diverse archieven befreffende "de Waag" te Dokkum
 • Inv.nr. HDD034: Aantekeningen betreffende leerlooierijen te Dokkum
 • Inv.nr. HDD035: Historie van de exportslachterij Feenstra uit Dokkum
 • Inv.nr. HDD052: Verdwenen bedrijven uit Dokkum tot ca 1925
 • Inv.nr. HDD054: Houtzaagmolen "De Bouwlust" in Dokkum
 • Inv.nr. HDD061: 100 jaar pillen, poeders en parfum 1908 - 2008; honderd jaar drogisterij Hamstra
 • Inv.nr. HDK020: Dorpsvisie Triemen
 • Inv.nr. HDO012: Landbouw en Nijverheid in Aalsum in de 18e eeuw
 • Inv.nr. HDS010: De oprichting van een zuivelfabriek te Schiermonnikoog 1925
 • Inv.nr. HDW014: Statistische gegevens betreffende de visserij en visvangst van Moddergat en Wierum, 1851-1935
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0006: Bankwezen
 • Inv.nr. I0007: Bancair Historische Gids
 • Inv.nr. I0052: Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890
 • Inv.nr. I0310: Inventaris van het archief van de Keuringsdienst voor Waren voor het gebied Friesland
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0012.09: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0017: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.01: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.02: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.03: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.04: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.05: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.06: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.08: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.14: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.17: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.28: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.29: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.30: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.33: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.34: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.35: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.36: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.37: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0017.38: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0018.36: Ondernemend Achtkarspelen
 • Inv.nr. P0019.01: Ondernemend Noordoost Fryslân
 • Inv.nr. P0019.02: Ondernemend Noordoost Fryslân
 • Inv.nr. P0020.01: Noflik Fryslân
 • Inv.nr. P0021.05: Dokkum Magazine
 • Inv.nr. Q0031: Priuwkes ut it Ferline deel 31
 • Inv.nr. Q0032: Priuwkes ut it Ferline deel 32
 • Inv.nr. Q0039: Priuwkes ut it Ferline deel 39
 • Inv.nr. Q0040: Priuwkes ut it Ferline deel 40
 • Inv.nr. Q0041: Priuwkes ut it Ferline deel 41
 • Inv.nr. Q0043: Priuwkes ut it Ferline deel 43
 • Inv.nr. Q0044: Priuwkes ut it Ferline deel 44
 • Inv.nr. Q0045: Priuwkes ut it Ferline deel 45
 • Inv.nr. S0060: De Sneuper 60
 • Inv.nr. S0061: De Sneuper 61
 • Inv.nr. S0062: De Sneuper 62
 • Inv.nr. S0063: De Sneuper 63
 • Inv.nr. S0087: De Sneuper 87
 • Inv.nr. S0088: De Sneuper 88
 • Inv.nr. S0089: De Sneuper 89
 • Inv.nr. S0090: De Sneuper 90
 • Inv.nr. S0091: De Sneuper 91
 • Inv.nr. S0092: De Sneuper 92
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0008: Dokkum, een historisch geografische benadering.
 • Inv.nr. W0010: Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795.
 • Inv.nr. W0011: Van der Gang herenkleding. Meer dan honderd twintig jaar. Een Beschouwing van de eerste twintig jaar.
 • Inv.nr. W0013: Westdongeradeel Werken en Wonen
 • Inv.nr. W0016: Dockum
 • Inv.nr. W0023: 350 jaar geleden. Geschiedenis van de textielwinkel van der Gang uit Dokkum.
 • Inv.nr. W0066: Friese haringvisserij in de zeventiende en achtiende eeuw.
 • Inv.nr. W0076: Van Kapitaal Belang. Geldhandel in verband met migratie door de eeuwen heen.
 • Inv.nr. W0083: Volkstelling 1899 algemene uitkomsten Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0109: Transportbedrijf Banga uit Triemen
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0119: Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964
 • Inv.nr. W0131: Verslag omtrent de toestand van Handel en Nijverheid in Dockum en omliggende gemeenten in 1914
 • Inv.nr. W0136: Hannekemaaiers en kiepkerels
 • Inv.nr. W0159: Het ontstaan en de noodzaak van de Cooperatieve Zuivelbereiding in de Dongeradelen
 • Inv.nr. W0189: Cooperatieve Stoomzuivelfabriek CZB te Buren 1911-1943
 • Inv.nr. W0228: Vlagvertoon... laat je zien .. 75 jaar Dokkumer Vlaggen Centrale