Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

eendenkooiGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0138: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. B0353: De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden.
 • Inv.nr. B0353.1: De Auke Talsma kooi onder Hallum
 • Inv.nr. B0411: De Kooiplaats op Ameland.
 • Inv.nr. B0737: Buiten de stadswallen 40 korte artikelen over gebieden .... uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 • Inv.nr. B0748: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1232: Uit de historie van Dantumawoude
 • Inv.nr. CVT3954: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. CVT4010: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.046: Pôllepraat
 • Inv.nr. S0003: De Sneuper 3
 • Inv.nr. S0029: De Sneuper 29
 • Inv.nr. S0035: De Sneuper 35
 • Inv.nr. S0042: De Sneuper 42
 • Inv.nr. S0044: De Sneuper 44
 • Inv.nr. S0047: De Sneuper 47
 • Inv.nr. S0075: De Sneuper 75
 • Inv.nr. S0097: De Sneuper 97
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0184: De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog.