Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Ee


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Ee
  Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' te Ee
  Christelijk Kinderkoor "Op E Toanljedder"
  Engwierum en Oostrum Vereniging Het Groene Kruis te Ee
  Familie Alberda
  Familie Douma
  Familie Meindersma
  Gereformeerde Kerk Ee
  Mairie en Gemeente Ee
  Nederlands Hervormde Gemeente Ee
  Nederlandse Christelijke Landarbeiderbond Afdeling Ee
  Nederlandse Christelijke Vrouwenbond Afdeling Ee

  Archiefblokken

 • toegang 247 Meindersma Meindersma
 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 041 Christelijke Muziekvereniging Melodia-Oranje, Ee (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 043 Christelijk Kinderkoor Op'e Toanljedder te Ee
 • toegang 077 NH Gemeente Ee
 • toegang 081 NH Gemeente Oostrum/ Jouswier
 • toegang 099 Gereformeerde Kerk Ee
 • toegang 103 Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond, afdeling Ee
 • toegang 107 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Ee
 • toegang 124 Christelijke Basisschool, Ee (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 156 Groene Kruis, afdeling Ee, Engwierum en Oostrum
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 259 Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ee
 • toegang 281 Collectie Handschriften en Diversen
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 393 Alberda, familie

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0051: Ee in oude ansichten
 • Inv.nr. B0052: Gereformeerde Kerk van Ee. 1890-1990
 • Inv.nr. B0053: Christelijke Muziekvereniging Melodia Oranje 1909 - 1979
 • Inv.nr. B0055: Mockema State
 • Inv.nr. B0056: Peke Donia de Koloniaal
 • Inv.nr. B0108: Ruimen....tien keer erger dan ik dacht
 • Inv.nr. B0770: Ee Historisch dorp vol bedrijvigheid
 • Inv.nr. B0858: Open monumentendag in EE 1990
 • Inv.nr. B0859: IE .... Sa as it wie mar nea wer wêze sil
 • Inv.nr. B0860: EE een dorp in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0880: Waternamen
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT2080: Voorlezing over het leven en de verdiensten van Foeke Sjoerds
 • Inv.nr. CVT3461: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. CVT3565: Publieke verkooping van Dijkshorne onder Ee en Grooten Ganzenpolder onder Ee
 • Inv.nr. CVT3566: Publieke verkooping van Landerijen liggende onder Metslawier en Ee
 • Inv.nr. CVT3847: Tongblier (MKZ)
 • Inv.nr. CVT3958: Ee
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0007: Het geslacht Ferwerda uit Dokkum, alsmede het dubbel-geslacht Kiestra
 • Inv.nr. G0009.3: Weesrekeningen betreffende de kinderen van Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter Ee en Grietje Jans, 1777 - 1783
 • Inv.nr. G0111: Genealogie van de familie Kerkstra uit Ee en Engwierum.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO021: Statistieken betreffende de Christelijke Nationale School te Ee. 1879-1930
 • Inv.nr. HDO029: Geschiedenis van de molen te Ee 1617-1992
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0014: Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
 • Inv.nr. I0105: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794)
 • Inv.nr. I0134: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820)
 • Inv.nr. I0148: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834)
 • Inv.nr. I0161: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848)
 • Inv.nr. I0174: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900
 • Inv.nr. I0189: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914
 • Inv.nr. I0190: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0291: Nederlands Hervormde Kerk Ee: Extract uit de rekenboeken 1731-1964
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0003: De Sneuper 3
 • Inv.nr. S0008: De Sneuper 8
 • Inv.nr. S0017: De Sneuper 17
 • Inv.nr. S0078: De Sneuper 78
 • Inv.nr. S0089: De Sneuper 89
 • Inv.nr. S0090: De Sneuper 90
 • Inv.nr. S0091: De Sneuper 91
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0032: Foeke Sjoerds. Historieschrijver van Friesland. 1713-1770
 • Inv.nr. W0098: Bladen uit mijn levensboek van ds S.H. Buytendijk
 • Inv.nr. W0107: Beschrijvingen van enige dorpen in de Gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0151: Tjamme Foppes de Haan (1791-1868) Predikant en Docent Een Zielestrijd
 • Inv.nr. W0162: Schatgraven in de kerk van Ee
 • Inv.nr. W0201: Uit het leven van Jan Jans Kiestra
 • Inv.nr. W0229: Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân