Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Engwierum


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij van Engwierum
  Begrafenisvereniging "Gedenk te Sterven"
  Christelijke Gemengde Zangvereniging Dindua
  Euphonia Christelijke Muziekvereniging
  Gereformeerde Kerk Engwierum
  Gereformeerde School
  Korfbalvereniging Wilskracht
  Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Engwierum
  Nederlandse Hervormde Gemeente Engwierum
  Ziekenfonds Hulp in Nood

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 027 Gereformeerde Kerk Engwierum
 • toegang 040 Christelijke Gemengde Zangvereniging Dindua, Engwierum
 • toegang 047 Christelijke Muziekvereniging Euphonia, Engwierum
 • toegang 079 NH Gemeente Engwierum
 • toegang 108 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Engwierum
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 272 Korfbalvereniging Wilskracht, Engwierum (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 317 Gereformeerde School Engwierum
 • toegang 400 Begrafenisvereniging "Gedenk te Sterven" te Engwierum
 • toegang 408 Ziekenfonds Hulp in Nood, Engwierum

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0060: Ingwierrum troch de tiden hinne
 • Inv.nr. B0061: Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
 • Inv.nr. B0062: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 • Inv.nr. B0063: Hervormde gemeente Engwierum 1834-1984
 • Inv.nr. B0064: Stichting de Commune te Engwierum 1797-1997
 • Inv.nr. B0065: De Springplanke Lytse Skiednis fan 7 ingwierrumer skoallen.
 • Inv.nr. B0067: Enige wetens- en bezienswaardigheden in en rondom de engwierumer kerk
 • Inv.nr. B0068: 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
 • Inv.nr. B0069: IJsclub Strijdlust 1876-2001
 • Inv.nr. B0403: Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek
 • Inv.nr. B0404: Vergeven = vergeten Vergeet het maar
 • Inv.nr. B0923: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2
 • Inv.nr. B0990: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Inv.nr. B0991: Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1629: 100 jaar Gereformeerde Kerk van Engwierum
 • Inv.nr. CVT2360: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 • Inv.nr. CVT4436: Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
 • Inv.nr. CVT4437: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Inv.nr. CVT4438: 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0008: De dood van Pieter Boon
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0111: Genealogie van de familie Kerkstra uit Ee en Engwierum.
 • Inv.nr. G0121: Parenteel van Jan Popes uit Engwierum
 • Inv.nr. G0210: Nageslacht van Ruierd Claesz en Gaetske Lolckesdr waaronder het geslacht Dijkstra 1668 - 2008
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO025: De Commune 1797-1964 met dankrede van H.G. Veldman 1865
 • Inv.nr. HDO026: Uittreksels uit de kohieren van Engwierum, 1700-1858
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDO035: De geschiedenis van de "Helder" korenmolen te Engwierum
 • Inv.nr. HDO038: Engwierumer terpdobbe was van levensbelang
 • Inv.nr. HDO039: Straatnamen in Engwierum
 • Inv.nr. HDO040: Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief
 • Inv.nr. HDO041: De grutte bak van Engwierum
 • Inv.nr. HDO042: De Engwierumer Polder : Engwierummers, bouwers van ons land
 • Inv.nr. HDO049: Hoe verging het Pieter Boon
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0106: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795)
 • Inv.nr. I0135: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821)
 • Inv.nr. I0136: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821)
 • Inv.nr. I0149: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835)
 • Inv.nr. I0162: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849)
 • Inv.nr. I0175: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900
 • Inv.nr. I0191: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914
 • Inv.nr. I0192: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914
 • Inv.nr. I0294: Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0010: De Sneuper 10
 • Inv.nr. S0013: De Sneuper 13
 • Inv.nr. S0028: De Sneuper 28
 • Inv.nr. S0029: De Sneuper 29
 • Inv.nr. S0031: De Sneuper 31
 • Inv.nr. S0088: De Sneuper 88
 • Inv.nr. S0105: De Sneuper 105
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0107: Beschrijvingen van enige dorpen in de Gemeente Oostdongeradeel