Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

faunaGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00546: A. Bruinenberg met mollenklem
 • Obj.nr. D00546a: Groepsportret van De Vogelwacht

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0059: Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden
 • Inv.nr. B0081: Dêr`t it tilt fan diert` en blommen 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân
 • Inv.nr. B0098: De Waddenzeehond
 • Inv.nr. B0116: De dwergganzen van Anjum
 • Inv.nr. B0117: Als de ooievaar komt 20 jaar Fûgelpits Anjum
 • Inv.nr. B0118: Griend.......Vogeleiland in de waddenzee
 • Inv.nr. B0123: Duinen in beweging .... Bodemontwikkelingen van de waddeneilanden
 • Inv.nr. B0138: De Eendenkooi van Ternaard
 • Inv.nr. B0171: De Lauwerszee
 • Inv.nr. B0191: Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0192: Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin
 • Inv.nr. B0346: Nationaal Park Schiermonnikoog Beheersvisie 1998 - 2013
 • Inv.nr. B0347: De schelpen van Schiermonnikoog 40 algemene soorten deel 1
 • Inv.nr. B0353: De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden.
 • Inv.nr. B0353.1: De Auke Talsma kooi onder Hallum
 • Inv.nr. B0434: Aardgaswinning op Ameland ? - een rapport over de achtergronden en mogelijke gevolgen.
 • Inv.nr. B0724: Noord-Friesland buitendijks
 • Inv.nr. B0725: Oost Ameland
 • Inv.nr. B0775: Zestig jaar natuurbescherming It Fryske Gea
 • Inv.nr. B0938: Wat verdween Verdwenen beroepen van mensen die veel met de natuur te maken hadden
 • Inv.nr. B0970: Waddenwijsheid
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1007: Vogels van Wad en Slik
 • Inv.nr. CVT3134: Volk aan den Plas reisgids door de friese meren
 • Inv.nr. CVT3649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. CVT3819: De Wadden wereld tussen eb en vloed
 • Inv.nr. CVT3852: Van Wad tot Woud
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD031: Als we wandelen.....
 • Inv.nr. HDO050: De monstervis van Niawier
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0087: De paardenfokkerij op Ameland vanaf 1700
 • Inv.nr. W0104: Het mysterieuze Amelander Paard
 • Inv.nr. W0154: Lauwersmeer natuur- en recreatiegebied of militair oefenterrein.
 • Inv.nr. W0184: De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. W0192: Us hobby 1929 - 2004 75 jaar pluimvee en konijnen fokkersvereniging Frisia e.o.