Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Ferwert
[ Ferwerd ]


Ruimer [BT]

 • Ferwerderadiel  [Ferwerderadeel]


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0350: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
 • Inv.nr. B0351: van Ter Sted tot Olde Stins.
 • Inv.nr. B0379: Genesareth in Friesland Een verhaal rond een klooster
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0757: It Burmaniapaad Een kijk-, lees, wandel- en fietsroute langs Ferwerd en Hogebeintum
 • Inv.nr. B0807: Ferwerderadiel Bylden ût it ferline
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0064: De familie de Groot, afkomstig uit Ferwerd.
 • Inv.nr. G0089: Het Geslacht Hoogland.
 • Inv.nr. G0100: Genealogie van Rienk. Kwartierstaat van Anna Aafke Barwegen.
 • Inv.nr. G0101: Voor- en nageslacht van de familie Hoogland.
 • Inv.nr. G0145: Linck namen aus Nordlingen
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0261: FAF 46: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0262: FAF 47: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0263: FAF 48: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0264: FAF 49: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0265: FAF 50: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811
 • Inv.nr. I0266: FAF 51: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
 • Inv.nr. I0267: FAF 52: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0074: De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.