Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

floraGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0057: De plantengroei van de waddeneilanden
 • Inv.nr. B0058: Stinzenplanten Bloemenpracht rondom Friese stinzen en states
 • Inv.nr. B0059: Door it Fryske Gea handboek met alle natuurgebieden
 • Inv.nr. B0081: Dêr`t it tilt fan diert` en blommen 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân
 • Inv.nr. B0123: Duinen in beweging .... Bodemontwikkelingen van de waddeneilanden
 • Inv.nr. B0191: Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0192: Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin
 • Inv.nr. B0193: De wilde appels van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0346: Nationaal Park Schiermonnikoog Beheersvisie 1998 - 2013
 • Inv.nr. B0348: De planten van Schiermonnikoog 55 algemene en opvallende duin- en kwelderplanten deel 1
 • Inv.nr. B0434: Aardgaswinning op Ameland ? - een rapport over de achtergronden en mogelijke gevolgen.
 • Inv.nr. B0647: Handleiding bij de Vegetatiekaart van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0724: Noord-Friesland buitendijks
 • Inv.nr. B0725: Oost Ameland
 • Inv.nr. B0775: Zestig jaar natuurbescherming It Fryske Gea
 • Inv.nr. B0847: Plantenammen yn Fryslân
 • Inv.nr. B0855: Bloembollen en bloembollencultuur in Noord-Nederland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0694: Pingo's. Puollen en planten yn Kollumerlân
 • Inv.nr. CVT1174: Beschermde planten in Friesland
 • Inv.nr. CVT1450: Stadsbomen van Acer tot Zelkova
 • Inv.nr. CVT2351: Vademecum wilde planten
 • Inv.nr. CVT3134: Volk aan den Plas reisgids door de friese meren
 • Inv.nr. CVT3150: Schat der gesontheydt
 • Inv.nr. CVT3158: Het Friesche Boerehiem
 • Inv.nr. CVT3649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. CVT3819: De Wadden wereld tussen eb en vloed
 • Inv.nr. CVT3852: Van Wad tot Woud
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD031: Als we wandelen.....
 • Inv.nr. HDK017: Wondermiddels...
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0106: De Sneuper 106
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0014: Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afd. N.O. Friesland 1965-1990
 • Inv.nr. W0053: Voetpaden in Kollumerland.