Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

folkloreGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0071: Uitstervende beroepen `t is mooi geweest
 • Inv.nr. B0158: Zwaagwesteinde
 • Inv.nr. B0218: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten
 • Inv.nr. B0345: Waddenfolklore
 • Inv.nr. B0358: In haunfol saun Schiermonnikoog bijzonder eiland...bijzondere mensen
 • Inv.nr. B0407: 50 jaar Hindurk "Hierbaas" 1926 - 1976
 • Inv.nr. B0582: Details van een eiland kijk-, lees- en zoekboek van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0745: De meesterdief uit de Wâlden....verhalen uit het oude Friesland
 • Inv.nr. B0748: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. B0763: In het blauwe licht van God. vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen
 • Inv.nr. B0764: Ameland...ander land De complete reisgids
 • Inv.nr. B0767: Vertellingen van Elise de Boer - Jongsma .......haar jeugd op Ameland
 • Inv.nr. B0839: Marten Posthumus tekenet de Geast
 • Inv.nr. B0841: Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron
 • Inv.nr. B0863: Van de mond der oude Middelzee
 • Inv.nr. B0865: Stof zijt ge....begrafenisgebruiken en bijzondere begraafplaatsen door de eeuwen heen
 • Inv.nr. B0883: Friese volksgebruiken weerspiegeld in europese folklore
 • Inv.nr. B0894: Friesland vroeger....... uit de archiefkast van het Rijksarchief in Friesland
 • Inv.nr. B0910: Sa hat it sitten Sei- en Siswizen
 • Inv.nr. B0938: Wat verdween Verdwenen beroepen van mensen die veel met de natuur te maken hadden
 • Inv.nr. B0962: Holle boomstammen
 • Inv.nr. B1015: Op `e Bjokkens fan de tiid
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0322: Waddenlegenden
 • Inv.nr. CVT0371: Kleine Luyden Schetsen uit het friesche dorpsleven
 • Inv.nr. CVT0591: Het kostuum
 • Inv.nr. CVT0733: Straatmadelieven
 • Inv.nr. CVT0757: Volksspelen
 • Inv.nr. CVT0767: Gezongen spel
 • Inv.nr. CVT0768: Eenvoudige volksdansen
 • Inv.nr. CVT0769: Versiering van straat en wagen
 • Inv.nr. CVT0911: .. En Nederland lacht, deel 3, provincie Friesland
 • Inv.nr. CVT0914: Koningin van Dokkum kleine waarheid in een grote wereld
 • Inv.nr. CVT1353: Uit de oude doos De Groote Guut van Dockum
 • Inv.nr. CVT1571: Egodocument van Ids Jousma - Bijnamen en dokkumer bijzonderheden deel 1/2
 • Inv.nr. CVT1572: Egodocument van Ids Jousma - Bijnamen en dokkumer bijzonderheden deel 3/4
 • Inv.nr. CVT1634: Humor 25 jaar lachen
 • Inv.nr. CVT1742: Teenagershow
 • Inv.nr. CVT2047: De Volksvermaken
 • Inv.nr. CVT2322: Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten
 • Inv.nr. CVT2355: Fan Fryslans forline
 • Inv.nr. CVT2382: De friesche kalenderfeesten
 • Inv.nr. CVT2534: Holle boomstammen
 • Inv.nr. CVT2717: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeentes
 • Inv.nr. CVT3134: Volk aan den Plas reisgids door de friese meren
 • Inv.nr. CVT3310: Die olde freesche Cronike
 • Inv.nr. CVT3528: Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later, deel I en II
 • Inv.nr. CVT4010: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. CVT4410: Feestgids ter gelegenheid van het Koninginnefeest te Dokkum op 30 en 31 Augustus 1945
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD073: Dokkumer scheld- en bijnamen
 • Inv.nr. HDO050: De monstervis van Niawier
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0194: Furhalen over Dokkum fan su omstreeks 1900 met dokkumer spreekwoorden en bijnamen door Ids Jousma 23-02-1889 - 25-05-1974
 • Inv.nr. W0209: Merklappen Nuttige Handwerken Kleding