Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Franse tijdGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0013: Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984
 • Inv.nr. B0086: Jan Leenderts Lerk .... een fries in het leger van Napoleon
 • Inv.nr. B0383: Tussen Sennaer en Lauwers Een aantal historische schetsen uit Kollumerland.
 • Inv.nr. B0385.1: Het Kollumer Oproer van 1797, naar verhalen van medespelers.
 • Inv.nr. B0385.2: Fragmenten uit strafdossiers van het Hof van Friesland gebruikt als bronnen voor het schrijven van Het Kollummer Oproer van 1797
 • Inv.nr. B0464: De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender.
 • Inv.nr. B0507: Oorsprong en Geschiedenis van de Friezen.
 • Inv.nr. B0552: Het is aan U, Mijn Heer de Maire 1813/1814
 • Inv.nr. B0654.1: Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 1 Landelijke en provinciale overheden
 • Inv.nr. B0654.2: Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd: deel 2 Stedelijke overheden
 • Inv.nr. B0879: Fryslân 500 1498-1998 Vijf eeuwen Provinciaal Bestuur
 • Inv.nr. B0983: It Jubeljier
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0624: Minne Jorrits reis nei it Kollumer oproer
 • Inv.nr. CVT2557: Overzicht van de inrichting en de bevoegdheid der plaatselijke besturen in Friesland sedert 1795
 • Inv.nr. CVT2657: De puinhopen of beschouwing van de omwentelingen der staaten
 • Inv.nr. CVT2664: Vitea Aliquot Exellentium Batavorum
 • Inv.nr. CVT2686: Beschrijving der oproerige beweegingen in Friesland
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA011: Kosten van het grote feest wegens het planten van de vrijheidsboom te Hollum 1798
 • Inv.nr. HDA014: Staat houdende opgave van namen, geboortedata, beroepen en welstand van mannen op Ameland 1813
 • Inv.nr. HDA024: Wat gebeurde er in 1799 bij de Engelsmanduun
 • Inv.nr. HDD007: Lijst van garnizoenen te Dockum geleegen van het jaar 1746 tot 1800
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
 • Inv.nr. HDK013: Westergeest van de Spaanse naar de Franse tijd 1580-1795
 • Inv.nr. HDO016: Testament van Johannes Casparus Bergsma, 1775-1818 Burgemeester van Oostdongeradeel
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0284: Gids voor de archieven van Notarissen en Rechterlijke Colleges in de huidige provincie Frieslasnd van de Franse wetgeving tot 1842
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.017: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.030: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.032: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.036: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.061: Pôllepraat
 • Inv.nr. S0009: De Sneuper 9
 • Inv.nr. S0010: De Sneuper 10
 • Inv.nr. S0011: De Sneuper 11
 • Inv.nr. S0033: De Sneuper 33
 • Inv.nr. S0056: De Sneuper 56
 • Inv.nr. S0072: De Sneuper 72
 • Inv.nr. S0073: De Sneuper 73
 • Inv.nr. S0074: De Sneuper 74
 • Inv.nr. S0075: De Sneuper 75
 • Inv.nr. S0076: De Sneuper 76
 • Inv.nr. S0077: De Sneuper 77
 • Inv.nr. S0083: De Sneuper 83
 • Inv.nr. S0084: De Sneuper 84
 • Inv.nr. S0085: De Sneuper 85
 • Inv.nr. S0098: De Sneuper 98
 • Inv.nr. S0099: De Sneuper 99
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0001: Beschrijving van Dokkum ten tijde van de provisionele municipaliteit.
 • Inv.nr. W0006: Dokkum op de drempel der Democratie. Betreffende de regeringsperiode van de provisionele municipaliteit
 • Inv.nr. W0103: Ds Thomas Joha 1750-1812 Tussen preekstoel en voorzittershamer