Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

gemeenteraadGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D01082: Afscheid E.J. Kooi (gemeentesecretaris van Dokkum).
 • Obj.nr. D01009b: Receptie i.v.m. nieuwe direkteur gemeentewerken in Dokkum
 • Obj.nr. D01010: De gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01011: De gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01012: De gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01012a: De Gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01013: De gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01013a: De gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01014: Raadslid M. Hillebrand
 • Obj.nr. D01015: De gemeenteraad van Dokkum
 • Obj.nr. D01025a: Afscheid gemeentesecretaris E.J. Kooi
 • Obj.nr. D01054: Afscheid van H. Nauta (gemeentesecretaris Dokkum)
 • Obj.nr. D01080: Afscheid E.J. Kooi (gemeentesecretaris van Dokkum).
 • Obj.nr. D01080a: Afscheid E.J. Kooi (gemeentesecretaris van Dokkum).
 • Obj.nr. D01081: Afscheid E.J. Kooi (gemeentesecretaris van Dokkum).
 • Obj.nr. D01081a: Afscheid E.J. Kooi (gemeentesecretaris van Dokkum).
 • Obj.nr. D01089a: Nieuwe gemeentesecretaris H. Nauta
 • Obj.nr. D01094: Nieuwe gemeentesecretaris H. Nauta
 • Obj.nr. D01094a: Nieuwe gemeentesecretaris H. Nauta
 • Obj.nr. D01097a: Afscheid van H. Nauta, en installatie van de nieuwe gemeentesecretaris NN. Kram.
 • Obj.nr. D01100: Afscheid van H. Nauta, en installatie van de nieuwe gemeentesecretaris NN. Kram.
 • Obj.nr. D01100a: Afscheid van H. Nauta, en installatie van de nieuwe gemeentesecretaris NN. Kram.

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0203: Losse grepen út de skiednis fan Dokkum.
 • Inv.nr. B0213: Lezing van burgemeester van Tuinen over de herdenking van de gemeentewet 1851 - 1951
 • Inv.nr. B0264: Reade Tried Extra 40 jier PVDA yn Fryslan.
 • Inv.nr. B0551: De grietmannen in Friesland
 • Inv.nr. B0651.07: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Lokale Bestuursgeschiedenis
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0967: 'n Schaap met vijf poten
 • Inv.nr. CVT1062: Beginselen van behoorlijk bestuur
 • Inv.nr. CVT1149: Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Dokkum
 • Inv.nr. CVT1270: Schoolwetten der stede Dokkum in den jaare 1662
 • Inv.nr. CVT1420: Wijkraden
 • Inv.nr. CVT1682: Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier
 • Inv.nr. CVT1829: Handleiding voor gemeenteraadsleden
 • Inv.nr. CVT1835: Het bestuur van de gemeente
 • Inv.nr. CVT1996: Reglementen van de gemeente Dokkum vastgesteld in de gemeenteraad
 • Inv.nr. CVT2107: Reglement van Orde
 • Inv.nr. CVT2179: Bitinking fan de gemeentewet 1851 - 1951
 • Inv.nr. CVT2323: Met enige schroom
 • Inv.nr. CVT2987: Reglementen betreffende het Dokkumer weeshuis, trekschepen, beurtdiensten en stoomvaartdiensten en overige diensten
 • Inv.nr. CVT3246: Tekst van de redevoering bij de installatie van burgemeester Miedema van Dokkum
 • Inv.nr. CVT3318: Deductie van Petrus Johannes Poutsma tegen de heren Bergsma wegens de vacature van het bijzittersambt van dantumadeel
 • Inv.nr. CVT3349: Reglement voor het Bestuur der Grietenijen en/of Districten ten plattelande in Vriesland
 • Inv.nr. CVT3381: Losse grepen ut de skiednis fan Dokkum
 • Inv.nr. CVT3678: Lijst der kiezers van leden van de 2e kamer der Staten Generaal, de Prov. Staten en de gemeenteraad Dokkum
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA003: Organisatiestructuur van het Bestuur van Ameland in de 17e en 18e eeuw
 • Inv.nr. HDA027: Uittreksels uit de gemeenteverslagen van Ameland, 1851 - 1907
 • Inv.nr. HDD008: Menne Hillebrand, een Dokkumer socialist
 • Inv.nr. HDD012: Wet tot uitbreiding van de Gemeente Dokkum met delen van Dantumadeel, Oostdongeradeel en Westdongeradeel de 28sten Juli 1924
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0023.1: Dokkum naamlijsten
 • Inv.nr. I0023.2: Alfabetische Namenklapper op de chronologische lijsten van de stadsfuncties te Dokkum
 • Inv.nr. I0045.1: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243)
 • Inv.nr. I0045.2: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244)
 • Inv.nr. I0045.3: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246)
 • Inv.nr. I0045.4: Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254)
 • Inv.nr. I0046: Klapper op de Raadsbesluiten van Westdongeradeel 1886-1925 (inv. nr.66a)
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0010: Het Bestuur van Dokkum van 1637-1795.
 • Inv.nr. W0017: Dokkums Stadsbestuur in de overgangstijd 1784-1795.