Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

gereformeerdGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00907: Het nieuwe orgel van de Gereformeerde Oosterkerk

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0048: Een Gemeente onderweg Honderd jaar Gereformeerde Kerk van Buitenpost
 • Inv.nr. B0077: Swart mar Leaflik 100 jaar Gereformeerde Kerk van Lioessens - Morra 1851-1951
 • Inv.nr. B0078: Brún ferbaarnd mar dochs moai
 • Inv.nr. B0083.2: In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens
 • Inv.nr. B0101: In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940
 • Inv.nr. B0103: 100 jaar Gereformeerde Kerk van Oosternijkerk 1890 - 1990
 • Inv.nr. B0109: Als dat niet het doel is...... Het samen op weg-proces in Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0125: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wierum 1887-2002
 • Inv.nr. B0135: Wij hebben een jonge zuster Gereformeerde Kerk te Ternaard
 • Inv.nr. B0142.1: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. B0142.2: Gereformeerde Kerk van Hantum c.a.1889-1989
 • Inv.nr. B0154: Gereformeerde basisschool "De Opbouw" te Blija 25 jaar 1985 - 2010
 • Inv.nr. B0166: Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat
 • Inv.nr. B0308: Ut pad fan ons Kerk, Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
 • Inv.nr. B0310: Gedenkschrift van de Jeugdvereniging op Gereformeerde grondslag "Soli Deo Gloria" te Dokkum
 • Inv.nr. B0311: Reglement van de Vereniging Vriendenkring te Dokkum
 • Inv.nr. B0312: Onze lieve Heer van de Terp, Dingen uit het predikantsleven van H. Groeneveld.
 • Inv.nr. B0374: Met vallen en opstaan. Honderd jaar Gereformeerd Rinsumageest.
 • Inv.nr. B0394: Munnekezijl 500 jaar
 • Inv.nr. B0401: Johannes kroniek van een leven
 • Inv.nr. B0413: Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken.
 • Inv.nr. B0616: Het Dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19e eeuw.
 • Inv.nr. B0617: De Reformatie van '86. De herdenking van het halve-eeuwgetij der Doleantie.
 • Inv.nr. B0618: Honderd jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Inv.nr. B0619: Honderd vijftig jaar Gemeenten en Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Inv.nr. B0620: Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten tot 1964
 • Inv.nr. B0678: Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net
 • Inv.nr. B0690: Fan tuskendiken nei de Wal. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Veenwoudsterwal
 • Inv.nr. B0715: Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland
 • Inv.nr. B0716: Taeke Pieters Klimstra ( 1858 - 1945) orgelmaker te Wierum en Metslawier
 • Inv.nr. B0742: Kaart van kerkelijk nederland
 • Inv.nr. B0793: Het vuur blijft branden Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
 • Inv.nr. B0809: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham
 • Inv.nr. B0826: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Driesum Wouterswoude 1840-1990 Jubileumboek
 • Inv.nr. B0831: 25 jaar Gereformeerde Streekschool Dokkum 1969 - 1994
 • Inv.nr. B0832: 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham 1835 - 1985
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0856: Swart mar leaflik Bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Morra - Lioessens
 • Inv.nr. CVT1629: 100 jaar Gereformeerde Kerk van Engwierum
 • Inv.nr. CVT1671: Gods woord valt niet uit
 • Inv.nr. CVT1737: Afscheidspreek van ds J.H. Kroeze in de Gereformeerde Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. CVT1738: Statuten van de jongelingsvereniging Soli Deo Gloria te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1763: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. CVT1781: Leidraad bij het onderzoek van de heilige schrift..... van de Nederlandse Bond van Jongelinsverenigingen op Gereformeerde Grondslag
 • Inv.nr. CVT1954: Toespraak bij de inwijding van het orgel in de kerk der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum, 1-8-1872
 • Inv.nr. CVT2314: Jullie eie heil; een bundeltjie preken
 • Inv.nr. CVT3026: Genesis veertien...... een exegetisch-historische studie
 • Inv.nr. CVT3673: Ut pad fan ons Kerk
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDK015: Douwe Johannes van der Werp
 • Inv.nr. HDO043: Overzicht van 75 jaar gereformeerde jongelingsvereniging "Leert en Vermaant Elkander" te Niawier
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. Q0061: Priuwkes ut it Ferline deel 61
 • Inv.nr. Q0062: Priuwkes ut it Ferline deel 62
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0018: De Doleantie in Dokkum
 • Inv.nr. W0025: Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Hantum.
 • Inv.nr. W0031: De Doleantie en de verhoudingen daarna in Wierum.
 • Inv.nr. W0038: Uit fel bewogen dagen. Geschiedenis van de Doleantie in Anjum
 • Inv.nr. W0069: Christus het licht der Wereld Christus tot Zijne eere gekomen.
 • Inv.nr. W0075.1: Slotblik op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0075.2: Pastorale terugblikken op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0095: Zijt gij hier rijp voor, Broeders
 • Inv.nr. W0143: Liturgie voor de eredienst ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk
 • Inv.nr. W0165: Dankbaar gedenken 100 jaar jubileum Gereformeerde Kerk van Metslawier 1887 - 1987
 • Inv.nr. W0174: Het orgel van de Gereformeerde Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0187: Kerk tussen Duin en Wad Een eeuw geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Hollum.