Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (boerderij)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0006: Pleatsen yn Eastdongeradiel. [ Boerderijen in Oostdongeradeel ]
 • Inv.nr. B0012: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Inv.nr. B0050: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. B0055: Mockema State
 • Inv.nr. B0061: Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
 • Inv.nr. B0182: Pathmos de Stachouwer boerderij op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0350: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
 • Inv.nr. B0351: van Ter Sted tot Olde Stins.
 • Inv.nr. B0353: De kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden.
 • Inv.nr. B0353.1: De Auke Talsma kooi onder Hallum
 • Inv.nr. B0360: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0590: Haersma State 1767-1911 te Buitenpost
 • Inv.nr. B0784: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. B0817: Boerderijen in Dantumadeel
 • Inv.nr. B0818: De Friese Boerderij 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats
 • Inv.nr. B0863: Van de mond der oude Middelzee
 • Inv.nr. B0946: Een en al boerderij op Ameland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1983: Ropta, syn mounle , syn skiednis
 • Inv.nr. CVT4422: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0095: De Bildplaats onder Oudwoude. Genealogie Fennema uit Kollumerland.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD032: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. HDD046: Staten en Stinzen in Dokkum en Dantumadeel
 • Inv.nr. HDO004: Holdinga State te Anjum : Akte van Verkoop 8 januari 1831
 • Inv.nr. HDO031: Aantekeningen betreffende de familie Jaerla/ Jaarla te Wetzens
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0019.1: Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805
 • Inv.nr. I0029: Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. Q0027: Priuwkes ut it Ferline deel 27
 • Inv.nr. Q0028: Priuwkes ut it Ferline deel 28
 • Inv.nr. Q0035: Priuwkes ut it Ferline deel 35
 • Inv.nr. Q0046: Priuwkes ut it Ferline deel 46
 • Inv.nr. Q0051: Priuwkes ut it Ferline deel 51
 • Inv.nr. Q0054: Priuwkes ut it Ferline deel 54
 • Inv.nr. Q0055: Priuwkes ut it Ferline deel 55
 • Inv.nr. Q0056: Priuwkes ut it Ferline deel 56
 • Inv.nr. Q0057: Priuwkes ut it Ferline deel 57
 • Inv.nr. Q0058: Priuwkes ut it Ferline deel 58
 • Inv.nr. S0004: De Sneuper 4
 • Inv.nr. S0005: De Sneuper 5
 • Inv.nr. S0015: De Sneuper 15
 • Inv.nr. S0022: De Sneuper 22
 • Inv.nr. S0044: De Sneuper 44
 • Inv.nr. S0045: De Sneuper 45
 • Inv.nr. S0063: De Sneuper 63
 • Inv.nr. S0080: De Sneuper 80
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0184: De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog.