Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (vereniging)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang 378 Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem te Nes Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem te Nes

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0046: Vijf keer de wereld rond 25 jaar Loopgroep Dokkum e.o. 1986-2011
 • Inv.nr. B0053: Christelijke Muziekvereniging Melodia Oranje 1909 - 1979
 • Inv.nr. B0064: Stichting de Commune te Engwierum 1797-1997
 • Inv.nr. B0068: 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
 • Inv.nr. B0069: IJsclub Strijdlust 1876-2001
 • Inv.nr. B0082: 75 jarig bestaan van de christelijke muziekvereniging de Bazuin te Niawier - Wetzens 1920 - 1995
 • Inv.nr. B0104: Kan er iets goeds uit Nazareth zijn. 75 jaar U.D.I. 1911-1986
 • Inv.nr. B0124: Achter het lijk wordt niet gesproken !
 • Inv.nr. B0139: Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004
 • Inv.nr. B0167: Vereniging Dorpsbelang Zwaagwesteinde 100 jaar 1898 - 1998
 • Inv.nr. B0241: 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976
 • Inv.nr. B0262: Van Brandemmer tot Hoogwerker. Geschiedenis van de vrijwillige Brandweer van Dokkum.
 • Inv.nr. B0264: Reade Tried Extra 40 jier PVDA yn Fryslan.
 • Inv.nr. B0270: 100 jaar Patrimonium 75 jaar Woningbouw te Dokkum. 1910-1985
 • Inv.nr. B0282: Toonkunstkoor Dokkum e. o. 1940-1990
 • Inv.nr. B0283: 25 jaar Korfbalvereniging de Granaet
 • Inv.nr. B0284: C.S.V. Be Quick Van schooljongens tot die grote Be Quick-familie
 • Inv.nr. B0290: Fan kafee Stuut oant en mei de IJsherberg - 1903 - 100 jier Fryske Krite Dockum - 2003
 • Inv.nr. B0296: 65 jaar Concours Hippique in Dokkum 1939-2004
 • Inv.nr. B0298: 100 jaar Excelsior, maar nog springlevend 1904-2004
 • Inv.nr. B0310: Gedenkschrift van de Jeugdvereniging op Gereformeerde grondslag "Soli Deo Gloria" te Dokkum
 • Inv.nr. B0356: Honderd jaar "IJsclub Oudwoude e.o."
 • Inv.nr. B0373: Op en rond de Vonder. 25 jaar V.C.R.
 • Inv.nr. B0375: 25 jaar V.I.O.D. Driesum 1965-1990
 • Inv.nr. B0393.1: Groote dingen. Honderd jaar Christelijk Onderwijs de Bining te Triemen en Westergeest. 1885 - 1985
 • Inv.nr. B0425: Ameland in een wisselend Getij
 • Inv.nr. B0431: Van Boerenstand tot Vennoot te Buren op Ameland.
 • Inv.nr. B0440: Geel Wit 60 jaar foetbal om oast 1934-1994
 • Inv.nr. B0584: 90 jaar fries voetbal 1904 - 1994 K.N.V.B. afdeling Friesland
 • Inv.nr. B0585: Van Kippenhok tot Ynswinger 25 jaar voetbalvereniging W.T.O.C. 1964-1989
 • Inv.nr. B0586: 25 jaar Voetbalvereniging C.S.L. 1966-1991 Stiens
 • Inv.nr. B0587: Gouden Signalen 50 jaar Leeuwarder Scheidsrechters Vereniging 1930-1980
 • Inv.nr. B0659: 50 jaar C.B.T.B. 1918-1968
 • Inv.nr. B0660: 100 jaar Nieuwe Dockumer Courant Spiegel van de noordoost-friese samenleving
 • Inv.nr. B0688: Terug in de tijd. 1904-2004 Ver. van Vrijzinnig Hervormden Friesland en Leeuwarden
 • Inv.nr. B0717: Voetbalvereniging Dokkum 80 1926 - 2006
 • Inv.nr. B0723: Niemand ontvlucht het slagveld van de dood
 • Inv.nr. B0746: 100 jaar Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier 1908 - 2008
 • Inv.nr. B0749: Een groot feest 75 v.v. de Monnik
 • Inv.nr. B0755: It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum
 • Inv.nr. B0784: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. B0787: Hûndert jier muzykkorps ADVENDO Moarra/ Ljussens
 • Inv.nr. B0797: Geel Wit in de bloei van zijn leven 75 jaar
 • Inv.nr. B0799.01: It Ark ... Sûnder skiednis gjin takomst Agrarisch Erfgoed
 • Inv.nr. B0869: Coach - cluborgaan cvv Be Quick Dokkum - editie 50 jaar bestaan
 • Inv.nr. B0948: Hulpbetoon en afwering Het Friese groene kruis 1901 - 1980
 • Inv.nr. B0955: Hark ris, wat kinne dy mannen spylje Kristlike Muzykferiening U.D.I. Easternytsjerk 100 ier 1911 - 2011
 • Inv.nr. B0991: Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0117: 25 jaar Frisia Catholica
 • Inv.nr. CVT0892: Vrijwillig, een halve eeuw U.V.V.
 • Inv.nr. CVT1145: 50 jaar voetbalvereniging Dokkum 1926 - 1976
 • Inv.nr. CVT1589: De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981
 • Inv.nr. CVT1738: Statuten van de jongelingsvereniging Soli Deo Gloria te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1786: 35 jaar fotoclub "Skaed en Ljocht"
 • Inv.nr. CVT1826: 100-ste jaarverslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde
 • Inv.nr. CVT3574: Hoog Crescendo Honderd jaar historie van muziekvereniging te Holwerd 1896 - 1996
 • Inv.nr. CVT3646: Van knollenveld naar "Kolkenfjild"
 • Inv.nr. CVT3688: Van Keechje tot Morgenzon 50 jaar voetbalvereniging Holwerd
 • Inv.nr. CVT3851: 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
 • Inv.nr. CVT3938: Koninklijke IJsclub Dockum
 • Inv.nr. CVT4422: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. CVT4436: Oranjevereniging Engwierum en Omstreken ... opgericht december 1936
 • Inv.nr. CVT4438: 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA015: Namen van verenigingen op Ameland volgens vermelding in de Dokkumer Courant 1875-1949
 • Inv.nr. HDD030: Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum
 • Inv.nr. HDD049: IJsclub Dockum
 • Inv.nr. HDO006: Statistieken betreffende het verenigingsleven te Anjum, 1872-1900
 • Inv.nr. HDO024: Verenigingsleven in Oostdongeradeel 1864-1899
 • Inv.nr. HDO028: Verenigingen van Oosternijkerk 1865-1950
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0031: Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0015: 11 en 30 ....Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland
 • Inv.nr. Q0004: Priuwkes ut it Ferline deel 04
 • Inv.nr. Q0063: Priuwkes ut it Ferline deel 63
 • Inv.nr. Q0064: Priuwkes ut it Ferline deel 64
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0014: Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afd. N.O. Friesland 1965-1990
 • Inv.nr. W0022: Historie van de vroegere Loge Excelsior in Dokkum.
 • Inv.nr. W0102: Enkele grepen uit de geschiedenis van de gymnastiekvereniging Adundo 1931-1991
 • Inv.nr. W0171: Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
 • Inv.nr. W0185: V.V.V. Schiermonnikoog 1899-1974