Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

geschiedenis (woning)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0016: Het Gemeentehuis van Westdongeradeel, 1866-1966
 • Inv.nr. B0061: Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
 • Inv.nr. B0062: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 • Inv.nr. B0095: De pastorie van Waaxens en haar bewoners - 1894-1994
 • Inv.nr. B0105: 125 jaar Christelijk Onderwijs in Oosternijkerk. 1868-1993
 • Inv.nr. B0134: Beschrijving van de Visbuurt onder Ternaard
 • Inv.nr. B0141: Parels onder riet ....... rietgedekte zomerhuizen, villa`s en boerderijen in Friesland
 • Inv.nr. B0187: Badhotel Strandhotel Noderstraun
 • Inv.nr. B0211: Dokkum 12 eeuwen 754-1954. Aandenken voor de jeugd van Dokkum ter gelegenheid van het stadsfeest. foto
 • Inv.nr. B0221: Stadhuis Dokkum.
 • Inv.nr. B0222: Het Stadhuis van Dokkum
 • Inv.nr. B0223: Het Stadhuis van Dokkum ter gelegenheid van de opening van het stadhuis op 1 september 1983.
 • Inv.nr. B0233: Officiele opening van het belastinggebouw te Dokkum.
 • Inv.nr. B0237: De heer en mevrouw Miedema-Tol exploiteerden 25 jaar hotel de Posthoorn te Dokkum
 • Inv.nr. B0288: Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie
 • Inv.nr. B0291: Archeologisch onderzoek Koningstraat
 • Inv.nr. B0295: Een markant pand - Hogepol 18 in Dokkum
 • Inv.nr. B0366: Rinsma State , Familiehuis Gemeentehuis
 • Inv.nr. B0386: Bouwkunst in Kollumerland.
 • Inv.nr. B0387: Vijf jaren Stichting Oud Kollumerland 1973-1978
 • Inv.nr. B0389.01: Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de Bestuurszetel van de Gemeente Kollumerland.
 • Inv.nr. B0389.02: Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland.en Nieuwkruisland 1610-1895
 • Inv.nr. B0426: Ameland kadastraal Lijsten en omschrijving van eigenaren der gebouwde vaste eigendommen van 1832 en de minuutplans van 1830 op Ameland. - Kadaste
 • Inv.nr. B0427: Beschrijving van het oudste pand op Ameland met zijn bewoners. het pand uit 1516 aan de Johan Bakkerstraat 7 te Hollum.
 • Inv.nr. B0493: Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
 • Inv.nr. B0637: Huizen in Nederland: Friesland en Noord Holland architectuurhistorische verkenning aan de hand van het bezit
 • Inv.nr. B0683: Opduin een wandelend huis
 • Inv.nr. B0747: Gevelstenen in Dokkum
 • Inv.nr. B0789: Rinsma State van Sytzama tot Scheringa omdat adel verplicht
 • Inv.nr. B0805: Drie eeuwen Burdaard een dorp aan de Ee van 1700 tot 2000
 • Inv.nr. B0811: Willem Cornelis de Groot (1853-1939) Architect in Friesland
 • Inv.nr. B0815: De Moarmwâldster Hale Een geschiedenis van mensen, hun bestaan en hun woningen
 • Inv.nr. B0824: van Fûgelsang tot Fogelsanghstate
 • Inv.nr. B0834: De Schierstins Friese Stinzen en Staten Veenwouden
 • Inv.nr. B0835: Stania State Oenkerk
 • Inv.nr. B0959: Moddergat de Oere veertig huizen en hun verleden
 • Inv.nr. B1003: Dokkum in kadastraal perspectief
 • Inv.nr. B1007: Een herenhuis voor een patriot Timmerbaas en architect Johannes Schaap, 1727 - 1807
 • Inv.nr. B1009: Het herenhuis van Helder (1773) aan de Dokkumer Ee
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0870: Van Rechtersteen tot Gemeentehuis. Geschiedenis van de bestuurszetel van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland
 • Inv.nr. CVT1361: Het oude en het nieuwe gemeentehuis van Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Inv.nr. CVT1591: Kerkstraat 2 in Dokkum
 • Inv.nr. CVT2019: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
 • Inv.nr. CVT2360: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners
 • Inv.nr. CVT2982: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum
 • Inv.nr. CVT3229: Het waagstuk
 • Inv.nr. CVT3286: De landelijke friese arbeiderswoning in verleden en toekomst
 • Inv.nr. CVT3520: Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân
 • Inv.nr. CVT3676: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3709: Oude geveltekeningen in Dokkum
 • Inv.nr. CVT3832: Het nederlandse interieur in beeld 1600 - 1900
 • Inv.nr. CVT4435: Moddergat de Oere veertig huizen en hun verleden
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD028: Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum
 • Inv.nr. HDD029: Aantekeningen uit diverse archieven befreffende "de Waag" te Dokkum
 • Inv.nr. HDD045: Het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat
 • Inv.nr. HDD069: Twee eeuwen posthistorie in Dokkum Een lezing door Peter Danz ter gelegenheid van de open monumentendag 2009
 • Inv.nr. HDS008: Van een eiland verdwenen de eilanderhuizen
 • Inv.nr. HDW038: Hoos vernielt " De Tinnen Leppel " te Hantumerhoek.
 • Inv.nr. HDW039: Verbouwplan fan Klaske's Hûske te Moddergat
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0019.2: Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.
 • Inv.nr. I0054: Eigenaars en bewoners van de huizen te Dokkum van 1580-1797 op straatnaam alsmede de indeling der wijken
 • Inv.nr. I0287: Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv.nrs. 1703-1707)
 • Inv.nr. I0316: Nes en Moddergat Bronnen betreffende bewoning en eigendom van huizen
  Collectie Kadaster
 • Inv.nr. K0001: Aalsumerpoort
 • Inv.nr. K0002: Bij 't Station
 • Inv.nr. K0003: Camphuyzenstraat
 • Inv.nr. K0004: Diepswal
 • Inv.nr. K0005: De Dijk
 • Inv.nr. K0006: Eelaan
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0009.23: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.24: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0016: Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten
 • Inv.nr. Q0022: Priuwkes ut it Ferline deel 22
 • Inv.nr. Q0030: Priuwkes ut it Ferline deel 30
 • Inv.nr. Q0031: Priuwkes ut it Ferline deel 31
 • Inv.nr. Q0032: Priuwkes ut it Ferline deel 32
 • Inv.nr. Q0040: Priuwkes ut it Ferline deel 40
 • Inv.nr. Q0041: Priuwkes ut it Ferline deel 41
 • Inv.nr. Q0060: Priuwkes ut it Ferline deel 60
 • Inv.nr. Q0061: Priuwkes ut it Ferline deel 61
 • Inv.nr. Q0062: Priuwkes ut it Ferline deel 62
 • Inv.nr. Q0069: Priuwkes ut it Ferline deel 69
 • Inv.nr. Q0070: Priuwkes ut it Ferline deel 70
 • Inv.nr. Q0071: Priuwkes ut it Ferline deel 71
 • Inv.nr. Q0072: Priuwkes ut it Ferline deel 72
 • Inv.nr. Q0073: Priuwkes ut it Ferline deel 73
 • Inv.nr. Q0074: Priuwkes ut it Ferline deel 74
 • Inv.nr. S0004: De Sneuper 4
 • Inv.nr. S0039: De Sneuper 39
 • Inv.nr. S0048: De Sneuper 48
 • Inv.nr. S0049: De Sneuper 49
 • Inv.nr. S0050: De Sneuper 50
 • Inv.nr. S0069: De Sneuper 69
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0085: Restauratieplan voormalig Kantongerecht aan de Hoge Pol te Dokkum, thans notariskantoor Hellema
 • Inv.nr. W0168: De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum
 • Inv.nr. W0171: Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
 • Inv.nr. W0222: Moddergat een vissersdorp met historie