Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

gilde


Specifieker [NT]

 • schoenmakersgilde


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0574: Salt Wetter Swiet Wetter. Over zoetwatervoorziening vroeger met name in Noordoost Friesland.
 • Inv.nr. B0651.11: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Sociale Zorg
 • Inv.nr. B0728: Dokkumer, Kollumer en Amelander ZILVER
 • Inv.nr. B0856: Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0563: Tussen Rijswit & Spanjolen
 • Inv.nr. CVT2538: Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland
 • Inv.nr. CVT4020: Fries Aardewerk De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD002: Het Bierbrouwersgilde : Bierbrouwers en brouwerijen van Dokkum van 1648-1846
 • Inv.nr. HDD025: Uit de nadagen van het Chirurgijnsgilde: de praelectore anatomia Folkert Snip
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0019: De Sneuper 19
 • Inv.nr. S0020: De Sneuper 20
 • Inv.nr. S0064: De Sneuper 64
 • Inv.nr. S0065: De Sneuper 65
 • Inv.nr. S0066: De Sneuper 66