Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

grafsteen
[ graf ]Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0124: Achter het lijk wordt niet gesproken !
 • Inv.nr. B0143: De Sint Annakerk te Hantumhuizen Romaans bouwen in Friesland deel 1
 • Inv.nr. B0152: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 • Inv.nr. B0188: De Naamlozen Dramatisch document van dodenakker in de duinen.
 • Inv.nr. B0300: Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. B0369.02: De grafkelders in de Hervormde Kerk van Rinsumageest
 • Inv.nr. B0388: De Sint Maartenskerk te Kollum.
 • Inv.nr. B0441: Erfenis van de storm. Oorlogsgraven op Ameland.
 • Inv.nr. B0447: Grafschriften van het kerkhof rond de Nederlands Hervormde Kerk te Hollum
 • Inv.nr. B0680: Vredenhof
 • Inv.nr. B0723: Niemand ontvlucht het slagveld van de dood
 • Inv.nr. B0733: Want onze tijd is altijd daar......
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0746: 100 jaar Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier 1908 - 2008
 • Inv.nr. B0755: It lêste himd hat gjin bûsen Honderd jaar "De Laatste Eer" te Driesum
 • Inv.nr. B0795: Begraven op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0804: Friezen uit vroeger eeuwen Opschriften uit Friesland, 1280 - 1811
 • Inv.nr. B0846: Begraven op de terpen in Ferwerderadeeeiel Het dodenbestel in middeleeuws Fryslân 400 - 1200
 • Inv.nr. B0865: Stof zijt ge....begrafenisgebruiken en bijzondere begraafplaatsen door de eeuwen heen
 • Inv.nr. B0969: Swerfstiennen yn Fryslân De erfenis fan de iistiden om Bûtenpost hinne
 • Inv.nr. B0988: Vredehof rustplaats voor drenkelingen op Schiermonnikoog
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT2133: De laatste eer.... langs grafmonumenten in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0124.2: Bericht over de in Dokkum teruggevonden grafzerken van Dr. Scipio Halbetsma en enkele zijner familieleden
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD048: De kerk(en) van brunoons Dokkum
 • Inv.nr. HDD071: Enige onderzoekingen op het gebied van Historie en Letterkunde met betrekking tot de dichter Didericus Rafaelz Camphuyzen
 • Inv.nr. HDK019: David Kloosterman uit Triemen sneuvelde in de slag om het zuidfront in mei 1940
 • Inv.nr. HDK021: De 12e eeuwse zandstenen objecten, voornamelijk grafplaten, kistdelen en drempels, in de kerk van Westergeest
 • Inv.nr. HDO037: De meistaking van 1943 Het vermiste slachtoffer Dirk Fokkens van Niawier
 • Inv.nr. HDO047: Een betere plaats voor de priorzerk in Niawier
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0034: Graven in de Grote Kerk te Dokkum
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0005: Keppelstok voorheen Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Inv.nr. P0008.056: Pôllepraat
 • Inv.nr. S0042: De Sneuper 42
 • Inv.nr. S0049: De Sneuper 49
 • Inv.nr. S0050: De Sneuper 50
 • Inv.nr. S0052: De Sneuper 52
 • Inv.nr. S0098: De Sneuper 98
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0062: Drenkelingenkerkhof Vredenhof en wat er aan vooraf ging.
 • Inv.nr. W0144: Opschriften der zerken in het kerkgebouw te Oosternijkerk
 • Inv.nr. W0146: De Priorszerk te Niawier.
 • Inv.nr. W0172: De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0180: Rij d'r eens langs. reisgids langs Amelander kerken en zerken.
 • Inv.nr. W0188: De kerk in het bosch bij Balm. Ballum
 • Inv.nr. W0197: De grafstenen in de Grote kerk te Dokkum
 • Inv.nr. W0221: Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens