Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

grondpacht


Ruimer [BT]

 • belasting


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0932: Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1774: Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland
 • Inv.nr. CVT2163: Rechtsgeschiedenis van de aanwas proefschrift
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO022: Het grondbezit te Niawier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
 • Inv.nr. HDO023: Het grondbezit te Jouswier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
 • Inv.nr. HDO030: Het grondbezit te Wetzens uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW005: Het grondbezit te Bornwird uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW021: Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDW030: Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858