Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Groningen


Ruimer [BT]

 • Geografie


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0591: De Heerlijkheid Visvliet.
 • Inv.nr. B0611.1: Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 1 A-M
 • Inv.nr. B0611.2: Sinds de reductie in stad en lande van Groningen. deel 2 N-Z
 • Inv.nr. B0624: Groninger godgeleerdheid in Friesland 1830-1872
 • Inv.nr. B0667: De atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen
 • Inv.nr. B0853: De Westpolder De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden
 • Inv.nr. B0877: Het geleerde Friesland - een Mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, 1380-1650
 • Inv.nr. B0995: Grote Historische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland 1851-1855
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0909: Groningsche volksalmanak
 • Inv.nr. CVT1578: Afsluiting van het Reitdiep enz.
 • Inv.nr. CVT2928: Verenigde Friesch-Groningse Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
 • Inv.nr. CVT3189: De kaarten van groningerland
 • Inv.nr. CVT3441: Troch it Lauwerseach
 • Inv.nr. CVT3504: Terpen en Wierden in het Friesch-Groningse kustgebied
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0006: Familieboek Elema
 • Inv.nr. G0033: Het geslacht Spreen.
 • Inv.nr. G0035: Een handvol mensen nageslacht van Harm Jans ter Steeg.
 • Inv.nr. G0057: De familie Vonck uit Humsterland
 • Inv.nr. G0070: Pilon, een oud Hugenotengeslacht.
 • Inv.nr. G0093: Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Een Drents-Groningse familie.
 • Inv.nr. G0147: Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker
 • Inv.nr. G0187.1: Groninger repertorium van familiewapens
 • Inv.nr. G0187.2: Genealogische Bibliografie van de provincie Groningen
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0134: Bosch boven water gehaald Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostenlijke wadden
 • Inv.nr. W0155: De grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Wadden.