Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Hantum


Ruimer [BT]

 • Westdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Afdeling Hantun Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond
  Armvoogdij Hantum
  Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Hantum en Hantumeruitburen
  Bejaardensoos Hantum
  Christelijke Zangvereniging "Soli Deo Gloria"
  Gereformeerde Kerk Hantum
  Nederlands Hervormde Gemeente Hantum-Hantumhuizen
  Vereniging tot Bevordering van christelijk onderwijs
  Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs
  Vereniging voor Lager onderwijs op gereformeerde grondslag

  Archiefblokken

 • toegang 003 Westdongeradeel 1640-1816
 • toegang 150 NH Gemeente Hantum c.a.
 • toegang 209 Christelijk Nationale School Hantum
 • toegang 260 Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Hantum
 • toegang 275 Gereformeerde Kerk Hantum
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)
 • toegang 394 Christelijke Zangvereniging "Soli Deo Gloria" te Hantum - Ternaard
 • toegang 396 Bejaardensoos "Hantum"

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0140: De Kerk in Hantum
 • Inv.nr. B0142.1: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. B0142.2: Gereformeerde Kerk van Hantum c.a.1889-1989
 • Inv.nr. B0784: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
 • Inv.nr. B0850: 4H 1951 en 1965 Sa wie it doe...sa is it moai foar no De vier H-dorpen
 • Inv.nr. B0851: 4H 2009 Sa is it no....Sa wie it foar letter
 • Inv.nr. B0953: Als een lelie onder de doornen Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0886: Brug nabij Dokkum
 • Inv.nr. CVT1763: 75 jaar Gereformeerde Kerk te Hantum c.a. van 1889-1964
 • Inv.nr. CVT1766: De kerk in Hantum
 • Inv.nr. CVT4422: Oerliz is it heale wurk...stinnen de oare helte
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDW009: Uittreksels uit de notulenboeken der Classis Dokkum betreffende Hantum, Hantumerhuizen, 1687-1900
 • Inv.nr. HDW011: Statistieken betreffende de Floreen- en Speciekohieren te Hantum en Hantumeruitburen, 1748-1805
 • Inv.nr. HDW012: Inventarisatie en beschrijvinge van de boedel van wijlen Rinnert Wijbes onder Hantum 1739
 • Inv.nr. HDW013: Koopbrief voor een zeker Huysinge ende tuyn te Hantum, tussen Nicolaas Ronner en Ype Pieters als curator 1697
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
 • Inv.nr. HDW038: Hoos vernielt " De Tinnen Leppel " te Hantumerhoek.
 • Inv.nr. HDW045: De poldermolen van het Hantumerleech
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0070: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623)
 • Inv.nr. I0077: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631)
 • Inv.nr. I0083: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639)
 • Inv.nr. I0098: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663)
 • Inv.nr. I0290: Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0025: Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Hantum.
 • Inv.nr. W0026: De Kerk van Hantum.
 • Inv.nr. W0075.1: Slotblik op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0075.2: Pastorale terugblikken op Hantum c.a.
 • Inv.nr. W0082: Overzicht van Ouderlingen en Diakenen Hantum Hantumhuizen - 1644-1686
 • Inv.nr. W0147: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Hantum
 • Inv.nr. W0148: Programmaboekje Reünie Hantum 26 mei 1979