Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Heraldiek
[ wapenkunde ]Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0965: Fryske Rie foar Heraldyk 1956 - 2006
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0719: De Gemeentewapens van Nederland
 • Inv.nr. CVT1730: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. CVT2022: It Beaken 1969
 • Inv.nr. CVT2119: Fryske Rie foar Heraldiek
 • Inv.nr. CVT2271: Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2992: Waterschapswapens voor Friesland 1930 - 1935
 • Inv.nr. CVT3199: Het Halbertsma wapen
 • Inv.nr. CVT3285: Gemeentewapens in Nederland
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0226: Een stukje geschiedenis van Frieslans aan de hand van de Hania`s en aanverwante families
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0313: Register van wapens, wimpels en vlaggen in Friesland
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0012.05: Snypsnaren