Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

huisvestingGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
 • Obj.nr. h116: Finne, de
  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00043: Plan Zuid-West (Hoedemakerspolder) in Dokkum
 • Obj.nr. D00067: Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden
 • Obj.nr. D00067a: Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden
 • Obj.nr. D00067b: Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden door de bruidsparen Jousma-Kool en Posthuma-Meintsma
 • Obj.nr. D00068: Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden door de bruidsparen Jousma-Kool en Posthuma-Meintsma
 • Obj.nr. D00068a: Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden door de bruidsparen Jousma-Kool en Posthuma-Meintsma
 • Obj.nr. D00995: Vervallen huizen aan de Danshuissteeg in Dokkum

  Foto's


 
   Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0014: Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987
 • Inv.nr. B0269: De Bouwvereniging Dokkum 1906-1981
 • Inv.nr. B0270: 100 jaar Patrimonium 75 jaar Woningbouw te Dokkum. 1910-1985
 • Inv.nr. B0271: Kleine Luyden in een kleine Stad. Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium te Dokkum.
 • Inv.nr. B0288: Oostergo 1953-2003 50 jaar Oostergo reintegratie
 • Inv.nr. B0322: Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
 • Inv.nr. B0493: Bouwen voor de smalle beurs... 100 jaar woningwet in Fryslân
 • Inv.nr. B0497: Gezondsheidscommissie en Woningverbetering tussen 1902 en 1920
 • Inv.nr. B0758: Dantumadeel toen en nu lesbrieven over Dantumadeel
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1537: Volkshuisvesting en werkgelegenheid
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA022: Spanjolen op Ameland. Spaanse vluchtelingen op Ameland
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0051.1: Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156)
 • Inv.nr. I0051.2: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0051.3: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Nes en Moddergat per 1 Oktober 1967
 • Inv.nr. I0051.4: Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975
 • Inv.nr. I0316: Nes en Moddergat Bronnen betreffende bewoning en eigendom van huizen
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. Q0033: Priuwkes ut it Ferline deel 33