Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

IllustratieGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0005: Uit het album van Dongeradeel
 • Inv.nr. B0007: Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. B0036: Gids voor Anjum en Omstreken
 • Inv.nr. B0038: Anjum in oude ansichten
 • Inv.nr. B0044: Ealsum fan doe en no.
 • Inv.nr. B0049: Ferwerderadiel Hoarizonbreed en Himelheech
 • Inv.nr. B0051: Ee in oude ansichten
 • Inv.nr. B0085: Niawier Wetzens 100 jaar in beeld - Simmer 2000
 • Inv.nr. B0087.3: In lytse ieu Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
 • Inv.nr. B0119: Friesland Jaarboek 2007
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0126: Schiermonnikoog "Kroon"domein voor de vrije tijd
 • Inv.nr. B0150: Holwerd de geschiedenis van een terpdorp in woord en beeld
 • Inv.nr. B0161: Herinneringen aan Paesens en Moddergat
 • Inv.nr. B0177: Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
 • Inv.nr. B0180: Schiermonnikoog een oase van rust
 • Inv.nr. B0198: Schiermonnikoog van vroeger...
 • Inv.nr. B0211: Dokkum 12 eeuwen 754-1954. Aandenken voor de jeugd van Dokkum ter gelegenheid van het stadsfeest. foto
 • Inv.nr. B0219: Dokkum, een stad vol herinneringen 66 artikelen uit de Nieuwe Dokkumer Courant
 • Inv.nr. B0220: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum.
 • Inv.nr. B0221: Stadhuis Dokkum.
 • Inv.nr. B0222: Het Stadhuis van Dokkum
 • Inv.nr. B0225: Kent U ze nog ... de Dokkumers
 • Inv.nr. B0226.1: Dokkum in oude ansichten. deel 1
 • Inv.nr. B0226.2: Dokkum in oude ansichten. deel 2
 • Inv.nr. B0227.1: Verdwenen plekjes ... Dokkum 1948-1978
 • Inv.nr. B0227.2: Fotoboekje van de stad Dokkum
 • Inv.nr. B0228: Dokkum, beeld van een stad.
 • Inv.nr. B0239: 35 jaar Prins N.V., 1940-1975
 • Inv.nr. B0304: Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0335: Dokkumer Bruiloftsboekje tgv huwelijk Prins Claus en Prinses Beatrix aan de schoolkinderen van Dokkum
 • Inv.nr. B0384: Kollumerland rond 1900 Reproducties uit het Jubileumfotoboek van Burgemeester Jouwert Witteveen.
 • Inv.nr. B0392: Plaatselijk Belang Triemen 50 jaar 1945-1995.
 • Inv.nr. B0415: De restauratie van de Hervormd Kerk van Hollum
 • Inv.nr. B0424: Verdwenen plekjes ... Ameland 1945-1980
 • Inv.nr. B0428: Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs
 • Inv.nr. B0473: Noord Nederlandse Heraldiek Familiewapens uit Drenthe Friesland Groningen.
 • Inv.nr. B0491: Schriftspiegel nederlandse Paleografische teksten van de 13e tot de 18e eeuw.
 • Inv.nr. B0508: Beknopte Geschiedenis van Friesland
 • Inv.nr. B0556: De terpen fan de Terpen
 • Inv.nr. B0563: Geen kinderwerk. 25 jaar ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld.
 • Inv.nr. B0591: De Heerlijkheid Visvliet.
 • Inv.nr. B0612: Middeleeuwse muurschilderingen in Friese Kerken. 1100-1600
 • Inv.nr. B0635: Frisia Illustrata Tien eeuwen Friesland en de Friezen
 • Inv.nr. B0658: Schiermonnikoog kroondomein voor vrije tijd
 • Inv.nr. B0661: Friesland in grootvaders tijd
 • Inv.nr. B0665: Cornelis Pronk in Friesland - pentekeningen
 • Inv.nr. B0669: Langs onverharde wegen Friesland in oude foto's 1850-1910
 • Inv.nr. B0700: Ameland Zo is Ballum
 • Inv.nr. B0719: Schiermonnikoog in beeld 1950 -1980 een tocht door het dorp en buitengebied
 • Inv.nr. B0720: Het is een mooie dag Een poëtische ontmoeting in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0729: Schiermonnikoog een wandeling door het oude dorp
 • Inv.nr. B0747: Gevelstenen in Dokkum
 • Inv.nr. B0750: Dorpen bij het wad en in de vlieterpen
 • Inv.nr. B0760: Us doarp Mitselwier
 • Inv.nr. B0769: Friesland 1940 - 1945
 • Inv.nr. B0771: Dokkum verandert.......vernieuwingen in het oude stadscentrum
 • Inv.nr. B0776: De 11 steden uit de lucht
 • Inv.nr. B0781: Friesland monumentaal....in takomst foar ús forline
 • Inv.nr. B0783: Tussen Dokkum en de zee
 • Inv.nr. B0833: Āld Feanwâlden en De Wâl printen en priuwkes skiednis fan doarp en bewenners
 • Inv.nr. B0839: Marten Posthumus tekenet de Geast
 • Inv.nr. B0868: Beelden van Friesland
 • Inv.nr. B0873: Het Fryslân boek
 • Inv.nr. B0875: Uit het album van Tietjerksteradeel
 • Inv.nr. B0881: Oud Friesland vanuit de lucht
 • Inv.nr. B0884: De schoonheid van Friesland en de Waddeneilanden
 • Inv.nr. B0886: Friesland een jaar in beeld 1986
 • Inv.nr. B0887: Friesland een jaar in beeld 1988
 • Inv.nr. B0888: Friesland een jaar in beeld 1989
 • Inv.nr. B0889: Friesland een jaar in beeld 1995
 • Inv.nr. B0890: Friesland een jaar in beeld 2002
 • Inv.nr. B0891: Friesland Jaarboek 1979
 • Inv.nr. B0892: Friesland Jaarboek 1981
 • Inv.nr. B0893: Friesland Jaarboek 1982
 • Inv.nr. B0895: Friesland een plaatje - Fryslân in plaatsje
 • Inv.nr. B0896: Beelden van Friesland
 • Inv.nr. B0898: De Friese elfsteden .. Bolwerken van cultuur
 • Inv.nr. B0905: Sneek gephotographeerd 1863-1900
 • Inv.nr. B0912: Friesland een jaar in beeld 1999
 • Inv.nr. B0913: Friesland een jaar in beeld 2000
 • Inv.nr. B0914: Friesland een jaar in beeld 2001
 • Inv.nr. B0922: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 1
 • Inv.nr. B0923: Molens in Friesland.....in oude ansichten, deel 2
 • Inv.nr. B0924: De windmotor als poldergemaal in Friesland
 • Inv.nr. B0946: Een en al boerderij op Ameland
 • Inv.nr. B0951: De elf steden in prenten
 • Inv.nr. B0975: Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe
 • Inv.nr. B0989: Schiermonnikoog Uit grootmoeders album
 • Inv.nr. B0990: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Inv.nr. B0997: Ameland Historisch geschetst
 • Inv.nr. B1000: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.
 • Inv.nr. B1017: Social Media in 19e eeuws Dokkum Vijf vriendinnenalbums uit 1830 - 1850
 • Inv.nr. B1020: Friese klokken en hun geschiedenis
 • Inv.nr. S0100: Stads- en dorpsgezichten Dongeradeel.............de tiid fan pake en beppe
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0533: Langs oude friesche windmolens
 • Inv.nr. CVT0537: Open kaart van vier gemeenten in Nederland
 • Inv.nr. CVT0548: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd : deel 2 de noordoosthoek
 • Inv.nr. CVT0608: De noordelijke wegenbouw in oude foto's
 • Inv.nr. CVT0630: Dokkumer P.K.
 • Inv.nr. CVT2035: De terpen fan de Terpen
 • Inv.nr. CVT3490: Friesland as it is Sa is Fryslân
 • Inv.nr. CVT3662: Friesland Jaarboek 1983
 • Inv.nr. CVT3703: Friesland is mooi, houwen zo!
 • Inv.nr. CVT4405: Wegen van Waarde Inspirerend Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT4437: End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
 • Inv.nr. CVT4442: Gedragen door de wind .... een poëtische tocht door Noordoost Friesland
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0101: Voor- en nageslacht van de familie Hoogland.
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD015: Dokkum in de tachtigjarige Oorlog.
 • Inv.nr. HDW017: Sjoukje Bokma de Boer 1860-1939 is Nienke van Hichtum
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0041: Uit het oude friese akkerbouwbedrijf.
 • Inv.nr. W0157: Oostdongeradeel
 • Inv.nr. W0158: Westdongeradeel
 • Inv.nr. W0214: Dokkum Geschiedenis van ontstaan van stad Dokkum