Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Jouswier


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Jouswier

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 081 NH Gemeente Oostrum/ Jouswier
 • toegang 247 Meindersma

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0110: Kerk en Dorp Jouswier
 • Inv.nr. B0111: Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier 1977 - 1989
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT3689: Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier
 • Inv.nr. CVT4406: Deductie van Aurelia van Haersma, douariere Camstra tegen Georg Sigismund van Heemstra betreffende de stemming in de predikantsvacature van Oostrum / Jouswier, met bijlagen
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO017: Uitwerking van het onderzoek naar het grondbezit te Jouswier uit de reëel-, specie- en floreenkohieren 1511-1858
 • Inv.nr. HDO023: Het grondbezit te Jouswier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0107: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)
 • Inv.nr. I0137: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822)
 • Inv.nr. I0150: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836)
 • Inv.nr. I0163: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850)
 • Inv.nr. I0176: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900
 • Inv.nr. I0193: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914
 • Inv.nr. I0289: Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0107: Beschrijvingen van enige dorpen in de Gemeente Oostdongeradeel