Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

kaatsen (sport)Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00471: Portretfoto van J. Kooistra en H. Joustra, oud-kaatsers.
 • Obj.nr. D00834: Telegraaf, met figuren, die gebruikt worden bij het kaatsen

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0107: Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn
 • Inv.nr. B0139: Honderd jaar Vereniging voor Volksvermaak Ternaard 1904-2004
 • Inv.nr. B0156: 100 jaar vvv Concordia 1890-1990 Vereniging van Volksvermaken
 • Inv.nr. B0240: Alles anne hang. Sport en spel in vroeger jaren te Dokkum.
 • Inv.nr. B0248: 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
 • Inv.nr. B0588: Yn en om de Krite. Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 1897-1992.
 • Inv.nr. B0971: De flage op it fjouwerkant 1905-2005 100 ier keatsen yn Hallum
 • Inv.nr. B0979: Spelregels Teatsen
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0567: Het kaatsen in oude ansichtkaarten
 • Inv.nr. CVT2949: Friesland sportief kaatsen schaatsen fierljeppen en skûtsjesilen
 • Inv.nr. CVT3104: Schoolkaatsen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3824: Yn en om de Krite
 • Inv.nr. CVT3851: 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0213: Kaatsende Kooistra`s familie met een kermistraditie
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. Q0010: Priuwkes ut it Ferline deel 10
 • Inv.nr. S0013: De Sneuper 13
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0124: Keatse en Kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne