Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

kartografieGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0042: Inventarisatie Archeologische monumenten en terreinen in Friesland met kaarten
 • Inv.nr. B0450: Atlas ven de Provincie Friesland. 1861
 • Inv.nr. B0451: Grote Historische Provincie Atlas. Friesland 1853-1856
 • Inv.nr. B0452: Grote Provincie Atlas Friesland.
 • Inv.nr. B0453: Grote Topografische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland.
 • Inv.nr. B0454.1: Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
 • Inv.nr. B0454.2: Beschrijvinge van der Heerlijkheit Friesland Zoo in ' algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen.
 • Inv.nr. B0455: Grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus.
 • Inv.nr. B0456: Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, bevattende kaarten van de dertig grietenijen of gemeenten en de elf steden
 • Inv.nr. B0457: Historische Atlas Friesland
 • Inv.nr. B0458.01: Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. B0458.02: Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
 • Inv.nr. B0459: De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572
 • Inv.nr. B0641: Hoogtepunten van de friese cartografie. Kaarten plattegronden en verveningen
 • Inv.nr. B0651.08: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Historische Geografie: Landschap en Nederzetting
 • Inv.nr. B0655.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640
 • Inv.nr. B0655.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832
 • Inv.nr. B0655.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten
 • Inv.nr. B0656.1: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
 • Inv.nr. B0656.2: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
 • Inv.nr. B0656.3: Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
 • Inv.nr. B0657: Hermannus Mellema, bewoner van de Schierstins te Veenwouden
 • Inv.nr. B0667: De atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0718: Luchtfoto atlas Fryslân
 • Inv.nr. B0727: Atlas van topografische kaarten van Nederland, 1955 - 1965
 • Inv.nr. B0736: Historische plattegronden van Nederlandse Steden: deel 11.1 De Elf Steden van Friesland
 • Inv.nr. B0874: Mittelalterliche Entstehung und frühneuzeitige Ausbau der Städte in Midden Friesland
 • Inv.nr. B0882: Boer en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden
 • Inv.nr. B0897: Wenjen en wurkjen yn Fryslân - Wonen en werken in Friesland
 • Inv.nr. B0950: Lytse Schotanus atlas
 • Inv.nr. B0995: Grote Historische Atlas van Nederland. - Deel 2: Noord Nederland 1851-1855
 • Inv.nr. B1005: Atlas van Nederland
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1087: Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
 • Inv.nr. CVT1990: Dockum - By de kaert fan J. Blau
 • Inv.nr. CVT3735: Onze aarde
 • Inv.nr. CVT3820: Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856
 • Inv.nr. CVT3836: Topografische kaarten (Terpen)
 • Inv.nr. CVT3916: De atlas van Huguenin
 • Inv.nr. CVT3924: De Robles atlassen
 • Inv.nr. CVT3972: Nieuwe Atlas van de provincie Friesland, bevattende kaarten van de 30 grietenijen of gemeenten met daarin gelegen 11 steden en haar grondgebe
 • Inv.nr. CVT3974: Atlas van Nederland
 • Inv.nr. CVT4108: Handleiding voor het beheer van een topografisch-historisch atlas
 • Inv.nr. CVT4432: Luchtfoto atlas Fryslân
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD068: Gemma Frisius: een vergeten geleerde
 • Inv.nr. HDO002: De Terp van Anjum, globale structuur naar een kaart van 1718 met hoogtelijnen
 • Inv.nr. HDS014: Kaart van Schiermonnikoog en omgeving ca 1730
 • Inv.nr. HDS015: Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0199: Kanokaart voor Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. W0210: Dokkum Noordelijkste stad van Nederland
 • Inv.nr. W0223: De zwaarte van de bouwvoor en de landbouwkundige waarde van de Noord Friese kleigronden