Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

kunstGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00163: De zonnewijzer van fabriek Prins N.V.
 • Obj.nr. D00164: De zonnewijzer van de N.V. Prins fabriek met kantoren op de achtergrond
 • Obj.nr. D00185: Opening Parley Wolfabriek: S. van Tuinen overhandigt pentekeningen aan Johan Parmentier
 • Obj.nr. D00186b: Opening Parley Wolfabriek: S. van Tuinen overhandigt pentekeningen aan Johan Parmentier
 • Obj.nr. D00335: Zilveren beker
 • Obj.nr. D00352: Zilveren sleutel van de stad Dokkum
 • Obj.nr. D00352a: Zilveren sleutel van de stad Dokkum
 • Obj.nr. D00427: Beeldengroep Napoleon
 • Obj.nr. D00427a: Beeldengroep Napoleon
 • Obj.nr. D00435: Kunstwerk uit de tentoonstelling 'Hedendaagse religieuze kunst'
 • Obj.nr. D00435a: Kunstwerk uit de tentoonstelling 'Hedendaagse religieuze kunst'
 • Obj.nr. D00469: Beeldhouwer Gerrit Visser beeldhouwt een kinderhoofdje
 • Obj.nr. D00500: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00500a: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00527: Een ontwerp voor het Bonifatiusmonument
 • Obj.nr. D00535: Een model van het Bonifatiusstandbeeld
 • Obj.nr. D00536: De onthulling van het Bonifatiusmonument door prinses Beatrix
 • Obj.nr. D00537: Het Bonifatiusstandbeeld in de werkplaats van de beeldhouwer
 • Obj.nr. D00538: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538a: Bloemlegging bij het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538b: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00539: Beeldje 'Boerenpaar' aan de Birdaarderstraatweg
 • Obj.nr. D00547: Onthulling van het beeldje in de vijver bij de christelijke kweekschool Claerkamp aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00548: Beeldje van kunstenares M. Visser (Bergen NH) in de Landbouwhuishoudschool 'Us Hiem'
 • Obj.nr. D00548a: Beeldje van kunstenares M. Visser (Bergen NH) in de Landbouwhuishoudschool 'Us Hiem'
 • Obj.nr. D00549: Een beeld in de Rooms Katholieke kerk
 • Obj.nr. D00550: Het beeld 'Moedervreugde' van L. Blom in de hal van het Groene Kruisgebouw op de Markt.
 • Obj.nr. D00551: Een tekening van de bovenkant van de Bonifatiuspomp
 • Obj.nr. D00553: Het verzetsmonument 1940 - 1945
 • Obj.nr. D00553a: Het gedenktekentje van de dichter D.R. Camphuijsen
 • Obj.nr. D00555: De onthulling van een nieuw monument op de fusilladeplaats aan de Woudweg
 • Obj.nr. D00557: Herdenking 1940-1945 bij het verzetsmonument op het Noorderbolwerk
 • Obj.nr. D00557a: Herdenking 1940-1945 bij het verzetsmonument op het Noorderbolwerk
 • Obj.nr. D00562: Zandstenen siervaas van de Fetzepomp
 • Obj.nr. D00582: Gedenktekentje van D.R. Camphuijsen
 • Obj.nr. D00583: Monument van dichter D.R. Camphijsen
 • Obj.nr. D00592: Gebrandschilderde ramen in de Rooms Katholieke kerk van Dokkum
 • Obj.nr. D00594: Muurschildering in de aula van het christelijke lyceum 'Oostergo'
 • Obj.nr. D00595: Tegeltableau
 • Obj.nr. D00596: Muurschildering in het gebouw ''t Bolwerk'
 • Obj.nr. D00599: Linoleum-inlegwerk: Bonifatius-paneel
 • Obj.nr. D00600: Tegeltableau
 • Obj.nr. D00601: S. van Tuinen en het Bonifatius-paneel
 • Obj.nr. D00602: Schoorsteenstuk van schilder G. Posthuma
 • Obj.nr. D00602a: Schoorsteenstuk van de schilder G. Posthuma
 • Obj.nr. D00605: Tekening van De Streek en Betterwird in Dokkum
 • Obj.nr. D00609: Reliëf-werk met een postduif
 • Obj.nr. D00610: Reliëf-werk in de hal van Végé-grossierderij H.E. Sipkes N.V.
 • Obj.nr. D00611: Beeldje in de vijver van de christelijke kweekschool 'Clearcamp'
 • Obj.nr. D00612: Foto van het beeld 'Val'
 • Obj.nr. D00612a: Foto van het beeld 'Groei'
 • Obj.nr. D00612b: Foto van het beeld 'Intimiteit'
 • Obj.nr. D00613: 'Meisje met haar pop op een stoel'
 • Obj.nr. D00616: Wandschildering in het gebouw ''t Bolwerk'
 • Obj.nr. D00617: Zelfportret van G. Posthumus (+/- 1830)
 • Obj.nr. D00618: Foto van een gedeeltelijke kopie van het schilderij Maaltijd te Dokkum van G. Wigmana uit circa 1700 door (vermoedelijk) Former van der Elst (eind 18e eeuw)
 • Obj.nr. D00619: D.Z.C. van Uffenbach
 • Obj.nr. D00620: Portret van J.J.G. van Wicheren
 • Obj.nr. D00621: Bolwerk met twee molens
 • Obj.nr. D00623: Epo Sjuck van Burmania
 • Obj.nr. D00623a: Romelia Maria van Haersma (gehuwd met Epo Suck van Burmania)
 • Obj.nr. D00624: Portret van S. Goslings
 • Obj.nr. D00625: Portret van O. Goslings
 • Obj.nr. D00625a: Portret van T. Collum
 • Obj.nr. D00786: Foto van een pentekening van het stadhuis en De Zijl
 • Obj.nr. D00787: Foto van een pentekening van de Abdij van Dokkum
 • Obj.nr. D00788: Foto van een gravure van het stadhuis en De Zijl
 • Obj.nr. D00788a: Foto van een pentekening van het stadhuis en De Zijl
 • Obj.nr. D00789: Foto van een pentekening van het stadhuis van Dokkum
 • Obj.nr. D00789a: Foto van een kopergravure van het stadhuis van Dokkum
 • Obj.nr. D00790: Het stadhuis van Dokkum (midden 18e eeuw)
 • Obj.nr. D00791: Foto van één van de wandschilderijen in de raadzaal van het stadhuis
 • Obj.nr. D00794: Foto van schilderij van het stadhuis en de Zijl (midden 18e eeuw)
 • Obj.nr. D00795: Foto van een gedeelte van het schilderij van het stadhuis en De Zijl
 • Obj.nr. D00795a: Foto van het schilderij Groepsportret Saapke Posthumus-Goslinga en haar kinderen, door Gosling Posthumus
 • Obj.nr. D00803: Foto van een schilderij van Hr. Ms. kustmijnenveger 'Dokkum'
 • Obj.nr. D00950: Wandschildering door Daniël Reynes in het stadhuis
 • Obj.nr. D00951: Wandschildering door Daniël Reynes in het stadhuis
 • Obj.nr. D00850: Wandschildering in gebouw 'Het Bolwerk'
 • Obj.nr. D00899: Maple-leaf als wisselprijs voor lagere scholen tijdens de Bevrijdingsfeesten
 • Obj.nr. D00906: Codex Ragyndrudis (975)
 • Obj.nr. D00906a: Codex Ragyndrudis (975)
 • Obj.nr. D00908: Avondmaalsbeker VCG Dokkum
 • Obj.nr. D00910: Tekening van het omhakken van de Donarseik door Bonifatius
 • Obj.nr. D00927: Goudleerbehang stadhuis
 • Obj.nr. D00932: Foto van een tekening van het stadhuis
 • Obj.nr. D00939a: Wandschildering Grote Raadzaal
 • Obj.nr. D00944a: Schilderij van de Stedenmaagd in de grote raadzaal.
 • Obj.nr. D00978: Foto van een kopergravure met zijaanzicht van Dokkum door J. Folkema
 • Obj.nr. D00979: Foto van een kopergravure met zijaanzicht van Dokkum door J. Folkema
 • Obj.nr. D00988: Foto van het schilderij 'De maaltijd te Dokkum' door G. Wigmana
 • Obj.nr. D01193: Bouw van betonplastiek J. van der Mei in Dokkum
 • Obj.nr. D01129: Bezoek van prins Bernhard aan Dokkum
 • Obj.nr. D01129a: Bezoek van prins Bernhard aan Dokkum
 • Obj.nr. D01180: Koepel en beeld Vrouwe Justitia op dak stadhuis Dokkum
 • Obj.nr. D01180a: Beeld vrouwe Justitia en carillon op dak stadhuis van Dokkum
 • Obj.nr. D01180b: Beeld vrouwe Justitia op dak stadhuis van Dokkum
 • Obj.nr. D01212: Koepel stadhuis van Dokkum met beeld van vrouwe Justitia
 • Obj.nr. D01212a: Koepel stadhuis van Dokkum met beeld van vrouwe Justitia
 • Obj.nr. D01212b: Koepel stadhuis van Dokkum en beeld van vrouwe Justitia
 • Obj.nr. D01215: Kinderspel op bekisting betonplastiek J. van der Mei
 • Obj.nr. D01229: Koepel stadhuis van Dokkum
 • Obj.nr. D01229a: Koepel stadhuis van Dokkum

  Foto's


 

 
 

Deze fotopresentatie bevat 24 afbeeldingen van de 29 atlasobjecten met dit trefwoord.
Er zijn 5 foto's die niet getoond kunnen worden i.v.m. copyright.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0172: Tussen Scholbalg en Lauwers, Ballade van een eiland.
 • Inv.nr. B0180: Schiermonnikoog een oase van rust
 • Inv.nr. B0181: Wylde blome gedichten yn de taal van it eilaun Schiermonnikeich.
 • Inv.nr. B0199: Louise Mellema 1900-1990
 • Inv.nr. B0210: Feestflitsen uit Dokkums jubeljaar. Programma van de festiviteiten uit 1954, ter gelegenheid van 12 eeuwen Dokkum.
 • Inv.nr. B0216: Dokkum Bolwerk van het noorden
 • Inv.nr. B0221: Stadhuis Dokkum.
 • Inv.nr. B0222: Het Stadhuis van Dokkum
 • Inv.nr. B0265: Anne Hallema 1893-1973 Bibliografie
 • Inv.nr. B0266: Douwe Hansma (1812-1891) een sneker uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0267: Doederus Johannes Kamminga 1884 - 1977
 • Inv.nr. B0268: Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e Jierdei fan D.J. Kamminga.
 • Inv.nr. B0281: Jakob Nieweg in stille bewondering. 1877 - 1955.
 • Inv.nr. B0420: Tames Oud 1895-1953 van Ameland.
 • Inv.nr. B0594.01: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0594.02: Friesland toen nu en straks
 • Inv.nr. B0608: Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord - Nederland.
 • Inv.nr. B0612: Middeleeuwse muurschilderingen in Friese Kerken. 1100-1600
 • Inv.nr. B0679: Schiermonnikoog door schildersogen van vroeger tot gisteren
 • Inv.nr. B0779: Hedendaagse kunst in friese kerken
 • Inv.nr. B0883: Friese volksgebruiken weerspiegeld in europese folklore
 • Inv.nr. B0904: Muzyk yn Fryslân
 • Inv.nr. B0929: Stem van de stilte wadden beeldkunst
 • Inv.nr. B0956: Miskend natuurtalent ? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser
 • Inv.nr. B1011: Dokkumer kralencocktail....verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie 500 - 2000 a.d.
 • Inv.nr. B1012: Foar dy, leave Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 • Inv.nr. B1013: De fascinerende vissen van Nel Kamphuis
 • Inv.nr. B1015: Op `e Bjokkens fan de tiid
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0181: Bonifatius Oratorium
 • Inv.nr. CVT0208: Die Bibel in der Kunst, das Alte Testament
 • Inv.nr. CVT0274: Japik Buterblom
 • Inv.nr. CVT0364: Ien fan sang en ien fan sinne
 • Inv.nr. CVT0365: Forjit my net
 • Inv.nr. CVT0630: Dokkumer P.K.
 • Inv.nr. CVT0998: Memoriam Facimus 22-01-1945 Dokkum
 • Inv.nr. CVT1010: Beeld en route
 • Inv.nr. CVT1319: Beschrijving der schilderijen op de groote Raadzaal te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1440: Kollage
 • Inv.nr. CVT1463: 125 jaar Stedelijke Harmonie Dockum
 • Inv.nr. CVT1720: Wedstrijden in het resiteren
 • Inv.nr. CVT1809: Friese vaderlandsche gezichten
 • Inv.nr. CVT1989: Dokkumer magistrate- soarch op it muzikale mêd
 • Inv.nr. CVT1995: Dat vind ik nu mooi
 • Inv.nr. CVT2068: Op 'e praetstoel
 • Inv.nr. CVT2111: Kunstgids, galeries, musea in Friesland
 • Inv.nr. CVT2227: Beeldende kunstenaars in Friesland
 • Inv.nr. CVT2244: Plebo fan Dokkum
 • Inv.nr. CVT3147: Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 • Inv.nr. CVT3223: Fotoboek + kunstcollectie (2x)
 • Inv.nr. CVT3269: Kunstkijk op Dokkum
 • Inv.nr. CVT3573: Ids Wiersma, gids van de tentoonstelling in Streekmuseum "'t Admiraliteitshuis"
 • Inv.nr. CVT3968: Heerlijkheid in de natuur
 • Inv.nr. CVT4446: Zucht voor de vrijheid toegepast op den loffelijken eisch van Dockums burgerije
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA032: Tip de Bruin (1920 - 2008) Drummer werd kostuumkoning
 • Inv.nr. HDO041: De grutte bak van Engwierum
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.019: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.043: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.062: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.063: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.064: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.065: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.066: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.67: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0017.08: Ondernemend Dongeradeel
 • Inv.nr. P0021.05: Dokkum Magazine
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0065: De zeskante Anjum tegels in het fries museum. Waar komen ze vandaan. ?
 • Inv.nr. W0071: Ook dit is Dokkum. Over het leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed.
 • Inv.nr. W0116: Letterlappen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. W0202: De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum
 • Inv.nr. W0224: Ruurd Wiersma leven en werk
 • Inv.nr. W0227: Yn `e mist
 • Inv.nr. W0229: Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân