Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

landschapGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
 • Obj.nr. h472: Optocht op de Offingaweg
  Collectie 3006 : Achtkarspelen: Foto's Harkema
 • Obj.nr. Har047: De Dúnen
 • Obj.nr. Har056: Smoarhoeke nabij de Lieuwes Poel.
 • Obj.nr. Har057: Lytse Wei vanaf Drogeham.
 • Obj.nr. Har091: Mûntsegroppe
 • Obj.nr. Har092: Driesprong Pauloane, Homear en Wopkeloane.
 • Obj.nr. Har096: Gezicht op De Bulten
 • Obj.nr. Har097: Gezicht op de Mûntsegroppe

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0049: Ferwerderadiel Hoarizonbreed en Himelheech
 • Inv.nr. B0081: Dêr`t it tilt fan diert` en blommen 200 jier fjildbiology foar natoer en gea yn Fryslân
 • Inv.nr. B0093: Landleven het boerenbestaan van toen
 • Inv.nr. B0123: Duinen in beweging .... Bodemontwikkelingen van de waddeneilanden
 • Inv.nr. B0822: De Mieden ....een landschap in de Noordelijke Friese Wouden
 • Inv.nr. B0823: De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen
 • Inv.nr. B0882: Boer en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden
 • Inv.nr. B0911: Afdeling Dokkum - Dantumadeel van de Friesche Maatschappij van Landbouw 140 jaar afd. dantumadeel
 • Inv.nr. B0977: Romte Het friese landschap van de toekomst
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.057: Pôllepraat
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0208: Rapport voor de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel
 • Inv.nr. W0229: Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân