Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Lioessens


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Anti Revolutionaire Kiesvereniging 'Nederland en Oranje' Afd Lioessens/Morra
  Armvoogdij Lioessens
  Gereformeerde Kerk Lioessens

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 169 Gereformeerde Kerk Lioessens
 • toegang 181 NH Gemeente Morra/Lioessens
 • toegang 201 Algemene Werklieden Vereniging Oostdongeradeel
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 281 Collectie Handschriften en Diversen
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0076: 75 jaar Christelijk Onderwijs te Lioessens e.o. 1905 - 1980
 • Inv.nr. B0077: Swart mar Leaflik 100 jaar Gereformeerde Kerk van Lioessens - Morra 1851-1951
 • Inv.nr. B0078: Brún ferbaarnd mar dochs moai
 • Inv.nr. B0099: Ien Ieu Oer,,,,, 1905 - 2005 Skoalle mei de bibel te Moarre - Ljussens
 • Inv.nr. B0678: Twa doarpen en har tsjerke yn e njoggentjinde ieu Hoe't de ofskieding yn Lioessens oanhang krige hat en yn Moarra net
 • Inv.nr. B0987: Och, alles feroaret, wy ek
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0856: Swart mar leaflik Bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Morra - Lioessens
 • Inv.nr. CVT4416: Suteljenderwize teplak Oantikens fan in bakkersfeint Piter Krol
 • Inv.nr. CVT4431: Krimp biedt ruimte
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0161: Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.
 • Inv.nr. G0222: Genealogie van Gabbe Ripten
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO033: De Historie gaat door het eigen dorp
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0108: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797)
 • Inv.nr. I0138: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823)
 • Inv.nr. I0151: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837)
 • Inv.nr. I0164: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851)
 • Inv.nr. I0177: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900
 • Inv.nr. I0194: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0037: De Sneuper 37
 • Inv.nr. S0038: De Sneuper 38
 • Inv.nr. S0039: De Sneuper 39
 • Inv.nr. S0049: De Sneuper 49
 • Inv.nr. S0050: De Sneuper 50
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0093: De toestand van Lioessens in het jaar 1900 bewoners van de huizen in de kom van het dorp
 • Inv.nr. W0095: Zijt gij hier rijp voor, Broeders
 • Inv.nr. W0221: Beschrijving en enige genealogie van de grafstenen in de Hervormde Kerk van Lioessens