Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

literatuurGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0031: Willem Teackes uit Anjum. Verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1526.
 • Inv.nr. B0032: In krystfeest to Eastmahoarne yn it jier 1572
 • Inv.nr. B0035: Hotse Hiddes de vrijbuiter de watergeus
 • Inv.nr. B0055: Mockema State
 • Inv.nr. B0056: Peke Donia de Koloniaal
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0172: Tussen Scholbalg en Lauwers, Ballade van een eiland.
 • Inv.nr. B0181: Wylde blome gedichten yn de taal van it eilaun Schiermonnikeich.
 • Inv.nr. B0199: Louise Mellema 1900-1990
 • Inv.nr. B0209: De Granaet en sijn freonen. Volksverhalen en Overleveringen uit Dokkum.
 • Inv.nr. B0210: Feestflitsen uit Dokkums jubeljaar. Programma van de festiviteiten uit 1954, ter gelegenheid van 12 eeuwen Dokkum.
 • Inv.nr. B0218: Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten
 • Inv.nr. B0234: Siderius de Granaet
 • Inv.nr. B0745: De meesterdief uit de Wâlden....verhalen uit het oude Friesland
 • Inv.nr. B0761: Tjipke Postma (1866-1956) skipper - folksdichter
 • Inv.nr. B0870: De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0145: De tjerne
 • Inv.nr. CVT0228: Het jaar van Annelies
 • Inv.nr. CVT0229: Het tweede jaar van Annelies
 • Inv.nr. CVT0232: Mysterie in Limburg
 • Inv.nr. CVT0234: Elfstedentocht
 • Inv.nr. CVT0235: Noorderzon
 • Inv.nr. CVT0245: In winterforhael
 • Inv.nr. CVT0248: Dichters omnibus
 • Inv.nr. CVT0251: Camphuysen herdacht/ Hooft's lyriek
 • Inv.nr. CVT0255: Ljocht oer 't fjild
 • Inv.nr. CVT0260: Dichtwirk fen Fedde Schurer
 • Inv.nr. CVT0267: Getrouw aan zijn vorst
 • Inv.nr. CVT0270: Kinderen van 1813
 • Inv.nr. CVT0271: Striid en oare Forhalen
 • Inv.nr. CVT0273: Stormkaap
 • Inv.nr. CVT0278: Striid en dream
 • Inv.nr. CVT0281: Boerefolk
 • Inv.nr. CVT0284: Snokkerjende grymgnyskes
 • Inv.nr. CVT0286: Grensconflict
 • Inv.nr. CVT0289: Afke's tiental
 • Inv.nr. CVT0291: Swealtsjeblommen
 • Inv.nr. CVT0293: Jeltze Joulsma, de schelte van Ezonstad
 • Inv.nr. CVT0294: De postiljon van de Cocksdorp
 • Inv.nr. CVT0296: 's Levens gang
 • Inv.nr. CVT0299: Jerk
 • Inv.nr. CVT0300: Vrouw Rixt van Ameland
 • Inv.nr. CVT0301: Jelle van Sipke - Froukjes
 • Inv.nr. CVT0303: Oan de kant fan 'e mar
 • Inv.nr. CVT0304: Winter in Foudgum
 • Inv.nr. CVT0306: Flitspylk de Yndianejonge
 • Inv.nr. CVT0309: Alderheljen
 • Inv.nr. CVT0315: De Christen Gysbert Japiks
 • Inv.nr. CVT0316: As in blêd
 • Inv.nr. CVT0318: Swarte keap
 • Inv.nr. CVT0319: Saunkêlen
 • Inv.nr. CVT0320: De sprekwirden fen Burmania (1614)
 • Inv.nr. CVT0321: Yn Gods takomst
 • Inv.nr. CVT0322: Waddenlegenden
 • Inv.nr. CVT0323: Eiland op stelten
 • Inv.nr. CVT0331: Brekkende Branning
 • Inv.nr. CVT0332: Fransje en haar dominee
 • Inv.nr. CVT0337: De blom ut 't reidfjilden
 • Inv.nr. CVT0339: It wrede foarjier
 • Inv.nr. CVT0347: De verborgen schat
 • Inv.nr. CVT0349: De avontuurlijke reis van de Eurazia
 • Inv.nr. CVT0350: Het oude tapijtje
 • Inv.nr. CVT0352: Oogst
 • Inv.nr. CVT0353: Waarom de tram stilstond
 • Inv.nr. CVT0356: Tussen Noordzee en Wad
 • Inv.nr. CVT0357: Reiger, vis en man
 • Inv.nr. CVT0358: Herfsttridden
 • Inv.nr. CVT0359: Schiermonnikoog berijmde kiekjes
 • Inv.nr. CVT0360: Schetsen
 • Inv.nr. CVT0362: Simmerdagen
 • Inv.nr. CVT0366: Rym en Unrym
 • Inv.nr. CVT0370: Ut 'e boarterstiid fan Nessonk
 • Inv.nr. CVT0371: Kleine Luyden Schetsen uit het friesche dorpsleven
 • Inv.nr. CVT0372: In de Dockumer leugenbank
 • Inv.nr. CVT0373: Mayke Jakkelis
 • Inv.nr. CVT0375: De reis nei it âlde doarp
 • Inv.nr. CVT0376: De fryske gedichten fan Eelke Meinerts
 • Inv.nr. CVT0377: Wintergrien
 • Inv.nr. CVT0378: Nellie's vacantie
 • Inv.nr. CVT0382: De pommerant
 • Inv.nr. CVT0383: Villa Oorwurm (op Ameland)
 • Inv.nr. CVT0385: Hoe Nine en Tut hun vacantie doorbrachten
 • Inv.nr. CVT0386: Zwerver op het Wad
 • Inv.nr. CVT0387: De Salverda-froulju
 • Inv.nr. CVT0389: Gitten yn goud
 • Inv.nr. CVT0390: Ilke Fokkes
 • Inv.nr. CVT0391: De smid van Grijsdorp
 • Inv.nr. CVT0392: Sjouke Sjaerdema
 • Inv.nr. CVT0393: De burgemeester
 • Inv.nr. CVT0397: Gods trouforboun
 • Inv.nr. CVT0398: Wynfearren
 • Inv.nr. CVT0399: Nije gedichten
 • Inv.nr. CVT0400: Op koart front
 • Inv.nr. CVT0401: Stjerrerein
 • Inv.nr. CVT0402: Tuorrebouten
 • Inv.nr. CVT0403: De jonge fen 'e pôle
 • Inv.nr. CVT0404: Forgetten post
 • Inv.nr. CVT0406: De vrouwe van 't Hoynink
 • Inv.nr. CVT0407: De neiklap
 • Inv.nr. CVT0409: Blommen foar Minke
 • Inv.nr. CVT0410: It loeder fan Clancarty
 • Inv.nr. CVT0411: De ienlike wei
 • Inv.nr. CVT0414: De wei dy't ik net gean wol
 • Inv.nr. CVT0415: Scherpe schaatsen verre vaarten
 • Inv.nr. CVT0416: Vlucht naar de vijand
 • Inv.nr. CVT0417: Een kerstnacht voor Parijs
 • Inv.nr. CVT0419: In liefde's licht
 • Inv.nr. CVT0420: Op reis nei Jeruzalem
 • Inv.nr. CVT0421: Boustiennen
 • Inv.nr. CVT0423: In lyk by peal alve
 • Inv.nr. CVT0424: En de sé wie net mear
 • Inv.nr. CVT0428: Fêst en dochs los
 • Inv.nr. CVT0429: God jowt gjin sifers
 • Inv.nr. CVT0430: de lêste fan 'e Kampenaers
 • Inv.nr. CVT0431: De geheime grot
 • Inv.nr. CVT0432: Beumer & Co
 • Inv.nr. CVT0433: Strooschippers
 • Inv.nr. CVT0434: Warden een koning
 • Inv.nr. CVT0435: Fir
 • Inv.nr. CVT0436: Heechmoed
 • Inv.nr. CVT0437: Jancko Douwema
 • Inv.nr. CVT0438: Ljochtsjende kimen
 • Inv.nr. CVT0439: Een zoon begraaft zijn vader
 • Inv.nr. CVT0440: Twee muzen
 • Inv.nr. CVT0442: De wraek
 • Inv.nr. CVT0443: De boer van 't Grootshof
 • Inv.nr. CVT0445: Grettir
 • Inv.nr. CVT0446: Auke vecht mee
 • Inv.nr. CVT0447: Een gelukkige vrouw
 • Inv.nr. CVT0448: Jacob Brunner
 • Inv.nr. CVT0449: Een dorpsdominee
 • Inv.nr. CVT0450: Renata
 • Inv.nr. CVT0452: Woest maar kalm
 • Inv.nr. CVT0458: De lange wandeling
 • Inv.nr. CVT0459: Rimpels en golven
 • Inv.nr. CVT0460: De schrik der Wadden
 • Inv.nr. CVT0462: Woest water
 • Inv.nr. CVT0463: Vliegende storm
 • Inv.nr. CVT0464: De smokkelaars van de Schans
 • Inv.nr. CVT0466: De ballingen
 • Inv.nr. CVT0469: De terugkeer
 • Inv.nr. CVT0470: De Friese hoevenaar
 • Inv.nr. CVT0471: De lytje Pole
 • Inv.nr. CVT0474: Hessel Ypma
 • Inv.nr. CVT0476: It greate aventûr
 • Inv.nr. CVT0477: Dutch treat
 • Inv.nr. CVT0478: De watergeus
 • Inv.nr. CVT0479: Hotse Hiddes
 • Inv.nr. CVT0480: De vrijbuiter
 • Inv.nr. CVT0481: Sjouk van Holdinge
 • Inv.nr. CVT0482: De turfschippersjongen van Akkerwoude
 • Inv.nr. CVT0485: Iepen Finsters
 • Inv.nr. CVT0489: Goudhaantjes deel 1 t/m 6
 • Inv.nr. CVT0491: Over de greiden straalt de zon
 • Inv.nr. CVT0493: Tusschen mijnen en grondzeeën
 • Inv.nr. CVT0494: Familie en kennissen
 • Inv.nr. CVT0500: Schylgerlaner leisboek
 • Inv.nr. CVT0503: Het raadsel van de Waaden
 • Inv.nr. CVT0532: Forschaet Rijm in Onrijm
 • Inv.nr. CVT0594: Het leven der doorluchtigen veld-oversten
 • Inv.nr. CVT0603: Sentimentele reize
 • Inv.nr. CVT0611: In Frîskereisiger troch ît Frîske lan
 • Inv.nr. CVT0614: Friesche sagen
 • Inv.nr. CVT0622: Ien bult as ien heak kynsen
 • Inv.nr. CVT0625: De nieuwe Ternaarder Bloemendal of de Friesche lusthof
 • Inv.nr. CVT0626: Gedichten en spreuken
 • Inv.nr. CVT0645: Phaerdrus spreekende beesten en uithangbord
 • Inv.nr. CVT0652: Hwet tetsjes for de winterjûnen
 • Inv.nr. CVT0653: De wilde lantearne
 • Inv.nr. CVT0654: De bistjoende wrald
 • Inv.nr. CVT0656: In profeet in eigen lan
 • Inv.nr. CVT0660: In moandei reiske mei Ulbe fan Peasens
 • Inv.nr. CVT0662: As jimme it leie meie
 • Inv.nr. CVT0670: Rijmprenten van een Waddeneiland
 • Inv.nr. CVT0674: Iduna
 • Inv.nr. CVT0677: In Joonpraatje
 • Inv.nr. CVT0797: Memme-jierdei
 • Inv.nr. CVT0817: It Húsmanne petear
 • Inv.nr. CVT0878: Ut'e boarterstiid fan Nessonk
 • Inv.nr. CVT0896: Iduna, Frisk rim end ûnrim
 • Inv.nr. CVT0924: Myn laatst bestek
 • Inv.nr. CVT0947: De Dokkumer krans, een gesprek in de Prinsentuin
 • Inv.nr. CVT1089: Jongfryske sangen
 • Inv.nr. CVT1092: Ien fan sang en ien fan sin
 • Inv.nr. CVT1160: Kroniek van Sint-Jansoog
 • Inv.nr. CVT1166: Lijst van uitgaven 1964
 • Inv.nr. CVT1264: Fen eigen groun
 • Inv.nr. CVT1339: Jiergong
 • Inv.nr. CVT1353: Uit de oude doos De Groote Guut van Dockum
 • Inv.nr. CVT1435: Ik hoor trompetten klinken
 • Inv.nr. CVT1640: De wrâld fan Gysbert Japics 1603 1666
 • Inv.nr. CVT1725: Hoe het moet en hoe het kan.
 • Inv.nr. CVT1747: Geschiedenis der lectuurvoorziening in de Friese Wouden
 • Inv.nr. CVT1930: Sonnetten fan Shakesspeare
 • Inv.nr. CVT1938: Op het Oranje Nassau's huwelijk, aan mijn vriend Wibrand van Itsma
 • Inv.nr. CVT2011: Smel sulver
 • Inv.nr. CVT2203: Friesche Rymlery
 • Inv.nr. CVT2393: Vox Humana
 • Inv.nr. CVT2394: Gijsbert Japiks in studje yn dichtersskip
 • Inv.nr. CVT2433: Avontuur om Rottumerplaat
 • Inv.nr. CVT2437: De kar
 • Inv.nr. CVT2800: Dichtregelen op de verkiezingen
 • Inv.nr. CVT2956: De ring van het licht, friese volksverhalen
 • Inv.nr. CVT3011: Levensberichten der afgestorven medeleden van de maatschappij der Nedrlandsche Letterkunde
 • Inv.nr. CVT3112: Dagboek van mr Feddo Jan van Slooten 1789 (Overdruk)
 • Inv.nr. CVT3133: Avondrood ....Bloemlezing en overzicht der stadsfriese, amelandse en bildtse letteren
 • Inv.nr. CVT3134: Volk aan den Plas reisgids door de friese meren
 • Inv.nr. CVT3213: De dichter-predikant Francois Haverschmidt
 • Inv.nr. CVT3874: Ode aan de zode
 • Inv.nr. CVT4224: ABC-regels..........handleiding voor het alfabetisch rangschikken
 • Inv.nr. CVT4415: Dag zee, donkere zee
 • Inv.nr. CVT4430: Catharina Schrader Vroedvrouw tegen wil en dank
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0071: Ook dit is Dokkum. Over het leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed.
 • Inv.nr. W0226: De Skiermuntseager literatuer