Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

monumentGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2002 : Ferwerderadiel: Foto's Marrum
 • Obj.nr. m614: Monument op de Zeedijk
 • Obj.nr. m612: Monument van Ids Wiersma op de zeedijk
 • Obj.nr. m613: Onthulling monument van ids Wiersma aan de Zeedijk
  Collectie 3004 : Achtkarspelen: Foto's Drogeham
 • Obj.nr. Dro037: De onthulling van het generaal Spoormonument, vlakbij Bouwekleaster.
  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00521: Gevelsteen met stadsschild uit 1834 in het Poortershuis bij de Woudpoortsbrug.'
 • Obj.nr. D00522: Gevelsteen 'De Eenhoorn'.
 • Obj.nr. D00523: Gevelsteen Swart Steigerend Peert
 • Obj.nr. D00525b: Gevelsteen 'De Eenhoorn'
 • Obj.nr. D00489: Bovenlicht van een pand
 • Obj.nr. D00490: Bovenlicht van een pand
 • Obj.nr. D00491: Pand Op de Fetze A75 (consistorie NH Kerk)
 • Obj.nr. D00492: Pand Keppelstraat 40 (Friesch Koffiehuis)
 • Obj.nr. D00493: Pand Kleine Breedstraat 5
 • Obj.nr. D00494: Gevelsteen van het voormalige weeshuis
 • Obj.nr. D00495: Panden hoek Kerkstraat / Op de Fetze met de achterkant van de Grote of St. Martinuskerk
 • Obj.nr. D00496: Pand Armhuis (nu Admiraliteitsgebouw)
 • Obj.nr. D00497: Poort in de muur naar het Admiraliteitsgebouw in de Lange Oosterstraat
 • Obj.nr. D00498: Pand A41 (Boterstraat 8)
 • Obj.nr. D00500: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00500a: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00502: Pand De Zijl 3
 • Obj.nr. D00503: Pand D32 (De Zijl 5) '
 • Obj.nr. D00504: De Waag
 • Obj.nr. D00505: Panden in de Lange Oosterstraat met gevelsteen In't Rood `Hardt 1614'
 • Obj.nr. D00506: Panden Keppelstraat 2 en Steenendam 1
 • Obj.nr. D00507: Pand Legeweg 23
 • Obj.nr. D00508: Pand Hoek Kleine Breedstraat / Diepswal (boekhandel Bergsma)
 • Obj.nr. D00509: Top gevel Halvemaanspoort 15/17 met gevelsteen 'Gekroonde Zoutziederij 1739'
 • Obj.nr. D00511: Pand Anjelierstraat 1
 • Obj.nr. D00513: Bovenlicht pand A199 (Aalsumerpoort 6)
 • Obj.nr. D00514: Bovenlicht pand Grote Breedstraat 27 (huisarts C. Sipkes)'
 • Obj.nr. D00515: Bovenlicht van het pand D 42 (Vlasstraat 16)
 • Obj.nr. D00516: Bovenlicht van het pand A 6 (Hoogstraat 26)
 • Obj.nr. D00517: Gevelsteen met wapenschild uit 1880
 • Obj.nr. D00518: Bovenlicht van een pand
 • Obj.nr. D00519: Gevelsteen Int Roodt Hardt van 1614.
 • Obj.nr. D00520: Gevelsteen 'Int Ve Guld See Peert 1656" '
 • Obj.nr. D00526: De gevelsteen van het Admiraliteitsgebouw
 • Obj.nr. D00526a: Ingang westzijde Admiraliteitsgebouw
 • Obj.nr. D00527: Een ontwerp voor het Bonifatiusmonument
 • Obj.nr. D00528: Pand De Dijk 16
 • Obj.nr. D00529: Panden op de hoek De Dijk - Doorbraak.
 • Obj.nr. D00531: Molen 'Zeldenrust' in restauratie
 • Obj.nr. D00532: De gerestaureerde korenmolen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00532a: De gerestaureerde korenmolen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00533: Restauratie van de Grote of St. Martinuskerk
 • Obj.nr. D00535: Een model van het Bonifatiusstandbeeld
 • Obj.nr. D00536: De onthulling van het Bonifatiusmonument door prinses Beatrix
 • Obj.nr. D00537: Het Bonifatiusstandbeeld in de werkplaats van de beeldhouwer
 • Obj.nr. D00538: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538a: Bloemlegging bij het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538b: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00540: Bolwerkhûske aan het Baantjebolwerk
 • Obj.nr. D00541: Gerestaureerd Bolwerkhûske aan het Baantjebolwerk
 • Obj.nr. D00542: Pand Keereweer; Wendelaar Bongamuseum
 • Obj.nr. D00552: De Bonifatiuspomp
 • Obj.nr. D00553: Het verzetsmonument 1940 - 1945
 • Obj.nr. D00555: De onthulling van een nieuw monument op de fusilladeplaats aan de Woudweg
 • Obj.nr. D00557: Herdenking 1940-1945 bij het verzetsmonument op het Noorderbolwerk
 • Obj.nr. D00557a: Herdenking 1940-1945 bij het verzetsmonument op het Noorderbolwerk
 • Obj.nr. D00559: De gerestaureerde korenmolen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00559a: Korenmolen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00560: De opening van de gerestaureerde korenmolen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00560a: De opening van de gerestaureerde korenmolen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00561: Halinterieur uit het pand Halvemaanspoort no.1
 • Obj.nr. D00562: Zandstenen siervaas van de Fetzepomp
 • Obj.nr. D00563: Gevelsteen Fetzefontein uit 1712.
 • Obj.nr. D00564: Gevelsteen Swart Steigerend Peert.
 • Obj.nr. D00565: Gevelsteen 'De gvlden bvtterton'
 • Obj.nr. D00566: Gevelsteen 'Int roodt hardt'
 • Obj.nr. D00567: Gevelsteen De gvlden bvtterton uit 1643.
 • Obj.nr. D00568: Gevelsteen 'De gekroonde mosterdmolen'
 • Obj.nr. D00569: Pand van Stolte aan de Diepswal
 • Obj.nr. D00582: Gedenktekentje van D.R. Camphuijsen
 • Obj.nr. D00583: Monument van dichter D.R. Camphijsen
 • Obj.nr. D00584: Restauratie pand De Zijl 1
 • Obj.nr. D00585: Molen 'De Hoop' op het Baantjebolwerk
 • Obj.nr. D00586: Gezicht op molen 'Zeldenrust'
 • Obj.nr. D00587: Gezicht vanaf molen 'Zeldenrust' richting molen 'De Hoop'
 • Obj.nr. D00737: Monument op de Algemene Begraafplaats in Dokkum
 • Obj.nr. D00829: De Waag
 • Obj.nr. D00829a: De Waag en de Kleine Breedstraat
 • Obj.nr. D00831: Dak en koepel van de Waag in Dokkum
 • Obj.nr. D01005: De Grote of Martinuskerk in Dokkum
 • Obj.nr. D01005a: De grote toren in Dokkum
 • Obj.nr. D01056: Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Dokkum
 • Obj.nr. D01056a: Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Dokkum
 • Obj.nr. D01228: Blokhuis aan de Zijl
 • Obj.nr. D01234: De Bonifatiusbron in Dokkum
 • Obj.nr. D01237: Restauratie pand aan het Achterom

  Foto's


 

 
 

Deze fotopresentatie bevat 7 afbeeldingen van de 11 atlasobjecten met dit trefwoord.
Er zijn 4 foto's die niet getoond kunnen worden i.v.m. copyright.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0001: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 2: De gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0007: Monumenten Inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. B0009: Monuminten yn Eastdongeradiel
 • Inv.nr. B0012: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Friesland. Deel 4: De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Inv.nr. B0017: Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland
 • Inv.nr. B0018: Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0019: Sta stil in het spoor van de canadezen langs monumenten van verzet en bevrijding
 • Inv.nr. B0042: Inventarisatie Archeologische monumenten en terreinen in Friesland met kaarten
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0121: De ramp te Wierum op 1 december 1893
 • Inv.nr. B0143: De Sint Annakerk te Hantumhuizen Romaans bouwen in Friesland deel 1
 • Inv.nr. B0164.1: De Ramp van Moddergat
 • Inv.nr. B0164.2: De Ramp van Moddergat 1883
 • Inv.nr. B0197: Schiermonnikoog een drieluik
 • Inv.nr. B0222: Het Stadhuis van Dokkum
 • Inv.nr. B0229: Dockum, kleine gids met beschrijving van de bezienswaardigheden.
 • Inv.nr. B0230: Oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum
 • Inv.nr. B0232: Moenia Doccumana. Dokkums Groene Gordel.
 • Inv.nr. B0275: Bezettingstijd en bevrijding in noordoost Friesland in de jaren 1940-1945.
 • Inv.nr. B0307: De Kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente
 • Inv.nr. B0321: De Bonifatiusbron te Dokkum
 • Inv.nr. B0336: In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer?
 • Inv.nr. B0338.1: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
 • Inv.nr. B0350: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 1 Ferwerderadeel.
 • Inv.nr. B0352: Gids van het kerkmuseum Janum
 • Inv.nr. B0360: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland Noordelijk Oostergo deel 3 Dantumadeel.
 • Inv.nr. B0386: Bouwkunst in Kollumerland.
 • Inv.nr. B0387: Vijf jaren Stichting Oud Kollumerland 1973-1978
 • Inv.nr. B0421: Beschermde Dorpsgezichten in Friesland Hollum
 • Inv.nr. B0572: Verleden van Frieslands Noordoosten
 • Inv.nr. B0576: Fan 'e wylde see besprongen, in oersjoch fan merktekens fan e striid tsjin it wilde hef
 • Inv.nr. B0606: Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
 • Inv.nr. B0650.1: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Molenroute
 • Inv.nr. B0650.2: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Kerkenroute
 • Inv.nr. B0668: Monumenten in Dongeradeel
 • Inv.nr. B0683: Opduin een wandelend huis
 • Inv.nr. B0702: Fryslân in de oorlog. Een laatste saluut. Opgedragen aan 4100 slachtoffers
 • Inv.nr. B0707: De worm heeft rode haren
 • Inv.nr. B0757: It Burmaniapaad Een kijk-, lees, wandel- en fietsroute langs Ferwerd en Hogebeintum
 • Inv.nr. B0781: Friesland monumentaal....in takomst foar ús forline
 • Inv.nr. B0795: Begraven op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0802: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
 • Inv.nr. B0834: De Schierstins Friese Stinzen en Staten Veenwouden
 • Inv.nr. B0835: Stania State Oenkerk
 • Inv.nr. B0858: Open monumentendag in EE 1990
 • Inv.nr. B0903: Tekens van toen in Tytjerksteradiel 1940-1945
 • Inv.nr. B0906: Monumenten vertellen het verhaal van de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0921: Molen "de Zwaluw" te Birdaard
 • Inv.nr. B0925: Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Friesland
 • Inv.nr. B0930: Architectuur en stedebouw in Friesland
 • Inv.nr. B0931: Architectuur in Friesland 1940 - 2000
 • Inv.nr. B0941: Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0605: Opdat wij niet vergeten ter nagedachtenis aan de gevallen van Dokkum in de bezettingsjaren
 • Inv.nr. CVT0746: Shell journaal van Nederlandse monumenten
 • Inv.nr. CVT0826: Monumentenwet
 • Inv.nr. CVT0874: Kentekens in stad en land
 • Inv.nr. CVT1025: Musea en monumenten in Friesland
 • Inv.nr. CVT1037: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1975
 • Inv.nr. CVT1038: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1976
 • Inv.nr. CVT1039: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1977
 • Inv.nr. CVT1040: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1978
 • Inv.nr. CVT1041: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1979/80
 • Inv.nr. CVT1042: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1980/81
 • Inv.nr. CVT1043: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1981/82
 • Inv.nr. CVT1044: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1982/83
 • Inv.nr. CVT1045: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1984/85
 • Inv.nr. CVT1046: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1985/86
 • Inv.nr. CVT1047: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1986/87
 • Inv.nr. CVT1048: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1987/88
 • Inv.nr. CVT1049: Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1988/89
 • Inv.nr. CVT1094: Open Monumentendag Dongeradeel 1988
 • Inv.nr. CVT1175: Tsien fryske monuminten
 • Inv.nr. CVT1182: De ramp te Wierum op 1 december 1893
 • Inv.nr. CVT1379: Monumentenlijst Dokkum 1967
 • Inv.nr. CVT1394: Historische schoonheid en stadssanering
 • Inv.nr. CVT1511: Voorlopige lijst van monumenten in de gemeente Dokkum
 • Inv.nr. CVT1724: Nederlandse monumenten in beeld
 • Inv.nr. CVT1821: Restaureren in Friesland
 • Inv.nr. CVT1974: Gemeentelijke monumentencommissies aan het werk
 • Inv.nr. CVT2087: De bescherming van klok en beiaard
 • Inv.nr. CVT2103: 50 jier letter
 • Inv.nr. CVT2133: De laatste eer.... langs grafmonumenten in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2134: Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. CVT2231: Scholen adopteren monumenten
 • Inv.nr. CVT2597: Monumenten inventarisatieproject Dongeradeel
 • Inv.nr. CVT2842: Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer, jaarboek 1966
 • Inv.nr. CVT2846: Fries Scheepvaartmuseum en oudheidkamer, jaarboek 1967/'68
 • Inv.nr. CVT2951: Verschanste schoonheid
 • Inv.nr. CVT3160: Het restaureren van historische monumenten
 • Inv.nr. CVT3264: De friese weg naar Monumentenzorg
 • Inv.nr. CVT3520: Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân
 • Inv.nr. CVT3645: Gedenktekens in Friesland 1940-1945
 • Inv.nr. CVT3672: Hun naam leeft voort…!
 • Inv.nr. CVT3676: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3940: Instandhouding van ons erfgoed ... Jaarboek van Monumentenzorg
 • Inv.nr. CVT3957: Dokkum monument en binnenstad
 • Inv.nr. CVT4429: De ramp van Moddergat Het vergaan van de vissersvloot van Paessens en Moddergat op 6 maart 1883
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD032: Wapen en zegel van de stad Dokkum
 • Inv.nr. HDD044: Richard Lindeman: een beeld van een vent
 • Inv.nr. HDD051: Koren- en Pelmolen "Zeldenrust" in Dokkum
 • Inv.nr. HDD057: Watertoren Dokkum monument van wederopbouw
 • Inv.nr. HDD058: Dongeradeel tusken Dokkum en see
 • Inv.nr. HDD065: Bonifatiuskapel Dokkum
 • Inv.nr. HDD066: Bonifatiusplein Dokkum
 • Inv.nr. HDO044: Poldermolen "De Gans" bij Ezumazijl
 • Inv.nr. HDO052: Sluizencomplex Ezumazijl
 • Inv.nr. HDW046: De poldermolen de Miedenmolen onder Holwerd
 • Inv.nr. HDW048: Toespraak door burgermeester R.S. Cazemier bij de onthulling van het monument voor het standbeeld voor de vissersvrouwen van Paesens en Moddergat op zaterdag 8 maart 2008
 • Inv.nr. HDW049: Friese hulp aan slachtoffertjes hongerwinter niet vergeten
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0016: Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0132: Cultuurhistorische verkenning Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0152: Toespraak gehouden bij de onthulling van het monument van Wierum op zaterdag 30 november 1968
 • Inv.nr. W0169: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
 • Inv.nr. W0191: Hollum een dorp als monument.
 • Inv.nr. W0193: Herinrichting molen "De Hoop" te Holwerd
 • Inv.nr. W0222: Moddergat een vissersdorp met historie