Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Niawier


Ruimer [BT]

 • Oostdongeradeel


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.Archiefvormers

  Armvoogdij Niawier
  Gereformeerde Kerk Niawier
  Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Niawier

  Archiefblokken

 • toegang 002 Oostdongeradeel 1657-1928
 • toegang 110 Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Niawier
 • toegang 142 Gereformeerde Kerk Niawier
 • toegang 176 NH Gemeente Metslawier/ Niawier
 • toegang 201 Algemene Werklieden Vereniging Oostdongeradeel
 • toegang 207 Christelijke Basisschool, Niawier
 • toegang 247 Meindersma
 • toegang 281 Collectie Handschriften en Diversen
 • toegang 309 C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0002: In Vogelvlucht. Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0080: It Doarp Nijewier
 • Inv.nr. B0082: 75 jarig bestaan van de christelijke muziekvereniging de Bazuin te Niawier - Wetzens 1920 - 1995
 • Inv.nr. B0083.2: In grazige weiden..... 1892 - 2005 De Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetzens
 • Inv.nr. B0084: 75 jier kristlik underwiis te Nijewier - Wetzens 1906-1981
 • Inv.nr. B0085: Niawier Wetzens 100 jaar in beeld - Simmer 2000
 • Inv.nr. B0089: We zijn maar met weinigen, klein in getal
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0023: Our heritage and Familie Tree.
 • Inv.nr. G0097: Niawier, dat kleine dorpje in Friesland, waar het allemaal begon met Saape Gerbens en Maycke Claases. Oostdongeradeel. - met index 1997 - bevat
 • Inv.nr. G0227: Miedema stam uit Hantumeruitburen meer dan 325 jaar....Uw stam 1630 - 1975
 • Inv.nr. G0228: Genealogisch overzicht van het geslacht Goffe Miedema & Stijntje Bosch stam: Hantumeruitburen deel II 1884-2010
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDO020: Oorkonden betreffende het Klooster Sion te Niawier, 1490-1574
 • Inv.nr. HDO022: Het grondbezit te Niawier uit het Register van Aanbreng en de Benificiaalboeken 1511 - 1580
 • Inv.nr. HDO037: De meistaking van 1943 Het vermiste slachtoffer Dirk Fokkens van Niawier
 • Inv.nr. HDO043: Overzicht van 75 jaar gereformeerde jongelingsvereniging "Leert en Vermaant Elkander" te Niawier
 • Inv.nr. HDO047: Een betere plaats voor de priorzerk in Niawier
 • Inv.nr. HDO050: De monstervis van Niawier
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0107: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)
 • Inv.nr. I0141: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826)
 • Inv.nr. I0154: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840)
 • Inv.nr. I0167: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854)
 • Inv.nr. I0180: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900
 • Inv.nr. I0197: Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. S0042: De Sneuper 42
 • Inv.nr. S0052: De Sneuper 52
 • Inv.nr. S0063: De Sneuper 63
 • Inv.nr. S0069: De Sneuper 69
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0089: It kleaster Sion serie artikelen betreffende het klooster Sion
 • Inv.nr. W0146: De Priorszerk te Niawier.