Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Noordoost FrieslandGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Archiefblokken

 • toegang 034 Gereformeerde Kerk, classis Dokkum
 • toegang 251 Samenwerkingsverband Noordoost Friesland (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 280 Collectie Oostergo/Nieuwe Dockumer Courant (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 302 Wadloopcentrum Fryslân
 • toegang 303 Diabetesvereniging Nederland, afdeling Dokkum e.o.
 • toegang 306 VVD ( Ondercentrale Dokkum)
 • toegang 359 Experimenteel Jeugd Welzijns Project (E.J.W.P.) Noordoost Friesland (nog niet op Internet beschikbaar)
 • toegang 418 Woningbouwvereniging "Thùs Wonen, Noordoost Friesland (voorgangers) (nog niet op Internet beschikbaar)

  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0018: Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0720: Het is een mooie dag Een poëtische ontmoeting in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0730: Banda in beweging 1885 - 2005
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0748: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. B0759: Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0763: In het blauwe licht van God. vijftig verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen
 • Inv.nr. B0782: It Heitelân
 • Inv.nr. B0819: Het ontstaan van het openbaar vervoer in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. B0822: De Mieden ....een landschap in de Noordelijke Friese Wouden
 • Inv.nr. B0823: De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen
 • Inv.nr. B0855: Bloembollen en bloembollencultuur in Noord-Nederland
 • Inv.nr. B0983: It Jubeljier
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0548: Op reis door Friesland in grootmoeders tijd : deel 2 de noordoosthoek
 • Inv.nr. CVT0650: Naamlijst der Heeren Predikanten Classis Dockum
 • Inv.nr. CVT0699: Zie Noord-Oost Friesland
 • Inv.nr. CVT0815: Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1957 NOF
 • Inv.nr. CVT0830: Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1955 NOF
 • Inv.nr. CVT0918: Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
 • Inv.nr. CVT0977: Districskeuringen door de Provinciale Commissie voor Veefokkerij
 • Inv.nr. CVT1029: Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1030: Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1104: Dokkum ten opzichte van den Noord-Friesche Lokaal-Spoorweg
 • Inv.nr. CVT1125: Dokkum kern van Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. CVT1375: Tusken waed en wâlden
 • Inv.nr. CVT1570: Jeugdwelzijnsproject Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT1611: Lokaalspoorwegen in Nederland
 • Inv.nr. CVT1652: Open brief aan Provinciale Staten betreffende de aanleg van het spoor naar Dokkum door Westdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1676: De winkelman in de Kleibouwstreek
 • Inv.nr. CVT1912: Eenige beschouwingen betreffende den Noordfriesche lokaalspoorweg
 • Inv.nr. CVT1970: Exeperimenteel Jeugd Welzijnsprojekt Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2036: Jaarverslag 1964 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2037: Jaarverslag 1967 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2038: Jaarverslag 1962 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2039: Jaarverslag 1969 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
 • Inv.nr. CVT2046: Historische wandelingen door Friesland
 • Inv.nr. CVT2133: De laatste eer.... langs grafmonumenten in Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2134: Steengoed. Langs monumenten en hun bouwmaterialen in Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. CVT2494: Dokkum exposeert ... programma van de 2e jaarbeurs voor Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2684: Voorwaarden bij de concessies voor den aanleg en de exploitatie van een locaal spoorweg
 • Inv.nr. CVT2847: Undersyk yn de noardeasthoeke
 • Inv.nr. CVT3057: Sykljocht op de Wâlden
 • Inv.nr. CVT3142: Verleden van Frieslands Noordoosten
 • Inv.nr. CVT3175: Economische gegevens betreffende Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT3361: Industrieschap Oostelijk Friesland
 • Inv.nr. CVT3421: Op de Rails De Noord Friesche Lokaalspoorweg Maatschappij
 • Inv.nr. CVT3495: Mei slykboar en kramizer
 • Inv.nr. CVT3569: Weg van de snelweg Nederland, reisboek 8
 • Inv.nr. CVT3730: 100 jaar Nieuwsblad van Noordoost Friesland 100 jaar Kollumer Courant
 • Inv.nr. CVT3857: Verloren sporen Opkomst en einde van de Noord-friesche Lokaalspoorwegmaatschappij
 • Inv.nr. CVT3926: Kerkepad 1985
 • Inv.nr. CVT3927: Kerkepad 1986
 • Inv.nr. CVT4010: Op de praatstoel Verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850
 • Inv.nr. CVT4405: Wegen van Waarde Inspirerend Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT4425: Kort kommervol bestaan van lokaalspoor
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. CVT4442: Gedragen door de wind .... een poëtische tocht door Noordoost Friesland
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0224: De Jellema`s fan `e Dockumer Wâlden
 • Inv.nr. G0225: Stamboom Palma van Ternaard
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0020.01: Noflik Fryslân
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0199: Kanokaart voor Noordoost-Friesland
 • Inv.nr. W0217: Het lager onderwijs in Noordoost Friesland omstreeks 1850
 • Inv.nr. W0219: Historische wandelpaden in Noordoost- Friesland
 • Inv.nr. W0223: De zwaarte van de bouwvoor en de landbouwkundige waarde van de Noord Friese kleigronden
 • Inv.nr. W0229: Twaalf stekjes ...Bijzondere ontmoetingsplaatsen in Noordoost-fryslân