Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

onderwijsGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
 • Obj.nr. h332: Onderwijzers en onderwijzeressen van de Chr. Lagere School, Hallum, 1897
  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00370: Christelijke Landbouwhuishoudschool in Dokkum aan de Eelaan
 • Obj.nr. D00370a: De christelijke middelbare Landbouwwinterschool in Dokkum aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00372: Portretfoto van I. Jongsma, directrice van de christelijke landbouwhuishoudschool aan de Eelaan
 • Obj.nr. D00373: Schoolbestuur christelijke landbouwhuishoudschool met directrice I. Jongsma
 • Obj.nr. D00374: De openbare landbouwhuishoudschool aan de Woudweg in Dokkum
 • Obj.nr. D00280: Kweekschool 'Clearcamp' met op de achtergrond de nieuwe Lagere Technische School.
 • Obj.nr. D00375: De opening van de christelijke lagere technische school aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00375a: J. Jongsma spreekt tijdens de opening van de christelijke lagere technische school
 • Obj.nr. D00376: Opening van de christelijke lagere technische school aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00376a: N.J. Rommes tijdens de opening van de christelijke lagere technische school
 • Obj.nr. D00377: A. van Lunen, leraar muziek, bespeelt de piano tijdens de opening van de christelijke lagere technische school aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00377a: N.J. Rommes, J. Jongsma en J. de Vries tijdens de opening van de christelijke lagere technische school
 • Obj.nr. D00378: Een overzichtsfoto van de genodigden bij de opening van de christelijke lagere technische school
 • Obj.nr. D00379: Het grote fietsenhok van de oude christelijke lagere technische school aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00380: Afscheid van H. Riddersma als hoofd van de christelijke lagere technische school
 • Obj.nr. D00381: N. Toornstra met 'de vos' tijdens de vossejacht van de christelijke lagere technische school
 • Obj.nr. D00382: Het christelijk lyceum 'Oostergo' met brug over de Woudvaart
 • Obj.nr. D00382a: Het christelijk lyceum 'Oostergo'
 • Obj.nr. D00383: Luchtfoto van het christelijk lyceum 'Oostergo' en omgeving (noord-oost)
 • Obj.nr. D00383a: Luchtfoto van het christelijk lyceum 'Oostergo' en omgeving (zuid-oost)
 • Obj.nr. D00384: Luchtfoto van het christelijk lyceum 'Oostergo' en omgeving (noord-west)
 • Obj.nr. D00384a: Luchtfoto van het christelijk lyceum 'Oostergo' en omgeving (zuid-west)
 • Obj.nr. D00385: Uitbreiding van het christelijk lyceum 'Oostergo'
 • Obj.nr. D00386: De nieuwe vleugel van het christelijk lyceum 'Oostergo'
 • Obj.nr. D00387: Het christelijk lyceum 'Oostergo' aan de Birdaarderstraatweg
 • Obj.nr. D00388: De ingang van de openbare u.l.o.-school aan de Hoedemakersweg
 • Obj.nr. D00389: De openbare u.l.o.-school aan de Hoedemakersweg
 • Obj.nr. D00390: Opening van de nieuwe katholieke lagere school (Bonifatiusschool) aan de Kapellaan
 • Obj.nr. D00390a: Opening van de nieuwe katholieke lagere school (Bonifatiusschool) aan de Kapellaan
 • Obj.nr. D00391: Het reliëf van Marijke Visser aan de buitenkant van het raam in de voorgevel van de openbare u.l.o.-school aan de Hoedemakersweg
 • Obj.nr. D00392: De hal van de nieuwe openbare u.l.o.-school aan de Hoedemakersweg
 • Obj.nr. D00393: De christelijke u.l.o.-school aan de Stationsweg
 • Obj.nr. D00393a: De christelijke school voor b.l.o. 'Prinses Beatrix school' aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00394: Macquette van de te bouwen christelijke u.l.o.-school aan de Stationsweg
 • Obj.nr. D00395: De nieuwe vleugel aan de 'Prinses Beatrix school'
 • Obj.nr. D00396: De 'Dental-car' voor schooltandverzorging
 • Obj.nr. D00396a: Bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikname van De 'Dental-car' voor schooltandverzorging
 • Obj.nr. D00397: De 'Prinses Beatrix school' (b.l.o.-school) aan de Rondweg
 • Obj.nr. D00397a: De kunstuier van de 'Prinses Beatrix school' om de leerlingen het melken te leren
 • Obj.nr. D00398: Afscheid van L. Talsma na 46 jaar bij het christelijk onderwijs gewerkt te hebben
 • Obj.nr. D00399: Christelijke kleuterschool 'Bernewrâld'
 • Obj.nr. D00400: Aanbieding van de sleutel van de nieuwe christelijke kleuterschool in de Bonifatiuspolder
 • Obj.nr. D00400a: De nieuwe christelijke kleuterschool aan de Bonifatiuspolder
 • Obj.nr. D00401: Feestelijke opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00401a: Feestelijke opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00402: Ontvangst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00402a: Ontvangst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00403: Ontvangst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00403a: Ontvangst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00404: S. van Tuinen tijdens de ontvangst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00404a: S. van Tuinen tijdens de ontvangst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00405: Kinderen in optocht van de oude naar de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00405a: Kinderen in optocht van de oude naar de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00406: De opening van de openbare kleuterschool 'Schermersweideschool'
 • Obj.nr. D00407: Kinderen in optocht van de oude naar de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00407a: Kinderen spellen 'Schermersweideschool' met papieren letters voor hun nieuwe kleuterschool
 • Obj.nr. D00408: De opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00408a: De opening van de nieuwe openbare kleuterschool Schermersweide
 • Obj.nr. D00409: De opening van openbare kleuterschool 'Schermersweide'
 • Obj.nr. D00409a: De opening van openbare kleuterschool 'Schermersweide'
 • Obj.nr. D00411: De opening van de openbare kleuterschool 'Schermersweide'
 • Obj.nr. D00411a: De opening van de openbare kleuterschool 'Schermersweide'
 • Obj.nr. D00413: De opening van de openbare kleuterschool 'Schermersweide'
 • Obj.nr. D00413a: De opening van de openbare kleuterschool 'Schermersweide'
 • Obj.nr. D00414: Uitbreiding van de christelijke kleuterschool in de Titus Brandsmastrjitte
 • Obj.nr. D00415: Afscheid van hoofdonderwijzer J.H.Z. Molewijk
 • Obj.nr. D00415a: Kinderen nemen afscheid van J.H.Z. Molewijk als hoofdonderwijzer
 • Obj.nr. D00416: Een toneelstuk opgevoerd door leerkrachten
 • Obj.nr. D00419: De officiële eerste steen-legging van de Groen van Prinstererschool
 • Obj.nr. D00420a: De Groen van Prinstererschool
 • Obj.nr. D00420b: Slaan van de eerste paal voor De Groen van Prinstererschool door P.O. Brouwer
 • Obj.nr. D00423: Christelijke landbouwhuishoudschool aan de Eelaan
 • Obj.nr. D00423a: Keuken van de christelijke landbouwhuishoudschool aan de Eelaan
 • Obj.nr. D00423b: Christelijke landbouwhuishoudschool aan de Eelaan
 • Obj.nr. D00438: Opening van de tentoonstelling 'tekeningen en handwerken der schoolkinderen' tijdens de bevrijdingsfeesten in 1965
 • Obj.nr. D00867: Duitse les ter voorbereiding reis naar Fulda
 • Obj.nr. D01093a: Nieuwe gemeentesecretaris H. Nauta
 • Obj.nr. D01095: Nieuwe gemeentesecretaris H. Nauta

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0027: 125 jaar Christelijk Onderwijs in Anjum 1866-1991
 • Inv.nr. B0034: Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. B0065: De Springplanke Lytse Skiednis fan 7 ingwierrumer skoallen.
 • Inv.nr. B0073: Skoalle Meitsje 75 jaar Christelijk Onderwijs in - Metslawier 1922-1997
 • Inv.nr. B0076: 75 jaar Christelijk Onderwijs te Lioessens e.o. 1905 - 1980
 • Inv.nr. B0084: 75 jier kristlik underwiis te Nijewier - Wetzens 1906-1981
 • Inv.nr. B0087.2: Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
 • Inv.nr. B0087.3: In lytse ieu Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
 • Inv.nr. B0099: Ien Ieu Oer,,,,, 1905 - 2005 Skoalle mei de bibel te Moarre - Ljussens
 • Inv.nr. B0100: Een geschiedenis van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0101: In doarp yn 'e Noardeasthoeke. Easternijtsjerk tusken 1740-1940
 • Inv.nr. B0105: 125 jaar Christelijk Onderwijs in Oosternijkerk. 1868-1993
 • Inv.nr. B0107: Om Nijtsjerk en Nes hinne Noed en nocht foech hundert jier lyn
 • Inv.nr. B0120: Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
 • Inv.nr. B0149: Departement Holwerd der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de 19e eeuw 1820-1875
 • Inv.nr. B0154: Gereformeerde basisschool "De Opbouw" te Blija 25 jaar 1985 - 2010
 • Inv.nr. B0160: Paesens en Moddergat van toen ...
 • Inv.nr. B0196: Vijftig jaar voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog 1948 - - 1998
 • Inv.nr. B0206: It gelearde Dokkum - Lijst van Dokkumer studenten uit alle eeuwen.
 • Inv.nr. B0208: Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
 • Inv.nr. B0250: De laatste rector van de Latijnse School te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting
 • Inv.nr. B0251: 100 jaar openbare lagere school in Dokkum. Burgerschool
 • Inv.nr. B0252: 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum. 1864-1964
 • Inv.nr. B0253: 125 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum. 1864-1989
 • Inv.nr. B0254: Van Paleis op de Dam tot Stationsweg 47.
 • Inv.nr. B0255: Van cursus naar scholengemeenschap Us Hiem, neutraal bijzonder landbouw en huishoud onderwijs
 • Inv.nr. B0256: 25 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Dokkum. 1947-1974
 • Inv.nr. B0257: 40 jaar bestaan van de Christelijke Middelbare Agrarische School
 • Inv.nr. B0258: 't Lyceum in 't zilver. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Christelijke scholengemeenschap Oostergo
 • Inv.nr. B0259: Zeventig jaar Clearcamp 1911-1981 Christelijke Pedagogische Academie en H.A.V.O.
 • Inv.nr. B0260: Sint Bonifatiusschool te Dokkum 75 jaar 1913-1988
 • Inv.nr. B0280: Marten Dijkstra 1920-1972 schoolmeester tot in zijn vingertoppen
 • Inv.nr. B0335: Dokkumer Bruiloftsboekje tgv huwelijk Prins Claus en Prinses Beatrix aan de schoolkinderen van Dokkum
 • Inv.nr. B0368: 100 jaar Vereniging van Christelijk Onderwijs in Broeksterwoude.
 • Inv.nr. B0391: 100 jaar Christelijk Onderwijs in Kollum. 1874-1974
 • Inv.nr. B0393.1: Groote dingen. Honderd jaar Christelijk Onderwijs de Bining te Triemen en Westergeest. 1885 - 1985
 • Inv.nr. B0393.2: Programma van de feestelijkheden op 13 tot en met 19 mei 1985 van cbs de Bining te Triemen
 • Inv.nr. B0399: Over School en Schoolmeesters van Oudwoude. 200 jaar Openbaar Onderwijs.
 • Inv.nr. B0428: Historisch Fotoboek Ballum 100 jaar openbaar Onderwijs
 • Inv.nr. B0429: De Koninging Wilhelminaschool op Ameland
 • Inv.nr. B0430: Vijftig jaar Kardinaal de Jongschool op Ameland
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0542: Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten. 1586-1685
 • Inv.nr. B0650.1: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Molenroute
 • Inv.nr. B0650.2: Lesbrieven - Monumenten in Dongeradeel Kerkenroute
 • Inv.nr. B0651.12: Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Onderwijsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0675: Lager-onderwijswet 1920
 • Inv.nr. B0686: De opleiding van de christelijke onderwijzer.
 • Inv.nr. B0701: De zeevaartschool op Ameland en de onderwijzer Dijkstra
 • Inv.nr. B0732: Friesland 1945 - 1970
 • Inv.nr. B0808: Openbare Lagere School "Burgerschool" te Dokkum 1882 - 2007
 • Inv.nr. B0828: Onder de toren Een geschiedenis van Oostergo 1947 - 1994
 • Inv.nr. B0831: 25 jaar Gereformeerde Streekschool Dokkum 1969 - 1994
 • Inv.nr. B0877: Het geleerde Friesland - een Mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, 1380-1650
 • Inv.nr. B0939: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
 • Inv.nr. B0984: Taalpeiling in Fryslân....Onderzoek naar de beheersing van het fries en nederlands aan het einde van de basisschool
 • Inv.nr. B1017: Social Media in 19e eeuws Dokkum Vijf vriendinnenalbums uit 1830 - 1850
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0627: Lyceum in het zilver
 • Inv.nr. CVT0785: Gezin en school
 • Inv.nr. CVT0920: Het licht der Zeevaert .. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. CVT0996: 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum, 1864 - 1964
 • Inv.nr. CVT1034: De laatste rector van de Latijnse school te Dokkum - Albertus Samuel Carpentier Alting
 • Inv.nr. CVT1206: Bescherming van leerlingen tegen gevolgen van besmettelijke ziekten enz.
 • Inv.nr. CVT1208: Lager-onderwijswet 1920
 • Inv.nr. CVT1261: Het opstel
 • Inv.nr. CVT1270: Schoolwetten der stede Dokkum in den jaare 1662
 • Inv.nr. CVT1327: Openbaar onderwijs in Oostdongeradeel
 • Inv.nr. CVT1439: Scholen maken de mensen
 • Inv.nr. CVT1591: Kerkstraat 2 in Dokkum
 • Inv.nr. CVT1595: Christelijke Technische School te Dokkum 50 jaar
 • Inv.nr. CVT1599: Rapport lagere scholen te Dokkum
 • Inv.nr. CVT1636: Tot nut van Vaderland en boer en burgerstand
 • Inv.nr. CVT1637: It trekskip
 • Inv.nr. CVT1650: Na 100 jaar 1866 - 1966 Christelijk Nationale School te Anjum
 • Inv.nr. CVT1686: Onderwijsplan Rutten
 • Inv.nr. CVT1699: Kerk en school
 • Inv.nr. CVT1718: CTS 50jaar Techn. School Dokkum
 • Inv.nr. CVT1803: 100 jaar Christelijk Schoolonderwijs te Ternaard
 • Inv.nr. CVT1838: Kleuteronderwijs in Friesland
 • Inv.nr. CVT1844: Fjirtich jier provinsiale ûnderwiisrie
 • Inv.nr. CVT1948: C.M.A.S. - Dokkum 40 jaar 1949 - 1989 Us Hiem
 • Inv.nr. CVT1991: Oer it ûnderwiis yn Dokkum yn de 17 ieu
 • Inv.nr. CVT2066: Fryslân en de skoalle
 • Inv.nr. CVT2088: Niet verbergen
 • Inv.nr. CVT2135: De schoolgeldwet 1955
 • Inv.nr. CVT2170: Rapport over het lager nijverheidsonderwijs voor jongens
 • Inv.nr. CVT2205: Zeventig jaar Claercamp
 • Inv.nr. CVT2613: Het MULO-examen
 • Inv.nr. CVT2632: Favento Deo, een behouden vaart
 • Inv.nr. CVT2725: Taak en functie van de Christelijke Technische school
 • Inv.nr. CVT2869: De Fryske Akademy, ûntstien, ûtjouwing en ûtsjoch
 • Inv.nr. CVT2953: Honderd jaar zeevaartschool Terschelling
 • Inv.nr. CVT3104: Schoolkaatsen in Friesland
 • Inv.nr. CVT3145: De openbare zomerpromotie en prijsuitdeling aan de leerlingen van het stedelijk gymnasium te Leeuwarden (niet openbaar)
 • Inv.nr. CVT3147: Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
 • Inv.nr. CVT3221: Gedenkboek van de Carpentier Alting Stichting te Batavia, 1902 - 1927
 • Inv.nr. CVT3331: It gelearde Dokkum - List fan Dokkumer studinten ut alle ieuwen
 • Inv.nr. CVT3461: Schetsen uit de historie van Ee
 • Inv.nr. CVT4013: De taal van het schoolkind in Friesland
 • Inv.nr. CVT4439: Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
 • Inv.nr. CVT4440: Natio Frisica Lustrumgids van het 60 jarig bestaan 1898 - 1958
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA018: Staten en statestieken uit de gemeenteverslagen over Hollum betreffende Armenzorg Scheepvaart Onderwijs Visserij 1851-1900
 • Inv.nr. HDD020: Onderwijs in Dokkum 1848-1922
 • Inv.nr. HDD033: De Oude Christelijke Kweekschool aan de Hantumerweg
 • Inv.nr. HDD064: De onderwijsenquête van 1799 Overzicht van de toestand van scholen en onderwijs in Nederland
 • Inv.nr. HDK020: Dorpsvisie Triemen
 • Inv.nr. HDO021: Statistieken betreffende de Christelijke Nationale School te Ee. 1879-1930
 • Inv.nr. HDO032: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. HDO040: Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief
 • Inv.nr. HDW001: Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Westdongeradeel per dorp gerangschikt
 • Inv.nr. HDW020: De school te Brantgum
 • Inv.nr. HDW033: Petitie, in het kader van een smeekschrift om een School met de Bijbel, door inwoners van Holwerd, aan Koning Willem III, 3 augustus 1878
 • Inv.nr. HDW035: De Historie gaat door het eigen dorp
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.031: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.034: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0012.12: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.18: Snypsnaren
 • Inv.nr. P0012.25: Snypsnaren
 • Inv.nr. Q0011: Priuwkes ut it Ferline deel 11
 • Inv.nr. Q0042: Priuwkes ut it Ferline deel 42
 • Inv.nr. Q0078: Priuwkes ut it Ferline deel 78
 • Inv.nr. S0031: De Sneuper 31
 • Inv.nr. S0033: De Sneuper 33
 • Inv.nr. S0034: De Sneuper 34
 • Inv.nr. S0035: De Sneuper 35
 • Inv.nr. S0036: De Sneuper 36
 • Inv.nr. S0083: De Sneuper 83
 • Inv.nr. S0084: De Sneuper 84
 • Inv.nr. S0085: De Sneuper 85
 • Inv.nr. S0088: De Sneuper 88
 • Inv.nr. S0091: De Sneuper 91
 • Inv.nr. S0103: De Sneuper 103
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0019: Reinier Bogerman van Dokkum (1461-1551 )
 • Inv.nr. W0020: Het ontstaan van her Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum.
 • Inv.nr. W0032: Foeke Sjoerds. Historieschrijver van Friesland. 1713-1770
 • Inv.nr. W0069: Christus het licht der Wereld Christus tot Zijne eere gekomen.
 • Inv.nr. W0115: Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
 • Inv.nr. W0119: Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964
 • Inv.nr. W0151: Tjamme Foppes de Haan (1791-1868) Predikant en Docent Een Zielestrijd
 • Inv.nr. W0153: 75 jaar Christelijk Onderwijs te Nes 1908-1983
 • Inv.nr. W0161: Na 100 jaar Christelijke Nationale School Anjum 1866 - 1966
 • Inv.nr. W0167: De âlde Skoalle te Nes
 • Inv.nr. W0217: Het lager onderwijs in Noordoost Friesland omstreeks 1850