Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

oorlogGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00418: Foto van een tekening, gemaakt door Duitsers, op een schoolbord in de Burgerschool
 • Obj.nr. D00500: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00500a: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538a: Bloemlegging bij het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00538b: Het verzetsmonument op de Noorderdwinger
 • Obj.nr. D00553: Het verzetsmonument 1940 - 1945
 • Obj.nr. D00555: De onthulling van een nieuw monument op de fusilladeplaats aan de Woudweg
 • Obj.nr. D00556: Onthulling naam 'Dropping-Hiem' van de boerderij van de familie Veeninga
 • Obj.nr. D00557: Herdenking 1940-1945 bij het verzetsmonument op het Noorderbolwerk
 • Obj.nr. D00557a: Herdenking 1940-1945 bij het verzetsmonument op het Noorderbolwerk
 • Obj.nr. D00635a: Allegorische optocht tijdens bevrijdingsfeest 5 mei 1960 door Dokkum
 • Obj.nr. D00636: Allegorische optocht tijdens bevrijdingsfeest 5 mei 1960 door Dokkum
 • Obj.nr. D00636a: Allegorische optocht tijdens bevrijdingsfeest 5 mei 1960 door Dokkum
 • Obj.nr. D00737: Monument op de Algemene Begraafplaats in Dokkum
 • Obj.nr. D00804: Mijnenveger Hr. Ms. 'Dokkum' op Oostmahorn
 • Obj.nr. D00804a: Mijnenveger Mr. Hs. 'Dokkum' met haar gevolg in de haven van Oostmahorn
 • Obj.nr. D01056: Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Dokkum
 • Obj.nr. D01056a: Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Dokkum
 • Obj.nr. D01057: Bezoek van koningin Juliana aan Dokkum
 • Obj.nr. D01059: Bezoek van koningin Juliana aan Dokkum
 • Obj.nr. D01063: Uitreiking onderscheiding aan P.O. Brouwer

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0035: Hotse Hiddes de vrijbuiter de watergeus
 • Inv.nr. B0086: Jan Leenderts Lerk .... een fries in het leger van Napoleon
 • Inv.nr. B0130: Hans Willem Baron van Aylva Luitenant Generaal der Nederlanden. 1630-1691
 • Inv.nr. B0159: Terug van vermist, het epos van Wellington HE346 - AS-M , het raadsel van het vliegtuig onder de zeedijk te Holwerd.
 • Inv.nr. B0162: Waren de vissers van Moddergat zeerovers
 • Inv.nr. B0168: Westereenders in Nederlands Indië
 • Inv.nr. B0188: De Naamlozen Dramatisch document van dodenakker in de duinen.
 • Inv.nr. B0189: Mijn Eerherstel als guerilla en auteur van het verguisde maar ware en onverbiddelijke boek Schiermonnikoog Oogappel van Hitler.
 • Inv.nr. B0224: De vestingwerken van Dokkum
 • Inv.nr. B0232: Moenia Doccumana. Dokkums Groene Gordel.
 • Inv.nr. B0272: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland.
 • Inv.nr. B0273: Mei triennen siedzje sjongend sichtsje geschenk aan de schooljeugd van n.o. friesland bij de viering van de bevrijding
 • Inv.nr. B0275: Bezettingstijd en bevrijding in noordoost Friesland in de jaren 1940-1945.
 • Inv.nr. B0276: Ereveld Loenen laatste rustplaats van nederlandse oorlogslachtoffers
 • Inv.nr. B0292: Port Natal visa versa Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1944/45
 • Inv.nr. B0322: Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
 • Inv.nr. B0344: Ontmoeting met de grijze monnik
 • Inv.nr. B0383: Tussen Sennaer en Lauwers Een aantal historische schetsen uit Kollumerland.
 • Inv.nr. B0385.1: Het Kollumer Oproer van 1797, naar verhalen van medespelers.
 • Inv.nr. B0385.2: Fragmenten uit strafdossiers van het Hof van Friesland gebruikt als bronnen voor het schrijven van Het Kollummer Oproer van 1797
 • Inv.nr. B0441: Erfenis van de storm. Oorlogsgraven op Ameland.
 • Inv.nr. B0459: De Robles atlassen vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in friesland in 1572
 • Inv.nr. B0543: De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
 • Inv.nr. B0545: Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma.
 • Inv.nr. B0597: Nederlandse Defensie 1839-1874
 • Inv.nr. B0598: Het Vaderland Verdedigd 1874-1914
 • Inv.nr. B0633: Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving. 1940-1945
 • Inv.nr. B0643.1: Bezettingstijd in Friesland deel 1: Weifeling en keus
 • Inv.nr. B0643.2: Bezettingstijd in Friesland deel 2: Met de rug tegen de muur
 • Inv.nr. B0643.3: Bezettingstijd in Friesland deel 3: Het laatste bedrijf
 • Inv.nr. B0703: Fryslân in de oorlog Strijders, Onderdrukkers en Bevrijders
 • Inv.nr. B0802: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum
 • Inv.nr. B0843: Gevallen uit Friesland in Nederlands-Indië Het vergeten leger 1946-1950
 • Inv.nr. B0844: Dantumadeel in de jaren 1940 - 1945
 • Inv.nr. B0848: Kriich tsjin fremdfolk
 • Inv.nr. B0885: Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL 294 van de R.A.F.
 • Inv.nr. B0906: Monumenten vertellen het verhaal van de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. B0907.01: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel I
 • Inv.nr. B0907.02: De oorlog een gezicht gegeven Kollumerland in de periode '40 - '45 deel II
 • Inv.nr. B0947: Erfgoed van de oorlog
 • Inv.nr. B0949.01: Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel I
 • Inv.nr. B0949.02: Het grote gebod .............. Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. deel 2
 • Inv.nr. B0954: "Vanaf heden is het betreden van het strand weer verboden" Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Inv.nr. B0958: Erfgoed van de Oorlog De oogst van het programma
 • Inv.nr. B1008: De admiraliteit in Dokkum 1597 - 1645
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0453: De kraak De overval op de Leeuwarder strafgevangenis 8 december 1944
 • Inv.nr. CVT1560: Bevrijdingsfeest (van Dokkum)
 • Inv.nr. CVT1791: Der Einfall in die Niederlande
 • Inv.nr. CVT1816: De Britsche Mijnenvegers
 • Inv.nr. CVT2307: Bescherming waterbedrijven met het oog op oorlogsomstandigheden
 • Inv.nr. CVT2318: Het laatste bolwerk is het hart, Ausweis voor Noordoost Friesland
 • Inv.nr. CVT2565: Pompebledden Orgaan van het Veteranenlegioen Nederland
 • Inv.nr. CVT3123: Laarzen op de lange pijp Leeuwarden in de tweede wereldoorlog
 • Inv.nr. CVT3313: Gedenkboek der grenadiers en jagers
 • Inv.nr. CVT3492: Maple Leaf up De Canadese opmars in noord-nederland april 1945
 • Inv.nr. CVT3616: Rondje bevrijdingsfeest
 • Inv.nr. CVT4404: De zwarte wagon verraders in Friesland
 • Inv.nr. CVT4424: Canadian Tulip Festival .... 60th Anniversary Frienship Tour
  Collectie Dossier Dokkum
 • Inv.nr. D0008: De dood van Pieter Boon
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA002: Verklaring van Watze Frans van Cammingha inzake de neutraliteit van Ameland in de oorlog tussen Engeland en de Republiek
 • Inv.nr. HDA020: Het einde van een Dornier
 • Inv.nr. HDA021: Interneringen van Marinevliegtuigen in de eerste wereldoorlog nabij de waddeneilanden
 • Inv.nr. HDA022: Spanjolen op Ameland. Spaanse vluchtelingen op Ameland
 • Inv.nr. HDA024: Wat gebeurde er in 1799 bij de Engelsmanduun
 • Inv.nr. HDD007: Lijst van garnizoenen te Dockum geleegen van het jaar 1746 tot 1800
 • Inv.nr. HDD011: De soldaat Cleveringa, Harm, 1875-1901
 • Inv.nr. HDD015: Dokkum in de tachtigjarige Oorlog.
 • Inv.nr. HDD022: Fortificaties in Dokkum
 • Inv.nr. HDD055: Ontroerende verhalen van joodse onderduikkinderen (te Dokkum en Holwerd)
 • Inv.nr. HDD067: Heeft Piet Marokko ons maar wat wijsgemaakt
 • Inv.nr. HDS009: Duits noodgeld op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS016: Gered dankzij de radio
 • Inv.nr. HDW049: Friese hulp aan slachtoffertjes hongerwinter niet vergeten
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. Q0019: Priuwkes ut it Ferline deel 19
 • Inv.nr. Q0033: Priuwkes ut it Ferline deel 33
 • Inv.nr. Q0047: Priuwkes ut it Ferline deel 47
 • Inv.nr. Q0048: Priuwkes ut it Ferline deel 48
 • Inv.nr. Q0049: Priuwkes ut it Ferline deel 49
 • Inv.nr. Q0050: Priuwkes ut it Ferline deel 50
 • Inv.nr. Q0059: Priuwkes ut it Ferline deel 59
 • Inv.nr. S0047: De Sneuper 47
 • Inv.nr. S0048: De Sneuper 48
 • Inv.nr. S0058: De Sneuper 58
 • Inv.nr. S0062: De Sneuper 62
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0004: De vestingwerken van Dokkum
 • Inv.nr. W0005: De Bolwerken van Dokkum
 • Inv.nr. W0050: Schiermonnikoog tijdens de tweede wereldoorlog.
 • Inv.nr. W0051: Het Kollumer Oproer
 • Inv.nr. W0105: Stoomtreinen op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0154: Lauwersmeer natuur- en recreatiegebied of militair oefenterrein.
 • Inv.nr. W0169: De Vergelding De moord op twintig mannen in Dokkum