Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

orgelGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie 3003 : Achtkarspelen: Foto's Buitenpost
 • Obj.nr. Btp015: Het orgel van de Gereformeerde Kerk
 • Obj.nr. Btp237: Interieur van de Nederlands Hervormde Kerk
  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00907: Het nieuwe orgel van de Gereformeerde Oosterkerk
 • Obj.nr. D01197: Uitreiking Dokkumer Kwartetspel t.b.v. orgelrestauratie Grote Kerk in Dokkum
 • Obj.nr. D01205: Interieur van de Nederlands Hervormde Kerk (Grote Kerk) in Dokkum

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0067: Enige wetens- en bezienswaardigheden in en rondom de engwierumer kerk
 • Inv.nr. B0089: We zijn maar met weinigen, klein in getal
 • Inv.nr. B0102: Kerk en gemeente van Oosternijkerk
 • Inv.nr. B0103: 100 jaar Gereformeerde Kerk van Oosternijkerk 1890 - 1990
 • Inv.nr. B0125: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Wierum 1887-2002
 • Inv.nr. B0133: Dominee en Kerk in Ternaard
 • Inv.nr. B0152: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 • Inv.nr. B0153: "Treed niet onachtzaam hier voorbij" stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenskerk in Hallum
 • Inv.nr. B0155: De orgelgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Holwerd
 • Inv.nr. B0179: Het orgel in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0301: Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw.
 • Inv.nr. B0303: De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
 • Inv.nr. B0313.2: Christelijk Gereformeerde Kerk van Dokkum. uittreksels van de kerkeraadsvergaderingen betreffende het orgel
 • Inv.nr. B0388: De Sint Maartenskerk te Kollum.
 • Inv.nr. B0396.01: De Hervormde Gemeente te Oudwoude Westergeest.
 • Inv.nr. B0606: Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
 • Inv.nr. B0716: Taeke Pieters Klimstra ( 1858 - 1945) orgelmaker te Wierum en Metslawier
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. W0130: De restauratie van de Hervormde Kerk te Oostrum
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT1787: Van speeldoos tot pierement
 • Inv.nr. CVT1954: Toespraak bij de inwijding van het orgel in de kerk der Christelijk Gereformeerde Gemeente te Dokkum, 1-8-1872
 • Inv.nr. CVT1989: Dokkumer magistrate- soarch op it muzikale mêd
 • Inv.nr. CVT2491: Frieslands orgelpracht
 • Inv.nr. CVT3885: Vijf eeuwen Friese Orgelbouw
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD018: De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. HDD042: Anthonie Johannes Wolters, organist, dirigent en componist
 • Inv.nr. HDO019: Nederlands Hervormde Kerk Morra: Exstract uit de rekenboeken 1740-1894
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0288: Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948
 • Inv.nr. I0295: Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930
 • Inv.nr. I0296: Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0005: Keppelstok voorheen Stichting Alde Fryske Tsjerken
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0113: Het orgel van Paesens
 • Inv.nr. W0147: Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Hantum
 • Inv.nr. W0150: Het orgel in de Hervormde Kerk van Wierum, Historisch overzicht en restauratievoorstel
 • Inv.nr. W0166: De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens
 • Inv.nr. W0174: Het orgel van de Gereformeerde Kerk te Dokkum