Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

preekstoelGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0152: Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
 • Inv.nr. B0623: Friese preekstoelen
 • Inv.nr. B0738: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
 • Inv.nr. B0814: De nieuwe vermaning in Holwerd 1850
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT3536: Tweetal leerreden ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal door ds Koopmans te Sijbrandahuis
 • Inv.nr. CVT4428: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0005: Keppelstok voorheen Stichting Alde Fryske Tsjerken