Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

resolutieboekGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0201: Geschiedenis van Dokkum 1580-1600 Korte kroniek van Dokkum - Transcriptie van het resolutieboek van Dokkum
 • Inv.nr. B0220: Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum.
 • Inv.nr. B0224: De vestingwerken van Dokkum
 • Inv.nr. B0381: Kroniek van Kollumerland 1583-1650
 • Inv.nr. B0532.1: Het Notariaat in Friesland voor 1811
 • Inv.nr. B0545: Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma.
 • Inv.nr. B0550: De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet
 • Inv.nr. B0932: Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT2991: Register op de openbare werken getrokken uit de resolutiën der Staten van Friesland tussen 1571 en 1803
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDD037: Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0042: Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 )