Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Rooms KatholiekGebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Topografisch historische atlas

  Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
 • Obj.nr. D00911: St. Vincentiusgebouw

  Foto's


 


  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0114: Titus Brandsma zijn levensweg 1881 - 1942 en zijn Zaligverklaring Rome 1985
 • Inv.nr. B0173: Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland
 • Inv.nr. B0287: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. B0320: Oud en nieuw St. Bonifatiuskerk te Dokkum
 • Inv.nr. B0321: De Bonifatiusbron te Dokkum
 • Inv.nr. B0322: Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945.
 • Inv.nr. B0323: Marteldood van Bisschop Bonifatius en gezellen
 • Inv.nr. B0324: Sint Bonifatiusboek
 • Inv.nr. B0325: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. B0326.1: Verslag van het verhandelde in het Symposium met betrekking tot de Nationale Bonifatius Herdenking
 • Inv.nr. B0326.2: Bonifatius Marteldood 754-1954
 • Inv.nr. B0327: De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
 • Inv.nr. B0328: Bonifaes yn it Bernelan bitocht
 • Inv.nr. B0329: De betekenis van Bonifatius eeuwfeest
 • Inv.nr. B0330: Liudger 742-809 De confrontatie tussen Heidendom en Christendom in de Lage Landen
 • Inv.nr. B0331: Bonifatius bij Dokkum vermoord 754
 • Inv.nr. B0332: Bonifatius in Dokkum Het verhaal van een levende legende
 • Inv.nr. B0333: Bonifatius grondlegger van Europa
 • Inv.nr. B0334: Op Pylgerreis
 • Inv.nr. B0336: In 754 n.C. werd Bonifatius in Dokkum vermoord...maar wat weten we nog meer?
 • Inv.nr. B0337: Dokkum en Bonifatius
 • Inv.nr. B0338.1: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum op 5 juni 1962 door H.K.H. Princes Beatrix
 • Inv.nr. B0338.2: Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking 3 juli 1954
 • Inv.nr. B0339: Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen, de stichters van het St. Laurentius Gasthuis te Dokkum
 • Inv.nr. B0378: Convent van St. Bonifatius te Dokkum
 • Inv.nr. B0379: Genesareth in Friesland Een verhaal rond een klooster
 • Inv.nr. B0403: Trapsgewijs naar het hoogste ...van gevangenkamp tot staatsbezoek
 • Inv.nr. B0413: Uit de Geschiedenis van de Amelander Kerken.
 • Inv.nr. B0430: Vijftig jaar Kardinaal de Jongschool op Ameland
 • Inv.nr. B0644: Sint Clemensparochie op Ameland
 • Inv.nr. B0648: In kringen van Kanunniken 695-1227
 • Inv.nr. B0685: Zusters op Schiermonnikoog Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert
 • Inv.nr. B0706: Bonifatius bijlage van het Friesch Dagblad in het kader van het Bonifatiusjaar 754-2004
 • Inv.nr. B0734: Bonifatius Hij die het goede doet 754 - 2004
 • Inv.nr. B0742: Kaart van kerkelijk nederland
 • Inv.nr. B0778: Kloosterpad .....een bedevaart in het oosten van Friesland
 • Inv.nr. B0840: It Kleaster Foswert op Amelân
 • Inv.nr. B0841: Dokkum en wonderverhalen Bonifatiusbron
 • Inv.nr. B0866: De 25 dagen van Nederland: deel 2 Bonifatius te Dokkum vermoord
 • Inv.nr. B0871: Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen
 • Inv.nr. B0872: Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum
 • Inv.nr. B0935: Oude sporen, nieuwe wegen Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek
 • Inv.nr. B0962: Holle boomstammen
 • Inv.nr. B0963: Vitae Abbatum Orti Sancte Marie
 • Inv.nr. B0982: Cisterciensers in Friesland .......een inleiding tot hun leven en werken
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0010: Hedendaagse religieuze kunst. Catalogus Bonifatiuskapel
 • Inv.nr. CVT0016: Dietsche Heiligen
 • Inv.nr. CVT0021: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
 • Inv.nr. CVT0025: Onthulling van het Bonifatius standbeeld te Dokkum
 • Inv.nr. CVT0038: Willibrord, missionary in the Netherlands 691-739
 • Inv.nr. CVT0054: Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0057: De Norbertijnen
 • Inv.nr. CVT0059: Winfried en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0061: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0073: Crediton in Dokkum
 • Inv.nr. CVT0075: Boniface
 • Inv.nr. CVT0080: Bonifatius als Pelgrim
 • Inv.nr. CVT0083: Bonifatius die angelsächsische Mission und Niedersachsen
 • Inv.nr. CVT0089: Kerkvaders, ketters en concilies
 • Inv.nr. CVT0100: Het Bonifatiusbrood in de Dokkumer Bonifatiustraditie
 • Inv.nr. CVT0101: De Heilige Bonifatius syn libben en syn wurk
 • Inv.nr. CVT0103: De Blaffende Hond Aspecten uit het leven van Wynfried Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0104: Willibrord en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0110: The Anglo-Saxon Missionairies in Germany
 • Inv.nr. CVT0113: Willibrordus of heidenleer en christenwet
 • Inv.nr. CVT0114: Een middelnederlands leven van St. Bonifatius
 • Inv.nr. CVT0117: 25 jaar Frisia Catholica
 • Inv.nr. CVT0121: Die Bonifatius Kapelle
 • Inv.nr. CVT0142: Parochiegids Dokkum
 • Inv.nr. CVT0154: Het leven van Sint Wilfrid
 • Inv.nr. CVT0161: Pelgrimages Bedevaartplaatsen van de westerse Christenheid
 • Inv.nr. CVT0172: Bonifatius toneelstuk
 • Inv.nr. CVT0186: Nationale Bonifatius herdenking
 • Inv.nr. CVT0211: Monuments and Memorials to St. Boniface
 • Inv.nr. CVT0217: Het wonder van Dokkum, verkenningen van een populair religieus ritueel
 • Inv.nr. CVT0224: Bonifatius zijn leven en invloed
 • Inv.nr. CVT0226: Bonifatius en zijn tijd
 • Inv.nr. CVT0866: Leven van den zaligen Fredericus
 • Inv.nr. CVT0978: Het leven van den zaligen Frederik van Hallum
 • Inv.nr. CVT1008: Dockinga een verhaal rond een stad...
 • Inv.nr. CVT1818: Fan in pastoar en syn kleaster ...Mariëngaerd nei 800 jier 1163 - 1963
 • Inv.nr. CVT2053: Wat wil Rome met Friesland?
 • Inv.nr. CVT2609: De weg van Titus Brandsma 1881 - 1942 Biografie van een martelaar
 • Inv.nr. CVT2630: Patroonheiligen en plaatsnamen
 • Inv.nr. CVT2663: Liudgerus………
 • Inv.nr. CVT3122: De friese huizen van de Duitse orde
 • Inv.nr. CVT3370: Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan De stichters van het Laurentius Gasthuis
 • Inv.nr. CVT3525: Het leven van Titus Brandsma
 • Inv.nr. CVT3865: Dokkum en Bonifatius
 • Inv.nr. CVT3944: Ut it tsjuster fen it forjit
 • Inv.nr. CVT4423: Bonifatiusblatt Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
 • Inv.nr. CVT4426: Kan een regtgeloovig christen vrijmetselaar zijn?
 • Inv.nr. CVT4449: Bonifatius Jubiläum 2004
 • Inv.nr. W0218: Dokkum, H. Martinus en de HH Bonifatius en Gezellen Parochie
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0157.1: Het koopmansgeslacht Wust uit Dokkum
 • Inv.nr. G0157.2: Het koopmansgeslacht Wüst uit Dokkum Aanhangsel
 • Inv.nr. G0170: Genealogie van der eerste vijf generaties Erich, een katholieke familie in Friesland
 • Inv.nr. G0191: Het voorgeslacht van kardinaal de Jong
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA009: Oude pastoor, ontslagen, leefde in ballingschap, met bidprentje van pastoor Nicolaas Molenaar
 • Inv.nr. HDA022: Spanjolen op Ameland. Spaanse vluchtelingen op Ameland
 • Inv.nr. HDD009: De Dokkumer Abdij
 • Inv.nr. HDD017: Bonifatius
 • Inv.nr. HDD018: De Rooms Katholieke Kerk van Dokkum
 • Inv.nr. HDD038: De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?
 • Inv.nr. HDD048: De kerk(en) van brunoons Dokkum
 • Inv.nr. HDD059: Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
 • Inv.nr. HDD065: Bonifatiuskapel Dokkum
 • Inv.nr. HDD074: Waan of werkelijkheid Willibrord en Bonifatius Echternach, Deurne of Dokkum
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0210: FAF 01: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Dopen 1690-1812
 • Inv.nr. I0215: FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0008.043: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0008.044: Pôllepraat
 • Inv.nr. P0012.22: Snypsnaren
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0200: De Kerk van de Friezen 1250 jaar nederlanders in Rome
 • Inv.nr. W0202: De kruisweg van pater Titus Brandsma O. Carm. en Jaques Maris in het Bonifatiuspark te Dokkum