Deze pagina is gegenereerd op 2 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoord met verwijzingen in archief en bibliotheek

Schiermonnikoog (gemeente)


Ruimer [BT]

 • Friesland  [Fryslan]
 • gemeente


Gebruik de Thesaurus voor een overzicht van alle gebruikte trefwoorden en de eventuele onderlinge relaties tussen die trefwoorden.  Bibliotheek

  Collectie Algemeen
 • Inv.nr. B0017: Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. deel 9 De provincie Friesland
 • Inv.nr. B0170: Het eiland Schiermonnikoog in het verlopend tij der Historie.
 • Inv.nr. B0172: Tussen Scholbalg en Lauwers, Ballade van een eiland.
 • Inv.nr. B0173: Met kruis en ploeg. Een terugblik in de historie vanaf het eiland
 • Inv.nr. B0174: Schiermonnikoog een rijk verleden, een rijker heden.
 • Inv.nr. B0175: Het eiland Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0176: Schiermonnikoog het eiland in de branding.
 • Inv.nr. B0177: Terug naar Schiermonnikoog van vroeger ...
 • Inv.nr. B0179: Het orgel in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0180: Schiermonnikoog een oase van rust
 • Inv.nr. B0181: Wylde blome gedichten yn de taal van it eilaun Schiermonnikeich.
 • Inv.nr. B0182: Pathmos de Stachouwer boerderij op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0183: Het Elim van eertijds. Christelijk Kinderkoloniehuis op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0184: Licht op Schier over vuurtorens en bakens op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0185: 170 jaar reddingswerk Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0186: Winters op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0187: Badhotel Strandhotel Noderstraun
 • Inv.nr. B0188: De Naamlozen Dramatisch document van dodenakker in de duinen.
 • Inv.nr. B0189: Mijn Eerherstel als guerilla en auteur van het verguisde maar ware en onverbiddelijke boek Schiermonnikoog Oogappel van Hitler.
 • Inv.nr. B0190: Met barken en Klippers de wereld rond.
 • Inv.nr. B0191: Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0192: Schiermonnikoog Van Westerstrand tot Willemsduin
 • Inv.nr. B0193: De wilde appels van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0194: Een eeuw toerisme badgast tot recreant.
 • Inv.nr. B0196: Vijftig jaar voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog 1948 - - 1998
 • Inv.nr. B0197: Schiermonnikoog een drieluik
 • Inv.nr. B0198: Schiermonnikoog van vroeger...
 • Inv.nr. B0199: Louise Mellema 1900-1990
 • Inv.nr. B0341: De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistirie van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0344: Ontmoeting met de grijze monnik
 • Inv.nr. B0355: De laatste reis van het zeilschip George Washington
 • Inv.nr. B0357: Skier Besjoen
 • Inv.nr. B0358: In haunfol saun Schiermonnikoog bijzonder eiland...bijzondere mensen
 • Inv.nr. B0417: De Kapitein........naar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885 - 1936
 • Inv.nr. B0442: Het Licht der Zeevaert.. Friese bijdragen aan het Zeevaartonderwijs
 • Inv.nr. B0443: Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee
 • Inv.nr. B0444: van Postschip tot Veerboot. De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. B0445: Waddenland
 • Inv.nr. B0448: Gelijk en Anders. Drie eeuwen ontwikkeling van het landschap op de Waddeneilanden.
 • Inv.nr. B0449: Planologische aspecten van de recreatie op de friese waddeneilanden.
 • Inv.nr. B0553: Bestuurders in de provincie Friesland.
 • Inv.nr. B0565: Droege Fuotten Onderzoeksgids voor de friese waterstaatsgeschiedenis
 • Inv.nr. B0568: De Waddenpolders
 • Inv.nr. B0603.2: Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
 • Inv.nr. B0647: Handleiding bij de Vegetatiekaart van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0649: Rondom de oude Lauwerszee
 • Inv.nr. B0658: Schiermonnikoog kroondomein voor vrije tijd
 • Inv.nr. B0672: De Magie van de Zee
 • Inv.nr. B0679: Schiermonnikoog door schildersogen van vroeger tot gisteren
 • Inv.nr. B0680: Vredenhof
 • Inv.nr. B0681: Schiermonnikoog een wandelend eiland
 • Inv.nr. B0682: Strandingen en Jutters
 • Inv.nr. B0683: Opduin een wandelend huis
 • Inv.nr. B0685: Zusters op Schiermonnikoog Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert
 • Inv.nr. B0689: En zij kwamen in Elim aan
 • Inv.nr. B0697: 419 x Friesland Van Slijkenburg tot Moddergat
 • Inv.nr. B0698.01: Schiermonnikoog 2004 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0698.02: Schiermonnikoog 2005 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0698.03: Schiermonnikoog 2006 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0698.04: Schiermonnikoog 2007 Almanak van een eiland
 • Inv.nr. B0721: Stoomzuivelfabriek "de Eensgezindheid" Coöperatieve zuivelfabriek Schiermonnikoog G.A.
 • Inv.nr. B0749: Een groot feest 75 v.v. de Monnik
 • Inv.nr. B0795: Begraven op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0810: Van badhotel tot strandhotel
 • Inv.nr. B0856: Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds
 • Inv.nr. B0883: Friese volksgebruiken weerspiegeld in europese folklore
 • Inv.nr. B0927: Nederlandse vuurtorens
 • Inv.nr. B0932: Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
 • Inv.nr. B0943: Schiermonnikoog 1950 Aanleg waterleiding en opening
 • Inv.nr. B0944: De verborgen schatten van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B0945: Van streek en van de straat
 • Inv.nr. B0947: Erfgoed van de oorlog
 • Inv.nr. B0988: Vredehof rustplaats voor drenkelingen op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. B1015: Op `e Bjokkens fan de tiid
  Collectie Collectie Van Tuinen
 • Inv.nr. CVT0600: Bezoekt Schiermonnikoog
 • Inv.nr. CVT0612: Schiermonnikoog
 • Inv.nr. CVT0647: Schiermonnikoog een oase van rust
 • Inv.nr. CVT1053: Watteninsel Schiermonnikoog
 • Inv.nr. CVT1150: De zeeweg van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. CVT1157: Met kruis en ploeg
 • Inv.nr. CVT1505: Wadden, Schiermonnikoog
 • Inv.nr. CVT1741: Spellingsvoorstel voor het Schiermonniksoogs
 • Inv.nr. CVT2123: De toekomst van het Waddengebied
 • Inv.nr. CVT2159: Schiermonnikoog - de Lauwers - de Scholbalg
 • Inv.nr. CVT2165: Waddenijstochten bij Schiermonnikoog in de winter 1928 - '29
 • Inv.nr. CVT2278: Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs
 • Inv.nr. CVT2712: Phonetische beschrijvingen van de klanken der schiermonnikoogsche taal
 • Inv.nr. CVT3016: Het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. CVT3025: Schiermonniken-oog en van de Lauwers nog eenige bladzijden betrekkelijk
 • Inv.nr. CVT3035: Schiermonnikoog en Lauwers
 • Inv.nr. CVT3273: Schiermonnikoog het eiland der grijze monniken
 • Inv.nr. CVT3647: Redders 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 • Inv.nr. CVT4408: Deductie waarin wordt aangetoont het recht van jurisdictie dat het Hof van Friesland heeft uitgeoefend over het eiland Schiermonnikoog sinds 1838
 • Inv.nr. CVT4409: Verdediginge van het vry eygen gekogte regt van de criminele en civile justitie over de heerlijkheid Schiermonnikoog
  Collectie Genealogiën
 • Inv.nr. G0030: Schiermonnikoger Geslachten.
 • Inv.nr. G0066: Genealogie van der Geest uit Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. G0123.1: Genealogie van Wijger Gabes Botma
 • Inv.nr. G0140: Kwartierstaat van Trijntje Visser en Karel Frederik van der Horst.
 • Inv.nr. G0141: Kohne von Jaski, een oud pools Geslacht.
 • Inv.nr. G0161: Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.
 • Inv.nr. G0180: Stachouwer, Heren van Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. G0184: De Ale's kinderen
 • Inv.nr. G0190: Toorn, Tooren, Toren 4 eeuwen familiegeschiedenis
  Collectie Historische Documentatie
 • Inv.nr. HDA017: Onze Noordelijke Badplaatsen
 • Inv.nr. HDA021: Interneringen van Marinevliegtuigen in de eerste wereldoorlog nabij de waddeneilanden
 • Inv.nr. HDS001: Lijst van Schiermonnikogers voorkomende in het notarieel archief van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw
 • Inv.nr. HDS002: Lijst van Schiermonnikogers voorkomende op zeebrieven berustende in het Gemeentearchief te Amsterdam
 • Inv.nr. HDS003: Lijst van Schiermonnikogers wonende in Borkum in 1713
 • Inv.nr. HDS004: Grafiek van de bevolking van Schiermonnikoog van 1850-1969
 • Inv.nr. HDS005: Lijst van predikanten van de hervormde gemeente Schiermonnikoog 1603-1965
 • Inv.nr. HDS006: Overzicht van bij Schiermonnikoog gestrande schepen van 1875-1949 uit artikelen van de Dokkumer Courant
 • Inv.nr. HDS007: Beknopte geschiedenis van Schiermonnikoog en hoe het eiland aan zijn naam komt
 • Inv.nr. HDS008: Van een eiland verdwenen de eilanderhuizen
 • Inv.nr. HDS009: Duits noodgeld op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS010: De oprichting van een zuivelfabriek te Schiermonnikoog 1925
 • Inv.nr. HDS011: Algemene Politieverordening voor de gemeente Schiermonnikoog 1861 1887 1897
 • Inv.nr. HDS012: De zeeweg van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS013: Namen op en om Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS014: Kaart van Schiermonnikoog en omgeving ca 1730
 • Inv.nr. HDS015: Topografische kaart van Schiermonikoog en de Waddenzee van ca 1910
 • Inv.nr. HDS016: Gered dankzij de radio
 • Inv.nr. HDS017: Nederlandse Militaire Luchtvaart VI Fokker D-xxxi deel 2
 • Inv.nr. HDS018: Correspondentie betreffende de vlag en het wapen van Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS019: Friese kopers van schepen uit Groningen. Monsterrollen uit Amsterdam betreffende friese schepen 1824-1826
 • Inv.nr. HDS020: Bommenwerper slaat te pletter op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. HDS021: Aantekeningen betreffende het bestuur van het eiland Schiermonnikoog vanaf 1493
 • Inv.nr. HDS022: Gevonden SD-er ook op Schier
 • Inv.nr. HDS023: Schlei, verdwenen en nauwelijks gedocumenteerd
 • Inv.nr. HDS024: Het schisma van Schier: twee hotels op een kruising
  Collectie Indexen
 • Inv.nr. I0028.2: Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 2 Archieven en informatie bodemsanering - Streekarchivariaat Noordoost Friesland
 • Inv.nr. I0044.2: Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34)
 • Inv.nr. I0248: FAF 35: Klapper op de Doop-, Huwekijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Schiermonnikoog; 1690-1853
 • Inv.nr. I0250: FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811
 • Inv.nr. I0298: Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel
  Collectie Periodieken
 • Inv.nr. P0009.01: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.02: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.03: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.04: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.05: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.06: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.07: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.08: "t Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.09: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.13: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.14: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.15: 't Heer en Feer Bosch - op zoek naar een verdwenen eiland en zijn geschiedenis
 • Inv.nr. P0009.16: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.17: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.18: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.20: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.21: 't Heer en Feer - Van wel- en regenput naar waterleiding op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. P0009.22: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.23: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.24: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.25: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.26: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.27: 't Heer en Feer Luitjen Elles van alles maakte hij een kunstwerkje
 • Inv.nr. P0009.28: 't Heer en Feer
 • Inv.nr. P0009.29: 't Heer en Feer
  Collectie Werkstukken
 • Inv.nr. W0048: Schiermonnikoog de eigendom van het eiland in de loop der historie.
 • Inv.nr. W0049: Us Lytje Pole.
 • Inv.nr. W0050: Schiermonnikoog tijdens de tweede wereldoorlog.
 • Inv.nr. W0062: Drenkelingenkerkhof Vredenhof en wat er aan vooraf ging.
 • Inv.nr. W0074: De Noordoosthoek van Friesland. zeven gemeenten in beeld.
 • Inv.nr. W0081: De Dorpsbode. Jubileumnummer ter gelegenheid van het eeuwfeest van Schiermonnikoog als badplaats.
 • Inv.nr. W0084: Demografische documentatie Schiermonnikoog 1881-1968
 • Inv.nr. W0099: Enige bijzonderheden betreffende de lichttoren op het eiland Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0105: Stoomtreinen op Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0111: Illusies en Incidenten: De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
 • Inv.nr. W0132: Cultuurhistorische verkenning Schiermonnikoog
 • Inv.nr. W0134: Bosch boven water gehaald Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostenlijke wadden
 • Inv.nr. W0155: De grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Wadden.
 • Inv.nr. W0160: Kerkelijk leven op Schiermonnikoog in de laatste anderhalve eeuw.
 • Inv.nr. W0184: De keu en de keuplaits op Schiermonnikoog.
 • Inv.nr. W0185: V.V.V. Schiermonnikoog 1899-1974
 • Inv.nr. W0209: Merklappen Nuttige Handwerken Kleding
 • Inv.nr. W0227: Yn `e mist